ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Руководство по выполнению работ при изготовлении и монтаже строительных конструкций

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТА МОНТАЖІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015

 

Мінрегіон України

Київ

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»; ТК 303 «Будівельні конструкції», ПК 5 «Зовнішні конструкції»

РОЗРОБНИКИ: О. Бондарчук; О. Ісаєнко, канд. техн. наук; В. Крітов, канд. техн. наук (науковий керівник); Т. Мірошник; О. Неборачко; Ю. Немчинов, д-р. техн. наук; В. Сергійчук; В. Тарасюк, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова (В. Бабаев, д-р техн. наук; В. Шмуклер, д-р техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 03.09.2015 р. № 215, чинний від 2016-04-01

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Бетонні роботи

5.1 Рекомендації щодо вибору матеріалів для бетонів

5.2 Рекомендації щодо складу, приготування та транспортування бетонних сумішей

5.3 Рекомендації щодо укладання бетонних сумішей

5.4 Рекомендації щодо витримки і догляду за бетоном

5.5 Рекомендації щодо застосування бетонів на пористих заповнювачах

5.6 Рекомендації щодо застосування кислотостійких і лугостійких бетонів

5.7 Рекомендації щодо виконання робіт із застосуванням особливо важких бетонів і бетонів для радіаційного захисту

5.8 Рекомендації щодо виконання бетонних робіт при від’ємних температурах повітря

5.9 Рекомендації щодо виконання бетонних робіт за температури повітря вище ніж 25 °С

5.10 Рекомендації щодо застосування спеціальних методів бетонування

5.11 Рекомендації щодо виконання цементації швів. Роботи з торкретування і улаштування набризк-бетону

5.12 Рекомендації щодо виконання арматурних робіт

5.13 Рекомендації щодо виконання опалубочних робіт

5.14 Рекомендації щодо приймального контролю бетонних і залізобетонних конструкцій або частин споруд

6 Рекомендації щодо виконання монтажу збірних залізобетонних і бетонних конструкцій

6.1 Загальні рекомендації

6.2 Рекомендації щодо встановлення блоків фундаментів і стін підземної частини будівель

6.3 Рекомендації щодо встановлення колон і рам

6.4 Рекомендації щодо встановлення ригелів, балок, ферм, плит перекриття і покриття

6.5 Рекомендації щодо встановлення панелей стін

6.6 Рекомендації щодо зведення будівель методом підйому перекриття

6.7 Рекомендації щодо зварювання і антикорозійного покриття закладних елементів

6.8 Рекомендації щодо замонолічування стиків і швів

6.9 Рекомендації щодо робіт з водо-, повітро- і теплоізоляції стиків зовнішніх стін повнозбірних будівель

7 Рекомендації щодо монтажу дерев’яних конструкцій

8 Рекомендації щодо монтажу легких огороджувальних конструкцій

8.1 Рекомендації щодо монтажу огороджувальних конструкцій з азбестоцементних екструзійних панелей і плит

8.2 Рекомендації щодо монтажу каркасно-обшивних перегородок

8.3 Рекомендації щодо монтажу стін з панелей типу «СЕНДВІЧ» та полистового складання

9 Рекомендації щодо виконання і приймання робіт зі зведення кам’яних конструкцій

9.1 Загальні рекомендації

9.2 Рекомендації щодо виконання кладки з керамічної і силікатної цегли, з керамічних, бетонних, силікатних і природних каменів правильної форми

9.3 Рекомендації щодо обличкування стін у процесі зведення кладки

9.4 Особливості кладки арок і склепінь

9.5 Рекомендації щодо виконання кладки з бутового каменю та бутобетону

9.6 Додаткові вимоги щодо виконання робіт у сейсмічних районах

10 Рекомендації щодо виконання зварювальних робіт для монтажних з’єднань будівельних конструкцій

10.1 Загальні рекомендації

10.2 Рекомендації щодо складання і зварювання монтажних з’єднань залізобетонних конструкцій

Додаток А Сфера застосування цементів у будівництві

Додаток Б Матеріали для бетонів

Додаток В Рекомендовані способи зимового бетонування монолітних конструкцій

Додаток Г Рекомендації щодо розрахунку опалубки монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій

Додаток Д В’яжучі для кладочних будівельних розчинів та їх складові

ВСТУП

Цей стандарт встановлює технічні вимоги до монтажу несучих та огороджувальних конструкцій, містить рекомендації до вибору матеріалів, монтажу та виконання будівельних робіт, конструктивних елементів, монтажу збірних бетонних, залізобетонних, дерев’яних та огороджувальних конструкцій, влаштування монолітних конструкцій в умовах будмайданчика, виконання робіт зі зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій.

Вимоги цього стандарту не поширюються на монтаж сталевих конструкцій.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

В цьому стандарті використана класифікація міцності бетону на стиск відповідно до ДСТУ Б В.2.7-176; класифікація цементів відповідно до ДСТУ Б В.2.7-46, ДСТУ Б В.2.7-112; класифікація арматурного прокату відповідно до ДСТУ 3760, ГОСТ 10884; класифікація дроту сталевого зварювального відповідно до ГОСТ 2246; класифікація цегли та морозостійкості цегли відповідно до ДСТУ Б В.2.7-80; класифікація будівельного розчину відповідно до ДСТУ Б В.2.7-23; класифікація електродів відповідно до ГОСТ 9467.

Відповідно до ДБН А.1.1-1 цей стандарт відноситься до комплексу нормативно-технічної документації у галузі будівництва В.2.6 «Конструкції будинків і споруд».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 303 «Будівельні конструкції».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТА МОНТАЖІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И МОНТАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦІЙ

GUIDE IMPLEMENTATION OF WORK IN THE MANUFACTURE AND ASSEMBLY OF BUILDING STRUCTURES

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює технічні вимоги до монтажу несучих та огороджувальних конструкцій, містить рекомендації до вибору матеріалів, монтажу та виконання будівельних робіт, конструктивних елементів, монтажу збірних бетонних, залізобетонних, дерев’яних та огороджувальних конструкцій, влаштування монолітних конструкцій в умовах будмайданчика, виконання робіт зі зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій.

Вимоги цього стандарту не поширюються на монтаж сталевих конструкцій.

1.2 Вимоги техніки безпеки і охорони праці в будівництві при виконанні та прийманні будівельних робіт викладені в ДБН А.3.2-2.

Контроль якості виконання робіт здійснюється відповідно до ДБН А.3.2-2. В стандарті містяться граничні відхилення, які можуть бути використані при приймальному контролі.

1.3 Виконання робот зі зведення будівель та споруд здійснюється відповідно до вимог цього стандарту та інших нормативних документів, які встановлюють вимоги до застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій відповідно до передбачених проектом виконання робіт (далі за текстом - ПВР) технології та організації будівництва об’єкта.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти і нормативні документи:

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво бетонних та залізобетонних виробів

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3292-95 Порошки алмазні синтетичні. Загальні технічні умови

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні умови (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-151:2010 Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев’яні клеєні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні, з’єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри (ГОСТ 14098-91, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-182:2011 З’єднання зварні стикові і таврові арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання (ГОСТ 23858-79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-166:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із пористих гірських порід. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетони. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-203:2009 Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу

ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-249:2011 Бетони жаростійкі. Технічні умови (ГОСТ 20910-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-258:2011 Цементи глиноземисті та високоглиноземисті. Технічні умови (ГОСТ 969-91)

ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-281:2011 Цементи. Класифікація (ГОСТ 23464-79, MOD)

ДСТУ Б В.2.8-41:2011 Опалубка для зведення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Класифікація і загальні технічні вимоги (ГОСТ 23478-79, MOD)

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій та споруд від корозії

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З’єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними чарунками. Технічні умови)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (З’єднання зварні. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 9070-75 Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия (Віскозиметри для визначення умовної в’язкості лакофарбових матеріалів. Технічні умови)

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия (Флюси зварні плавлені. Технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання конструкційних та теплотривких сталей. Типи)

ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Метод випробувань та оцінки макроструктури)

ГОСТ 10690-73 Калий углекислый технический (поташ). Технические условия (Калій вуглекислий технічний (поташ). Технічні умови)

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 19906-74 Нитрит натрия технический. Технические условия (Нітрит натрію технічний. Технічні умови)

ГОСТ 25346-89 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений (Основні норми взаємозаміни. Єдина система допусків та посадок. Загальні положення, ряди допусків та основних відхилень)

ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки (Основні норми взаємозаміни. Єдина система допусків і посадок. Поля допусків та рекомендовані посадки)

ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия (Дріт порошковий для дугового зварювання вуглецевих та низьколегованих сталей. Загальні технічні умови)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online