ДСТУ 2587:2010 Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические требования. Методы контроля. Правила применения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпека дорожнього руху
РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ
Загальні технічні вимоги
Методи контролювання
Правила застосування

ДСТУ 2587:2010

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(Дп «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Департамент Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (ДДАІ МВС України), Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДерждорНДІ)

РОЗРОБНИКИ: С. Будник; Є. Кравченко (науковий керівник); Я. Забишний; С. Мізін; В. Нагайчук, канд. техн. наук; А. Возник; Є. Столбов за участі Л. Рибіцького; Ф. Гончаренка, канд. техн. наук; О. Голоцвана

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2010 р. № 590

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2587-94

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри і розміри

5 Загальні технічні вимоги

6 Методи контролювання

7 Правила застосування

Додаток А Геометричні розміри елементів розмітки

Додаток Б Приклади застосування розмітки

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
РОЗМІТКА ДОРОЖНЯ
Загальні технічні вимоги
Методи контролювання
Правила застосування

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ
Общие технические требования
Методы контроля
Правила применения

ROAD SAFETY
ROAD MARKINGS
General technical requirements Methods of control Application rules

Чинний від 2011-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на розмітку автомобільних доріг і встановлює основні параметри, розміри, загальні технічні вимоги та правила застосування її на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах (далі — дорогах).

1.2 Стандарт відповідає вимогам європейських норм, а також Конвенції про дорожні знаки і сигнали та протоколу про розмітку доріг до Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію [1], [2], [3].

1.3 Вимоги цього стандарту не поширюються на дорожні шумові смуги (4) та розмічальні дорожні вставки згідно з ДСТУ 4036.

1.4 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для застосування на дорогах, незалежно від форми їх власності та відомчої належності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4092-2002 Світлофори дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Дорожні знаки. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4123:2006 Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4159-2003 Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху. Умовні позначення на схемах і планах

ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98) Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 7721:2009 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка (Джерела світла для виміру кольорів. Типи. Технічні вимоги. Маркування)

ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96) Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Методи визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

ГОСТ 9.403-80 Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей (Покриття лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичного впливу рідин)

ГОСТ 13494-80 Транспортиры геодезические. Технические условия (Транспортири геодезичні. Технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах