ДСТУ 8904:2019 Руководство по устройству гидроизоляции проезжей части автодорожных мостов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ
АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ

ДСТУ 8904:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будування мостів» (ТК 321), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП “УкрНДНЦ») від 15 жовтня 2019 р. № 311 з 2020–10–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО вперше

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Класифікація

6 Вимоги до вибору гідроізоляції

7 Вимоги до матеріалів

7.1 Вимоги до полімерних мастикових матеріалів для влаштування гідроізоляції

7.2 Вимоги до матеріалів для влаштування гідроізоляції проїзної частини зі щільного водонепроникного бетону

7.3 Вимоги до рулонних матеріалів для влаштування гідроізоляції

8 Вимоги до технології виконання робіт

8.1 Готування поверхні мостового полотна для влаштування гідроізоляції

8.2 Вимоги до технології влаштування гідроізоляції мастиковими полімерними матеріалами

8.3 Вимоги до технології влаштування гідроізоляції зі щільного водонепроникного бетону

8.4 Вимоги до технології влаштування гідроізоляції з полімерних композиційних матеріалів

8.5 Вимоги до технології влаштування гідроізоляції рулонними матеріалами

9 Контролювання якості влаштування гідроізоляції

9.1 Контролювання якості влаштування гідроізоляції з полімерних та рулонних матеріалів

9.2 Контролювання якості влаштування гідроізоляції зі щільного водонепроникного бетону

10 Вимоги щодо безпеки

11 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (обов’язковий) Методика визначання технологічної температуростійкості гідроізоляційних матеріалів

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ

GUIDELINE ON THE INSTALLATION OF WATERPROOFING
ON THE HIGHWAY BRIDGE DECK

Чинний від 2020–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт застосовний у разі виконання робіт з улаштування та відновлення гідроізоляції дорожнього одягу проїзної частини автодорожніх мостів, шляхопроводів, естакад, віадуків (далі — мостів) на автомобільних дорогах.

1.2 Стандарт установлює вимоги, яких потрібно дотримуватись під час проєктування та виконання комплексу робіт з улаштування гідроізоляції проїзної частини мостових споруд з використовуванням гідроізоляційних полімерних матеріалів, бітумних мастик, бітумно-полімерних основних рулонних мембран, матеріалів проникної дії, щільного водонепроникного бетону, полімерцементних та композитних матеріалів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380–2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки (ГОСТ 380–2005)

ДСТУ 3273–95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні, з’єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ10922–90, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-32–95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43–96 Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47–96 (ГОСТ 10060.0–95) Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги.

ДСТУ Б В.2.7-49–96 (ГОСТ 10060.2–95) Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-71–98 (ГОСТ 8269.0–97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75–98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-83:2014 Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

 ДСТУ Б В.2.7-84–99 (ГОСТ 26589–94) Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-96–2000 (ГОСТ 7473–94) Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-101–2000 (ГОСТ 30547–97) Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-108–2001 (ГОСТ 30693–2000) Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114–2002 (ГОСТ 10181–2000) Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Бетони. Правила підбору складу

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718–84, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732–79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Будівельні матеріали. Нейтронний метод вимірювання вологості (ГОСТ 23422–87, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-312:2016 Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ Б ГОСТ 28574:2011 Захист від корозії у будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Методи випробувань адгезії захисних покриттів (ГОСТ 28574–90, IDT)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві мостів та труб

ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012 Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу

ДСТУ Б EN 1297:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластмасові та ґумові для гідроізоляції покрівлі. Метод штучного старіння за тривалого спільного впливу УФ-випромінювання, підвищеної температури та води (EN 1297:2004, IDT)

ДСТУ Б EN 13416:2013 Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластмасові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Правила відбору зразків (EN 13416:2001, IDT)

ДСТУ EN 13190:2018 (EN 13190:2001, IDT) Термометри зі шкалою

ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT) Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1. Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики

ДСТУ ISO 2431:2015 Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок (ISO 2431:2011, IDT)

ГОСТ 6613–86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online