ДСТУ EN 14517:2009 Нефтепродукты жидкие. Определение типов углеводородов и кислородсодержащих соединений в бензине методом многомерной газовой хроматографии (EN 14517:2004, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ

Визначення типів вуглеводнів і кисневмісних
сполук у бензині методом багатовимірної 
газової хроматографії
(EN 14517:2004, IDT)

ДСТУ EN 14517:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1    ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Швидкий, А. Мисак, М. Дмитрук, Й. Любінін, В. Козак, Н. Харченко

2    НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 грудня 2009 р. № 452 з 2010-10-01

3    Національний стандарт ДСТУ EN 14517:2009 ідентичний EN 14517:2004 Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in petrol - Multidimensional gas chromatography method (Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів кисневмісних сполук у бензині. Метод багатовимірної газової хроматографії) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4    УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1    Сфера застосування

2    Нормативні посилання

3    Терміни та визначення понять

4    Суть методу

5    Реактиви і матеріали

5.1    Гази

5.2    Склянки

5.3    Контрольні суміші

6    Прилади

6.1    Газовий хроматограф

6.2    Крани для перемикання

6.3    Уловлювачі

7    Відбирання проб

8    Методика

8.1    Підготовлення приладу

8.2    Готування проби до вимірювання

8.3    Об’єм проби для введення

8.4    Контролювання правильності вимірювання

8.5    Підтвердження

9    Готування до вимірювання

9.1    Готування аналізованої проби

9.2    Підготовлення приладу та умови вимірювання

10    Опрацьовування результатів

10.1    Розрахунок у масових частках

10.2    Розрахунок в об’ємних частках

10.3    Розрахунок масової частки загального вмісту кисню

10.4    Подавання результатів згідно з технічними умовами EN 228

11    Подавання результатів.

12    Точність

12.1    Загальні положення

12.2    Збіжність

12.3    Відтворюваність

13    Протокол випробування

Додаток А Характеристики колонок

Додаток В Хроматограми проб

Бібліографія

Додаток НА Перелік нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарт

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14517:2004 Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in petrol - Multidimensional gas chromatography method (Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів та кисневмісних сполук у бензині. Метод багатовимірної газової хроматографії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-    слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-    до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

-    вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту «Передмову до EN 14517:2004»;

-    долучено додаток НА «Перелік нормативних документів, чинних в Україні, на які є посилання в цьому стандарті»;

-    терміни та визначення понять стосовно газової хроматографії подано згідно з ДСТУ 3985;

-    рисунки і формули подано згідно з ДСТУ 1.5;

-    вилучено примітку 1 розділу 1 «Сфера застосування», так як фізичні величини подано згідно з ДСТУ 3651.1;

-    «Національні примітки» в тексті стандарту виділені рамкою;

-    структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Європейські стандарти EN 1601 та EN 13132 впроваджено як ДСТУ EN 1601:2003 та ДСТУ EN 13132:2007.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ

Визначення типів вуглеводнів і кисневмісних сполук у бензині
методом багатовимірної газової хроматографії

НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ

Определение типов углеводородов и кислородсодержащих соединений в бензине
методом многомерной газовой хроматографии

LIQUID PETROLEUM PRODUCTS

Determination of hydrocarbon types and oxygenates in petrol
 by multidimensional gas chromatography method

Чинний від 2010-10-01

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює газохроматографічний метод визначення насичених, олефінових і ароматичних вуглеводнів у бензині згідно з EN 228. Крім того, метод дає змогу також визначати вміст бензолу, кисневмісних сполук та загального вмісту кисню.

Національна примітка

В Україні вимоги до автомобільних бензинів унормовано згідно з ДСТУ 4063 [1] додатка НА.

Метод застосовують до бензинів із вмістом ароматичних вуглеводнів аж до об’ємної частки 50 %, загального вмісту олефінів у межах об’ємних часток від 1,5 % до ЗО %, кисневмісних сполук до об’ємної частки 15 %, загального вмісту кисню в межах масових часток від 1,5 % до 3 % та вмісту бензолу до об’ємної частки 2 %.

Примітка 1. Під час розробляння цього методу обмежувались температурою кінця кипіння бензину 215 °С.

Примітка 2. Точнісні характеристики розраховані для проб бензинів, які містили такі кисневмісні сполуки, як етил-трет-бутиловий етер (ЕТБЕ), метил-трет-бутиловий етер (МТБЕ), трет-аміл-метиловий етер (TAME) і етанол. Ці характеристики поширені на результати вимірювання вмісту метанолу, н-пропанолу, i-пропанолу, і-бутанолу, mpem-бутанолу, ацетону і ди-ізо-пропілового етера (ДІПЕ). Точнісні характеристики для цих компонентів не визначали. Якщо в пробі бензину присутні інші кисневмісні сполуки, то їх вимірювання треба проводити відповідними методами, наведеними в EN 228.

Примітка 3. Хоч метод дає змогу вимірювати вміст олефінів до об’ємної частки 50 %, проте точнісні характеристики визначені в межах об’ємної частки від 1,5 % до ЗО %.

Примітка 4. Хоч метод, зокрема, розробляли для аналізування бензинів, які містять кисневмісні сполуки, проте він може бути поширений на інші вуглеводневі суміші з такими самими межами википання, як наприклад фракції нафти і продукти нафтопереробки.

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

EN 228 Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods

EN 1601 Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography (O-FID)

EN 13132 Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography using column switching

EN ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling (ISO 3170:2004)

EN ISO 3171 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 228 Автомобільні палива. Бензин неетильований. Вимоги і методи випробування

EN 1601 Нафтопродукти рідкі. Бензин неетильований. Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії (О-ПІД) 

EN 13132 Нафтопродукти рідкі. Бензин неетильований. Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії з перемиканням колонок

EN ISO 3170 Нафтопродукти рідкі. Метод ручного відбирання проб

EN ISO 3171 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб із трубопроводу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online