ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь.

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


(ДСТУ ISO 9000-2001 Видано ISO в 2000)

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СЛОВНИК

(ISO 9000:2000, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2001ДСТУ ISO 9000-2001

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних і управляючих систем (ДНДІ “Система”) спільно з Технічним комітетом стандартизації “Управління якістю і забезпечення якості” (ТК 93)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 p. № 317

3 Стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 9000:2000 Quality management systems - Funda­mentals

and vocabulary (Системи управління якістю. Основні положення та словник)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3230-95

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ О. Герус; В. Горопацький; Л. Гудик; І. Єршова,

канд. техн. наук; Т. Панат; В. Паракуда, канд. техн. наук; А. Сухенко (керівник розробки); Ю. Тройнін;

Л. Шишкіна

© Держстандарт України, 2001

ДСТУ ISO 9000-2001

ПЕРЕДМОВА ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9000:2000

ISO (Міжнародна організація з стандартизації) - це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів - членів ISO). Міжнародні стандарти розробляють, як правило, технічні комі­тети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та не­урядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. З усіх питань стандарти­зації у галузі електротехніки ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС).

Міжнародні стандарти готують згідно з правилами, викладеними у Директивах ISO/IEC, частина 3.

Прийняті технічними комітетами проекти міжнародних стандартів розсилають комітетам-членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75 % комі­тетів-членів, що беруть участь у голосуванні.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online