ДБН В.2.2-9-99 Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

Основні положения

ДБН В.2.2-9-99

 

До тексту внесена поправка

лист Держбуду України від 15 березня 2002 року № 4/2-99).

 

Держбуд України

Київ 1999РОЗРОБЛЕНІ: ВАТ КиївЗНДІЕП (керівники: доктор арх. Л.М.Ковальський, канд.арх. В.В.Куцевич); канд. арх. О.А.Гайдученя, архітектори Б.М.Губов, І.І.Чернядьєва, канд.техн.наук В.Ф.Гершкович, канд. техн.наук Д.М.Подольський, інженери Б.Ґ.Польчук, Ю.О.Сіземов, Б.А.Ступаченко;

за участю Укрінвестекспертизи (арх. В.А.Кур'ято);

УкрНДІПцивільсільбуду (канд. арх. Г.І.Болотов);

НДІТІАМ (канд. арх. Л.М.Бармашина);

Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ України (інспектор-лікар А.П.Скрипник);

Українського науково-гігієнічного центру МОЗ України (доктор мед. наук В.Я.Акіменко, канд. мед. наук Н.М.Янко, канд. мед. наук К.Д.Фещенко).


ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням архітектури і будівництва житлово-цивільних будин­ків та споруд Держбуду України (канд. арх. Л.Х.Муляр, архітектори О.П.Авдіенко, Г.П.Яценко, В.Є.Коротков, канд.техн.наук Н.В.Тро­фимович, інженери П.О.Безрідний, Л.Б.Брановицька).

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України від 04.08.1999 p. № 187 та введені в дію з 01.01.2000р.


Система нормативних документів на громадські будинки та споруди містить:

- базовий нормативний документ - державні будівельні норми ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положения";

- державні або відомчі будівельні норми за групами чи окремими видами громадських будинків та споруд (далі - будівельні норми за видами будинків та споруд).

У розвиток положень нормативних документів, за необхідності, розробляють посібники з ок­ремих видів будинків та споруд.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будівлі і споруди.

Громадські будинки та споруди.

Основні положення

ДБН В.2.2-9-99

На зміну

СНіП 2.08.02-89

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення (далі - громадських будинків), а також вбудовано-прибудо­ваних приміщень громадського призначення.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах