ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкции зданий и сооружений. Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ЗАХИСТ БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД КОРОЗІЇ

Загальні технічні вимоги

(ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК), Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва Академії медичних наук України"

РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура, д-р техн. наук; Д. Іонов; О. Киричок; М. Миколаєць, П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; П. Попруга, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; В. Акіменко, д-р мед. наук; Н. Янко, канд. мед. наук; А. Яригін, канд. біол. наук; Л. Шейніч, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 26.10.2010 р. № 416

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 31384:2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования" (Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги) у частині розділів 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, крім пунктів 6.4.3, 6.10,6.13, 8.8 та таблиць А.1, Г.1, Г.2, Г.З, Г.4, Г.5, Е.1, Е.2

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з російської мови (ru)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СТ СЭВ 4420-83 та СНиП 2.03.11-85 у частині другого розділу "Бетонные и железобетонные конструкции" за винятком пунктів 2.44, 2.47-2.61)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів

у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт розроблений на основі ГОСТ 31384:2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования" (Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online