ДСТУ EN 12177:2009 Нефтепродукты. Бензин неэтилированный. Определение содержания бензола методом газовой хроматографии (EN 12177:1998, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ
 БЕНЗИН НЕЕТИЛЬОВАНИЙ

Визначення вмісту бензолу
 методом газової хроматографії

(EN 12177:1998, IDT)

ДСТУ EN 12177:2009

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2012


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Мисак, канд. хім. наук; М. Дмитрук, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 з 2010-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 12177:2009 ідентичний EN 12177:1998 Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography (Нафтопродукти рідкі. Бензин неетильований. Визначення вмісту бензолу методом газової хроматографії) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12177:1998 Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography (Нафтопродукти рідкі. Бензин неетильований. Визначення вмісту бензолу методом газової хроматографії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- у розділі 1 інформацію щодо директив ЄС перенесено в додаток НА [1];

- вилучено з міжнародного стандарту «Передмову до EN 12177:1998»;

- познаки одиниць вимірювання фізичних величин у стандарті подано згідно з ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

- до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- «Національні примітки» в тексті стандарту виділено рамкою;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- долучено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

- терміни та визначення понять стосовно газової хроматографії подано згідно з ДСТУ 3985-2000 Хроматографія газова. Терміни та визначення;

- уведено нумерацію формул та оформлено рисунки стандарту згідно з ДСТУ 1.5-2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;

- долучено додаток НА «Бібліографія», який містить перелік нормативних документів, чинних в Україні, на які є посилання в цьому стандарті.

Європейський стандарт EN ISO 12185 впроваджено в України як ДСТУ ISO 12185:2009 (ISO 12185:1996, IDT).

ДСТУ EN 12177:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ
 БЕНЗИН НЕЕТИЛЬОВАНИЙ
Визначення вмісту бензолу методом газової хроматографії

НЕФТЕПРОДУКТЫ
 БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ
 Определение содержания бензола методом газовой хроматографии

PETROLEUM PRODUCTS
 UNLEADED PETROL
 Determination of benzene content by gas chromatography

 

Чинний від 2010-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод газової хроматографії з перемиканням колонок для кількісного визначення бензолу в межах об’ємних часток від 0,05 % до 6 % у неетильованому бензині, який має температуру кінця кипіння не вище ніж 220 °С.

Метод, описаний у цьому стандарті, призначений для визначення бензолу в бензині, охоплюючи бензин, який містить кисневмісні сполуки, відповідно до директив ЄС [1].

Національна примітка 1

Метод придатний для визначення бензолу в межах масових часток від 0,05 % до 6,0 % у неетильованому бензині.

ЗАСТОРОГА! Цей стандарт охоплює використання небезпечних матеріалів, операцій і обладнання. Стандарт не передбачає розгляд проблем техніки безпеки під час його виконання. Відповідальність користувача цього стандарту полягає в тому, щоб забезпечити безпечні для здоров’я умови роботи, розробивши відповідні інструкції з техніки безпеки та гігієни праці.

Національна примітка 2

В Україні треба дотримуватись вимог нормативних документів з охорони праці [2] додатка НА та правил безпечної ро­боти, викладених в експлуатаційних документах на прилади та допоміжні пристрої.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями наведених документів.

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1993)

EN ISO 3838 Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination of density or relative densite - Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods (ISO 3838:1983)

EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - Oscillating U-tube method (ISO 12185:1996)

EN ISO 3170.Petroleum liquids - Manual sampling

EN ISO 3171 Petroleum liquids -Automatic pipeline sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3675 Сира нафта і нафтопродукти. Лабораторне визначення густини або відносної густини. Ареометричний метод (ISO 3675:1993)

EN ISO 3838 Сира нафта, рідкі або тверді нафтопродукти. Визначення густини або відносної густини. Метод капілярного і бікапілярного пікнометра (ISO 3838:1983)

EN ISO 12185 Сира нафта і нафтопродукти. Визначення густини методом вібраційної U-подібної трубки (ISO 12185:1996)

EN ISO 3170 Нафтопродукти рідкі. Метод ручного відбирання проб

EN ISO 3171 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб із трубопроводу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online