НП 306.2.106-2005 Требования к проведению модификаций ядерных установок и порядку оценки их безопасности

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету ядерного регулювання України
від 10 січня 2005 р. № 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2005 р. за № 78/10358

НП 306.2.106-2005

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ МОДИФІКАЦІЙ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ТА ПОРЯДКУ ОЦІНКИ ЇХ БЕЗПЕКИ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної інспекції ядерного регулювання України
 від 2 березня 2012 року № 51

Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки розроблено відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 09.12.99 № 63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.03.2000 за № 132/4353, з урахуванням стандарту МАГАТЕ з безпеки "Модифікації на атомних станціях" No.NS-G-2.3.

Цей документ визначає:

вимоги до проведення модифікацій ядерних установок (ЯУ), які здійснюються експлуатуючою організацією (ЕО) на окремих етапах життєвого циклу ЯУ, зокрема до етапів проведення модифікації, що потребують погодження з Держатомрегулювання України, переліку та змісту документів, які мають надаватися ЕО для узгодження проведення модифікацій з Держатомрегулювання України;

порядок оцінки безпеки модифікації ЯУ та прийняття рішень щодо узгодження технічних рішень, що розробляються в процесі проведення модифікації.

Вимоги цього документа є обов'язковими для ЕО, які здійснюють діяльність на окремих етапах життєвого циклу ЯУ, організацій, що надають послуги ЕО при проведенні модифікацій, та експертних організацій/експертів, які виконують експертизу ядерної та радіаційної безпеки, документів, що стосуються модифікацій.

1. Загальні положення

1.1. У цьому документі терміни та визначення вживаються в такому значенні:

Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки - комплекс організаційної, науково-технічної та експертно-аналітичної діяльності, яка проводиться Держатомрегулювання України і спрямована на оцінку рівня технічної безпеки об'єктів, на яких використовується ядерна енергія, з урахуванням всіх факторів, що спричиняють небезпеку для здоров'я людини та довкілля.

Еквівалентний елемент -

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online