ДСТУ В 15.211:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Програми і методики випробувань. Основні положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ В 15.211:2023

Система керування життєвим циклом
озброєння та військової техніки

ПРОГРАМИ І МЕТОДИКИ ВИПРОБУВАНЬ

Основні положення

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 квітня 2023 р. № 75 з 2023–11–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.211–78)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Розроблення програм і методик випробувань дослідних зразків виробу ОВТ та їхніх складових частин

6.1 Розроблення програм і методик випробувань дослідних зразків виробу ОВТ та їхніх складових частин, що розробляють за тактико-технічним завданням замовника

6.2 Розроблення програм і методик випробувань дослідного зразка складової частини виробу ОВТ, що розробляють за технічним завданням головного виконавця ДКР

7 Розроблення програм і методик випробувань дослідних ремонтних зразків виробу ОВТ та їхніх складових частин

7.1 Розроблення програм і методик випробувань дослідних ремонтних зразків виробу ОВТ

7.2 Розроблення програм і методик випробувань дослідного ремонтного зразка складової частини виробу ОВТ

Додаток А (обов’язковий) Типовий зміст програми випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробів ОВТ та їхніх складових частин

Додаток Б (довідковий) Перелік перевірянь, які підлягають долученню до програми випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробу ОВТ та їхніх складових частин

Додаток В (обов’язковий) Типовий зміст методики випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробу ОВТ та їхніх складових частин

Додаток Г (довідковий) Оформлення програм і методик випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробу ОВТ та їхніх складових частин

Додаток Д (довідковий) Типові форми титульних аркушів програм і методик випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробу ОВТ та їхніх складових частин

Бібліографія

ДСТУ В 15.211:2023

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ПРОГРАМИ І МЕТОДИКИ ВИПРОБУВАНЬ
Основні положення

LIFE CYCLE MANAGEMENT SYSTEM
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
TESTS PROGRAMES AND PROCEDURES
Main provisions

Чинний від 2023–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо програм і методик випробувань дослідних (дослідних ремонтних) зразків виробів озброєння та військової техніки (далі — ОВТ) та їх складових частин.

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення (далі — ПВП).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3021–95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278–95 Система розроблення та постановки продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 15.002:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. План керування програмою (проєктом). Єдиний наскрізний план. Основні положення

ДСТУ В 15.003:2021 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Процеси життєвого циклу озброєння та військової техніки

ДСТУ В 15.101:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання науково-дослідної роботи

ДСТУ В 15.102:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання аванпроєкту (складової частини аванпроєкту). Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В 15.103:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Аванпроєкт та його складова частина. Основні положення

ДСТУ В 15.105:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Виконання науково-дослідних робіт зі створення виробів та їхніх складників. Основні положення

ДСТУ В 15.110:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Документація звітна науково-технічна з науково-дослідної роботи, аванпроєкту та дослідно-конструкторської роботи. Основні положення

ДСТУ В 15.201:2022 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи. Загальні вимоги до побудови, змісту, викладення, оформлення, видання та коригування

ДСТУ В 15.203:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення виробів та їх складників. Основні положення

ДСТУ В 15.210:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Випробування озброєння та військової техніки. Основні положення. Класифікація

ДСТУ В 15.902:2023 Система керування життєвим циклом озброєння та військової техніки. Керування документацією. Основні положення

ДСТУ В 20.39.101:2021 Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119-1:2017 (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 1. Поняття та визначення

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119-2:2017 (ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 2. Процеси тестування

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119-3:2017 (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 3. Документація тестування

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119-4:2017 (ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015, IDT) Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 4. Методики тестування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи