ДБН В.2.2-9-99 Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения. Изменение № 4 (укр)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

GERB

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИБудинки і споруди

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-9-99
Зміна № 4

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2008


GERB

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будинки і споруди

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-9-99
Зміна № 4

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2008

Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Будинки і споруди

Громадські будинки та споруди. Основні положення

1 РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")

За участю:
Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України
УкрНДІ пожежної безпеки МНС України
Держпожбезпеки МНС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА
НАДАНО ЧИННОСТІ:

накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30 травня 2008 р. № 228 та від 21 жовтня 2008 р. № 473, чинний з 2009-01-01


ТЕКСТ

Вступна частина. У першому абзаці після слів: "(далі - громадських будинків)" додати: "з умовною висотою до 73,5 м (включно)", далі - за текстом.

У третьому абзаці замінити словосполучення: "перелік яких наведений у додатку А" на: "перелік основних груп будинків, споруд та приміщень громадського призначення наведений у додатку А".

Пункт 1.1 У кінці абзацу після двокрапки додати: "ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10, ДБНВ.2.2-11, ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-17, ДБН В.2.2-18, ВБНВ.2.2-ЦЗН".

Пункт 1.3 У кінці першого речення додати: "згідно з завданням на проектування".

Пункт 1.4 У кінці першого речення замінити шифр: "ВСН 62" на "ДБН В.2.2-17".

Пункт 1.5

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах