ДСТУ Б В.2.7-18-95 Строительные материалы. Бетоны легкие. Общие технические условия

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Бетони легкі
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-18-95

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії, механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 6.04.95 69

4 ВВЕДЕНО ВПРШЕ

3 наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 25820-83.

ЗМІСТ

1 Галузь застосування

2 Нормативні посилання

3 Види легких бетонів

4 Технічні вимоги

5 Правила приймання

6 Методи контролю

7 Вимоги безпеки і охорони навколишнього природного середовища

Додаток А Галузь використання легких бетонів на різних видах пористих заповнювачів

Додаток Б Густина легких бетонів в залежності від міцності

Додаток В Насипна густина крупних пористих заповнювачів для легких бетонів класів за міцністю на стиск В1 - В40

Додаток Г Співвідношення між класами і марками бетону по міцності на стиск

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Бетони легкі
Загальні технічні умови

Строительные материалы
Бетоны легкие
Общие технические условия

Building materials
Lightweight concretes general
Specifications

Чинний від 1995-07-01

1 Галузь застосування

Цей стандарт розповсюджується на легкі бетони, які виготовляються на мінеральних в'яжучих і пористих неорганічних заповнювачах, крупних і дрібних однакового або різного речовинного складу і використовуються у виробах і конструкціях житлово-цивільного, промислового, сільськогосподарського, транспортного та інших видах будівництва.

Стандарт встановлює види легких бетонів, технічні вимоги до них і бетонних сумішей, матеріалів для їх виготовлення, правила приймання, методи контролю їх технічних характеристик, галузь застосування легких бетонів.

Вимог цього стандарту повинні додержуватися при розробці нових та перегляді діючих стандартів і технічних умов, проектної і технологічної документації на дрібноштучні та великорозмірні вироби, збірні, збірно-монолітні, монолітні бетонні і залізобетонні конструкції, а також при виготовленні виробів і конструкцій і зведенні будинків і споруд із легких бетонів.

Вимоги п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.7 є обов'язковими.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.018-86 ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-88 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения

ГОСТ 7076-87 Материалы и изделия строительные. Методы опредепения теплопроводимости

ГОСТ 7473-85 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 10060-87 Бетоны. Методы контроля морозостойкости

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181.1-81 Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости

ГОСТ 10181.2-81 Смеси бетонные. Методы определения плотности

ГОСТ 10832-91 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

ГОСТ 12730.1-78-3 Бетоны. Метод определения плотности

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения

ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Метод пористости определения показателей

ГОСТ 12730.5-78 Бетоны. Метод определения водонепроницаемости

ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости

ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения плотности

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности

ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия

ГОСТ 22266-76 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования

ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности

ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести

ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 25818-91 Золы-уносы тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава

Пособие по применению химических добавок при производстве сборных железобетонных конструкций и изделий (к СНиП 3.09.01-85)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online