ВБН В.1.1-034-2003 (НАПБ 03.005-2002, ГНД 34.03.307-2004, ВБН В.1.1-034-03.307-2003) Противопожарные нормы проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
УКРАЇНИ

Захист від пожежі
ПРОТИПОЖЕЖНІ НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ
АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З ВОДО-ВОДЯНИМИ
ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕАКТОРАМИ

ВБН В.1.1-034-03.307-2003
НАПБ 03.005-2002

РОЗРОБЛЕНІ: ВАТ "Київським науково дослідним і проектно-конструкторським інститутом "Енергопроект"

ВНЕСЕНІ: Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

ПОГОДЖЕНІ: Державним департаментом пожежної безпеки МНС України: Державним комітетом ядерного регулювання України: Міністерством екології та природних ресурсів України: Державним комітетом України з будівництва та архітектури

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Міністерства палива та енергетики України від 05 квітня 2002 р. № 208

Чинній від 2004-02-09

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Ці "Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами" (далі — "Норми") призначені для керівництва при проектуванні протипожежного захисту (ППЗ) діючих і споруджуваних АЕС, що містять енергоблоки з водо-водяними енергетичними реакторами (ВВЕР).

1.2 Вимоги цих Норм поширюються на:

приміщення, будівлі й споруди, в яких розміщені важливі для безпеки АЕС системи, а також на обладнання, що міститься в цих будівлях і спорудах систем, важливих для безпеки (СВБ):

приміщення, будівлі й споруди, в яких установлені системи зберігання та/або поводження з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами й джерелами Іонізуючого випромінювання, і на обладнання зазначених систем;

приміщення, будівлі й споруди, в яких розміщені системи нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку, а також на обладнання цих систем, для яких вимоги протипожежного захисту обумовлені специфікою їхнього функціонування, досвідом їх проектування й експлуатації, але не містяться в повному обсязі в інших діючих НД, зазначених у додатку Б.

1.3 Приведення раніше затверджених проектів АЕС у відповідність із вимогами цих Норм здійснюється в період реконструкції експлуатаційних енергоблоків. Обсяг і терміни приведення до вимог "Норм ..." и обґрунтовуються в кожному конкретному випадку експлуатуючою організацією й узгоджуються в установленому порядку з органами державного регулювання і з органами, що затвердили ці Норми.

1.4 Вимоги цих Норм обов'язкові для дотримання всіма організаціями, що здійснюють проектування АЕС із ВВЕР, незалежно від форм власності. Відхилення від вимог протипожежного проектування, що містяться в цьому документі й інших діючих НД (додаток Б), допускаються при відповідному обґрунтуванні й узгодженні в установленому порядку з наглядовими органами та органами державного регулювання.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 У цьому документі викладені вимоги до протипожежного проектування будівель, споруд, приміщень й установлених у них систем протипожежного захисту та систем, важливих для безпеки, а також систем, що вміщують радіоактивні речовини, вихід яких у навколишнє середовище може призвести до перевищення допустимих санітарних норм.

Ці вимоги розроблені відповідно до принципів забезпечення безпеки АЕС, встановлених НП 306.1.02/1.034-2000 і рекомендаціями МАГАТЕ № 50-SG-D2.

Поширення цих Норм на проектування систем нормальної експлуатації, що не впливають на безпеку, рекомендується здійснювати у випадках відсутності відповідних вимог у загальнопромислових НД.

2.2 Дотримання вимог цих Норм необхідне для збереження функцій систем безпеки, що повинні забезпечити:

умови для безпечного зупину реактора й підтримування його в підкритичному стані;

тривале відведення залишкових тепловиділень аж до ліквідації наслідків пожежі;

неперевищення допустимих доз опромінення персоналу й рівнів викиду радіоактивних речовин за встановлені проектом межі з метою забезпечення безпеки персоналу, населення й навколишнього середовища.

2.3 При проектуванні повинна бути реалізована система глибоко ешелонованого протипожежного захисту, що сприяє збереженню функцій СВБ, необхідних для забезпечення ядерної й радіаційної безпеки АЕС під час і після пожежі, та що передбачає:

2.3.1 Попередження пожеж шляхом:

доведення кількості горючих речовин і матеріалів до мінімуму, необхідного за умовами виробництва;

запобігання можливості утворення парогазоповітряних вибухопожежонебезпечних сумішей;

здійснення організаційних і технічних заходів для запобігання виникненню всіляких джерел запалювання;

застосування електротехнічного устаткування, виконаного відповідно до класу вибухонебезпечної чи пожежонебезпечної зони згідно з ПУЕ, ДНАОП 0,00-1.32-01 (3*);

застосування матеріалів для будівельних конструкцій і оздоблювальних матеріалів, що відповідають категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою і ДБН В.1.1-7-2002.

2.3.2 Своєчасне й адресне виявлення загоряння і наступне гасіння пожежі в початковій стадії її розвитку, аж до повної ліквідації горіння.

2.3.3 Запобігання поширенню вогню й продуктів горіння шляхом ізоляції систем, важливих для безпеки, локалізації осередку пожежі.

2.4 Відповідно до принципу одиничної відмови, для забезпечення протипожежного захисту систем безпеки з метою збереження ними своїх функцій, слід виконати:

розподіл, тобто фізичне відокремлення одне від одного приміщень і обладнання (включаючи й обладнання систем протипожежного захисту) різних каналів систем безпеки за допомогою протипожежних перешкод із властивими нормованими межами вогнестійкості;

резервування систем і обладнання активного протипожежного захисту ь різних каналах систем безпеки, тобто забезпечення надмірності засобів протипожежного захисту. При цьому резервне обладнання повинно розміщуватись у різних пожежних відсіках.

2.4.1. Системи безпеки (СБ) потрібно захищати такою мірою, щоб у разі пожежі, яка може пошкодити або вивести з ладу один із каналів СБ, решта каналів були б спроможними виконувати функції безпеки з розрахунку принципу одиничної відмови.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online