ДБН В.2.6-162:2010 Конструкции зданий и сооружений. Каменные и армокаменные конструкции. Основные положения. С Изменением № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

КАМ'ЯНІ ТА АРМОКАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ
Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010
Із Зміною № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ: В. Крітов, канд. техн. наук (науковий керівник); П. Кривошеєв, канд, техн.наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд, техн. наук; В. Тарасюк, канд, техн. наук; О. Ісаєнко, канд. техн. наук; В. Сергійчук, інженер; С. Сахно, інженер Т. Мірошник, інженер

За участю: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка В. Митрофанов, канд. техн. наук

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1: М. Миколаєць, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук; Л. Шейніч, д-р техн. наук (науковий керівник)

За участю: Всеукраїнська асоціація виробників автоклавного газобетону (ВААГ) (О. Сиротин)

2 ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання в будівництві та Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

ВНЕСЕНО Зміна № 1: Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО:
Міністерство промислової політики України (лист № 13/5-3-1116 від 07.05.2010 р.)
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (лист № 1/03-9-13в/2976 від 07.04.2010 р.)
МНС України, Державний департамент пожежної безпеки (лист № 36/4/3865 від 23.06.2010 р.)

ПОГОДЖЕНО Зміну № 1:
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України (лист від 22.12.2021 № 20/1.0-10./6590)
Державна служба України з питань праці (лист від 16.12.2021 № 8581/1/5.2-21)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 22.06.2021 № 940401-1222/30)

4 ЗАТВЕДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 15.11.2010 р. № 446 та від 30.12.2010 р. № 571, з 2011-09-01

ЗАТВЕДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 367 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: На заміну СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"

Мінрегіон України, 2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ»

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Передумови

4 Відмінності між основними положеннями і правилами застосування

5 Терміни та визначення понять

5.1 Загальні положення

5.2 Терміни, що відносяться до кладки

5.3 Терміни, що відносяться до міцності кладки

5.4 Терміни, що відносяться до елементів кам'яної кладки

5.5 Терміни, що відносяться до будівельного розчину

5.6 Терміни, що відносяться до бетону заповнення

5.7 Терміни, що відносяться до армування

5.8 Терміни, що відносяться до допоміжних елементів

5.9 Терміни, що відносяться до розчинових швів

5.10 Терміни, що відносяться до типів стін

5.11 Інші терміни

6 Познаки

7 Основи проектування

7.1 Основні вимоги

7.2 Принципи проектування граничних станів

7.3 Основні змінні величини

7.4 Перевірка із застосуванням коефіцієнтів надійності

7.5 Проектування з проведенням випробувань

8 Матеріали

8.1 Елементи кам'яної кладки

8.2 Будівельний розчин

8.3 Бетон для заповнення

8.4 Сталева арматура

8.5 Напружена арматура

8.6 Механічні властивості кам'яної кладки

8.7 Деформаційні властивості кам'яної кладки

8.8 Допоміжні елементи

90 Строк служби

9.1 Загальні положення

9.2 Класифікація умов навколишнього середовища

9.3 Строк служби кам'яної кладки

9.4 Кладка, розташована нижче за рівень землі

10 Аналіз конструкції

10.1 Загальні положення

10.2 Поведінка конструкції в аварійних ситуаціях (окрім землетрусів і пожежі)

10.3 Дефекти

10.4 Інші вимоги

10.5 Аналіз елементів конструкції

11 Граничний стан при втраті несучої здатності

11.1 Стіни з неармованої кам'яної кладки при дії вертикальних навантажень

11.2 Стіни з неармованої кам'яної кладки при навантаженні зсуву

11.3 Стіни з неармованої кам'яної кладки при дії горизонтальних навантажень

11.4 Стіни з неармованої кам'яної кладки при комбінованих вертикальних і горизонтальних навантаженнях

11.5 Анкери

11.6 Елементи армованої кам'яної кладки при дії вигину, вигину і осьового зусилля або осьового зусилля

11.7 Елементи з армованої кам'яної кладки при дії навантажень зсуву

11.8 Попередньо напружена кам'яна кладка

11.9 Кладка обрамлення

12 Граничний стан за придатністю до експлуатації

12.1 Загальні положення

12.2 Стіни з неармованої кам'яної кладки

12.3 Елементи з армованої кам'яної кладки

12.4 Елементи із попередньо напруженої кладки

12.5 Елементи огороджувальної кладки

12.6 Стіни при дії зосереджених навантажень

13 Конструювання

13.1 Конструктивні особливості кам'яної кладки

13.2 Конструктивні особливості армування

13.3 Особливості конструювання при попередньому напруженні

13.4 Конструювання огороджувальної кладки з елементами жорсткості

13.5 З'єднання стін

13.6 Пази і ніші в стінах

13.7 Гідроізоляційні шари

13.8 Переміщення, викликані температурними деформаціями і деформаціями при тривалому навантаженні

14 Виконання

14.1 Загальні положення

14.2 Проектування елементів конструкції

14.3 Навантаження кам'яної кладки

ДОДАТОК А Врахування коефіцієнтів надійності

ДОДАТОК Б Методика розрахунку ексцентриситету ядра жорсткості

ДОДАТОК В Спрощена методика розрахунку позаплощинного ексцентриситету навантаження на стіну

ДОДАТОК Г Визначення

ДОДАТОК Д Коефіцієнти згинального моменту в окремих місцях стін завтовшки менше або які дорівнюють 250 мм при дії поперечного навантаження

ДОДАТОК И Граничні співвідношення висоти і довжини до товщини для стін при граничному стані за придатністю до експлуатації

ДОДАТОК К Коефіцієнт зменшення гнучкості та ексцентриситету

ДОДАТОК Л Коефіцієнт зростання, наведений у пункті 11.1.3

ДОДАТОК Н Прикладання поперечних навантажень на стіни, обперті по трьох або чотирьох краях, при дії горизонтальних із площини та вертикальних навантажень

ДОДАТОК П Елементи армованої кам'яної конструкції при дії навантажень зсуву: зростання

ДОДАТОК Р Технічні характеристики

ВСТУП

Ці Норми встановлюють основні вимоги, яким повинні відповідати кам'яні та армокам'яні конструкції будівель, а також основні правила щодо їх проектування. При розробленні цих Норм враховані основні положення (принципи) EN 1996-1-1 Єврокоду 6: Проектування кам'яних конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила для армованих і неармованих конструкцій.

ДБН В.2.6-162:2010

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд
КАМ'ЯНІ ТА АРМОКАМ'ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ
Основні положення

Конструкции зданий и сооружений
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Основные положения

The constructions of buildings and structures
DESIGN OF MASONRY STRUCTURES
General rules

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми застосовуються в проектуванні будівель і інженерних споруд або їх складових із застосуванням неармованої, армованої, попередньо напруженої і анкерної кладки.

1.2 Ці Норми застосовуються тільки стосовно граничного стану 1-ї та 2-ї груп, а також довговічності конструкцій. Інші вимоги як, наприклад, вимоги стосовно пожежної безпеки, тепло- і звукоізоляції не розглядаються.

1.3 Процес виготовлення конструкцій розглядається в межах, необхідних для визначення якості використовуваних будівельних матеріалів і продукції, а також професійних навиків, потрібних на будівельному майданчику для того, щоб задовольнити положення, закладені в правилах проектування.

1.4 Дані Норми не поширюються на спеціальні вимоги щодо проектування сейсмостійкості. Положення, що відносяться до таких вимог, викладені в ДБН В.1.1-12.

1.5 Чисельні величини чинників, що впливають на об'єкти цивільного і промислового будівництва, які необхідно враховувати в розрахунках при проектуванні, не наводяться. Дані Норми використовуються в поєднанні з ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.1-12, ДБН В.1.2-2, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-14, ДСТУ Б В.1.2-3, ДСТУ-П Б В.2.6-158.
(Пункт 1.5 змінено, Зміна № 1)

1.6 Основні положення проектування будівель і інженерних споруд, що наведені стосовно неармованих і армованих кам'яних конструкцій, використовуються у випадках, коли арматура включена для забезпечення міцності або придатності до експлуатації, а також для підвищення довговічності. Також наведені правила проектування, розрахунку та визначення розрахункових параметрів попередньо напруженої кам'яної кладки в обоймі (кладки з підсиленням), але без наведення правила їх застосування. Положення цих Норм не розповсюджуються на кладку з площею поперечного перерізу менше 0,04 м 2.

1.7 Принципи і правила застосування, що наведені в цих Нормах, можуть бути поширені з можливими доповненнями на ті типи конструкцій, які не були розглянуті повністю, на нові конструкції з уже адаптованих матеріалів, на нові матеріали або на ті випадки, коли виникає необхідність протистояти діям або впливам, не передбаченим у рамках звичайного досвіду.

1.8 У цих Нормах наведені правила, які в основному застосовуються до будівель громадського, цивільного та промислового призначення. Застосування цих правил може бути обмежене з практичних міркувань або в результаті впровадження спрощень; обмеження в ДБН В.2.6-162:2010

2 застосуванні правил вказані у тексті.

1.9 Ці Норми не розповсюджуються на:

- конкретні аспекти будівель спеціального призначення (наприклад, динамічні ефекти у висотних будівлях);

- конкретні аспекти цивільних будівель спеціального призначення (цегляні мости, греблі, труби або водозбірні споруди);

- конкретні аспекти конструкцій спеціального призначення (арки або куполи);

- кладка, в якій використовується гіпсовий будівельний розчин, із застосуванням або без застосування цементу;

- кладка, в якій її елементи не укладаються в правильному порядку (бутова кладка);

- кладка, армована матеріалами, відмінними від сталі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні акти та документи:

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14-2021 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-55:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування.
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови (EN 771-3:2003, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-18-95
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (EN 771-1:2003, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-80:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-137:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-165:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2002, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-248:2011 Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині (ГОСТ 8462-85, МОD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ-П Б В.2.6-158:2010 Конструкції будинків і споруд. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-2. Основні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (ЕN 1996-1-2:2005, МОD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови
(Змінено, Зміна № 1)

ГОСТ 4001-84
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 5781-82
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 6133-84
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ГОСТ 10884-94
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 13579-78
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 19010-82
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 24332-88
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 27005-86
(Вилучено, Зміна № 1)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online