ДБН В.2.2-9-99 Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения. Изменение № 3

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Додаток № 4 до наказу Держбуду України

Зміна № 3 ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року N 195 строк введення в дію встановлений з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 2.10. Друге речення другого абзацу викласти в новій редакції: "Несучі конструкції, суміщені покриття стилобату або прибудованих частин повинні мати вогнестійкість не менше REI 60 для несучих стін), R 60 (для колон), RE 60 (для суміщеного покриття) і групу М0 за межею поширення вогню".

Пункт 3.13. Слово "евакуації" замінити словом "рятування".

Пункт 3.15. Слова: "в будинках заввишки більше 26,5 м від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього" замінити словами: "в будинках з умовною вистою більше 26,5 м (за винятком випадків, обумовлених будівельними нормами за видами будинків)".

Значення вантажопідйомності ліфта "800 кг" замінити на "1000 кг".

Пункт 3.17. У першому абзаці слова: "згідно з протипожежними нормативами СНіП 2.01.02" замінити словами: "згідно з вимогами пожежної безпеки, встановленими  ДБН В.1.1-7".

 У другому абзаці слова: "заввишки до позначки підлоги верхнього поверху менше 26,5 м" замінити словами: "з умовною висотою до 26,5 м включно".

Останній абзац викласти в новій редакції:

"У будинках з незадимлюваними сходовими клітками не допускається влаштовувати вихід з приміщень безпосередньо до ліфтового холу. У будинках із звичайними сходовими клітками вихід безпосередньо до ліфтового холу не допускається влаштовувати з комор та інших приміщень, призначених для зберігання та переробки горючих матеріалів".

Пункт 3.19 викласти в новій редакції:

"3.19 Двері шахт ліфтів і підйомників у підземних, підвальних і цокольних поверхах  повинні виходити до протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу. У таких тамбур-шлюзах повинен бути передбачений підпір повітря під час пожежі не менше 20 Па".

Пункт 3.28. Слова у дужках: "(через люки розміром не менше 0,6 м х 0,6 м або двері)” замінити словами: "(через люки розміром не менше 0,6 м х 0,8 м або через двері розміром не менше 0,75 м х 1,5 м)".

Пункт 4.1. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.5. Слова: "перегородками з дверима, які самі зачиняються" замінити словами: "протипожежними перегородками 2-го типу".

Доповнити другим реченням такого змісту: "У будинках з умовною висотою понад 26,5 м зазначені перегородки повинні бути протипожежними 1-го типу".

Пункт 4.11. Наведені позначення ступенів вогнестійкості: "І11" та "І1Іа" відповідно замінити римськими цифрами: "ІІІ" та "ІІІа".

Пункт 4.14. Слова: "до незадимлюваних сходів" замінити словами: "до незадимлюваних сходових кліток типу Н1".

Пункт 4.15, перелік а). Слова: "найбільш віддаленого робочого місця" замінити словами: "найвіддаленішої точки підлоги".

Пункт 4.16. У першому абзаці слова: "сходів 3-го типу" замінити словами: "сходів типу С3".

У примітці 1 слова:

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах