ДБН В.1.2-7:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Основні вимоги до будівель і споруд
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ДБН В.1.2-7:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій’ (ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: Х. Байтала; А. Бамбура, д-р техн. наук; О. Бєлоконь, канд. техн. наук; Н. Гах, канд. техн. наук; Л. Жарко, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Овчар, канд. техн. наук; О. Фесенко, канд. техн. наук

За участю: Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (ІДУ НД ЦЗ) (Р. Кравченко, канд. техн. наук; В. Ніжник, д-р техн. наук; С. Новак, канд. техн. наук)

2 ВНЕСЕНО: Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство охорони здоров’я України (погоджено без зауважень в порядку, передбаченому абзацом другим п. 9 “Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 01.12.2021 № 01-20240/261-2)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 366 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:  з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.1.2-7-2008

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Загальні вимоги

4 Критерії основної вимоги

5 Визначення критеріїв граничних станів

6 Перевірка дотримання основної вимоги

Додаток А (довідковий) Основні принципи інжинірингу пожежної безпеки

Додаток Б (довідковий) Заходи щодо забезпечення виконання основної вимоги

Додаток В (довідковий) Характеристики пристроїв та компонентів інженерних систем пожежної безпеки

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Основні вимоги до будівель і споруд
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Basic requirements for construction works
SAFETY IN CASE OF FIRE

Чинні з 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми визначають основні положення основної вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки (далі – основна вимога) відповідно до Закону України «Про будівельні норми» [1].

1.2 Ці норми поширюються на будівлі та споруди у цілому та їх частини (конструктивні та інженерні системи) під час проектування та будівництва, а також встановлюють положення щодо дотримання функціональних параметрів об’єкта під час його експлуатації.

1.3 Вимоги цих норм застосовуються при проектуванні та будівництві разом із іншими будівельними нормами, що встановлюють вимоги до об’єктів: будівель, споруд, їх частин (конструктивних та інженерних систем) залежно від функціонального призначення.

1.4 Ці норми застосовують при встановленні у будівельних нормах обов’язкових вимог до об’єкта нормування у будівництві, а також використовуються при розробленні нормативних документів на конструктивні та інженерні системи.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих нормах використано такі терміни:

2.1 Інжиніринг пожежної безпеки – застосування інженерних методів до розробки або оцінки проектів будівель і споруд шляхом аналізу конкретних сценаріїв пожежі або кількісної оцінки ризику для групи сценаріїв пожежі.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online