СОУ НАЕК 081:2021 Управление закупками продукции. Система оценки соответствия продукции. Испытание и приемка продукции для ЯУ

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
ВИПРОБУВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЯУ

СОУ НАЕК 081:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ 2021

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: дирекція з якості та управління

2 РОЗРОБНИКИ: П. Матковський, В. Нерознак, М. Топчій

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 30.03.2021 № 01-336-Н

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: 09.04.2021

5 НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 081:2015 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробування та приймання продукції для АЕС»

6 ПЕРЕВІРКА: 09.04.2026

7 КОД КНДК: 5.10.10, 1.40.10

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВВЕДЕННЯ НД: відділ оцінки відповідності департаменту ліцензування дирекції з якості та управління

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРІГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Випробування та приймання дослідного зразка

6.1 Категорії випробувань

6.2 Попередні випробування

6.3 Приймальні випробування

6.4 Особливості випробувань зразків продукції загальнопромислового призначення для застосування в СВБ

7 Підготовка та освоєння виробництва

7.1 Мета та умови підготовки та освоєння виробництва

7.2 Кваліфікаційні випробування

8 Випробування та приймання продукції серійного виробництва

8.1 Категорії випробувань

8.2 Приймально-здавальні випробування

8.3 Періодичні випробування

8.4 Типові випробування

8.5 Пред’явницькі випробування

9 Особливості розробки несерійної продукції, її випробувань та приймання

10 Випробування та приймання виробів одиничного дрібносерійного виробництва, що складаються на місці експлуатації

10.1 Умови створення виробів одиничного виробництва

10.2 Виготовлення, контроль, монтаж, приймання виробів

11 Систематизація видів випробувань

Додаток А. Організація роботи приймальної комісії

Додаток Б. Форма протоколу попередніх випробувань продукції

Додаток В. Форма акта попередніх випробувань продукції

Додаток Г. Форма акта про завершення коригування конструкторської документації та доопрацювання дослідного зразка

Додаток Д. Форма протоколу приймальних випробувань продукції

Додаток Е. Форма протоколу про перерву випробувань продукції

Додаток Ж. Форма акта про припинення випробувань продукції

Додаток И. Форма повідомлення про готовність до продовження випробувань продукції після перерви

Додаток К. Форма акта приймальних випробувань продукції

Додаток Л. Форма довідки про технологічне оснащення виробництва

Додаток М. Форма довідки про загальний стан технологічної готовності підприємства до випуску виробу

Додаток Н. Форма акта кваліфікаційних випробувань продукції

Додаток П. Форма повідомлення про пред’явлення виробів для проведення випробувань та висновку щодо результатів приймання

Додаток Р. Форма протоколу приймально-здавальних, періодичних випробувань продукції

Додаток С. Форма акта щодо аналізу дефектів, їх усунення та повторної перевірки виробів (партії)

Додаток Т. Форма акта про відбір виробів для проведення випробувань

Додаток У. Форма акта періодичних випробувань продукції

Додаток Ф. Форма перелік дефектів, що виявлено під час проведення періодичних випробувань продукції

Додаток Ц. Форма акта типових випробувань продукції

Додаток Ш. Систематизація видів випробувань та документів, якими вони супроводжуються

Додаток Ю.Систематизація видів випробувань за основними ознаками

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
ВИПРОБУВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЯУ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до процедур з оцінювання відповідності продукції під час її випробування та приймання.

1.2 Цей стандарт визначає категорії та види випробувань продукції, правила їх застосування, порядок проведення та містить форми документів, якими мають супроводжуватися процедури випробувань і приймання продукції.

1.3 Дія цього стандарту поширюється на продукцію, що закуповується ДП «НАЕК «Енергоатом», призначену для потреб ремонту, модифікації, заміни застарілого обладнання, будівництва нових об’єктів тощо. Оцінювання відповідності свіжого ядерного палива, яке закуповується у ДП «НАЕК «Енергоатом» за спеціальними процедурами, під час його випробування та приймання здійснюється відповідно до СОУ НАЕК 201. (змінено, зм. № 1)

1.4 Цей стандарт застосовується під час:

- розроблення технічних вимог замовника до продукції в частині визначення вимог до оцінювання відповідності продукції під час її випробування та приймання, які можуть відображатися в умовах договору;

- розроблення технічного завдання, технічних умов, програм та методик випробувань на продукцію, що розробляється та виготовляється відокремленими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом»;

- перевірки технічного завдання, технічних умов (технічних специфікацій), програм і методик випробувань на продукцію технічного призначення, що розробляється та виготовляється сторонніми організаціями;

- організації випробувань та приймання продукції та/або участі в них.

1.5 Вимоги цього стандарту обов’язкові:

- для відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом», що виготовляють продукцію для ЯУ;

- для структурних підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом», що замовляють продукцію та (або) беруть участь у проведенні процедур з оцінювання відповідності продукції власним персоналом.

1.6 Вимоги цього стандарту обов’язкові для внесення їх до тендерної документації та/або договору зі сторонніми організаціями, які виготовляють та постачають продукцію для ДП «НАЕК «Енергоатом» (виробники, постачальники), та з уповноваженими організаціями, які здійснюють оцінювання відповідності продукції, що постачається на ЯУ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 081 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 081 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 13 14-VII

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ «Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затверджений Постановою КМУ від 13.01.2016 № 94

НП 306.2.106-2005 «Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки»

ДСТУ 2925-94 «Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення»

ДСТУ 2960-94 «Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення»

ДСТУ 3021-95 «Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення»

ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення»

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення»

ДСТУ 8634:2016 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції»

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDТ) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів» (змінено, зм. № 1)

ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения»

СОУ НАЕК 012:2021 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Оцінка постачальників продукції, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки ядерних установок» (змінено, зм. 1)

СОУ НАЕК 024:2012 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення»

СОУ НАЕК 039:2013 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання відповідності продукції на етапі виробництва»

СОУ НАЕК 042:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація закупівель продукції»

СОУ НАЕК 077:2020 «Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження»

СОУ НАЕК 201:2020 «Управління закупівлями продукції. Порядок планування, організації та проведення оцінювання відповідності свіжого ядерного палива. Загальні положення» (долучено, зм. № 1)

ПЛ-Д.0.04.066-20 «Положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів)»

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах