ДСТУ 3675-98 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования и методы испытаний. С Изменением № 1 (ИУС № 8-2004)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

13. ДОВКІЛЛЯ. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ.

БЕЗПЕКА

Код УКНД 13.220.30

ЗМІНА № 1 ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

1  РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17.08.2004 № 181

Чинна з 2005-01-01

Розділ 1 викласти у новій редакції:

«Цей стандарт поширюється на переносні вогнегасники загального призначення (далі - вогнегасники) і встановлює загальні технічні вимоги, які спрямовані на забезпечення якості їх виготовлення та безпеки застосування за призначенням під час експлуатації.

Вимоги, що встановлені цим стандартом, поширюються на вогнегасники, повна маса яких не перевищує 20 кг.

Стандарт не поширюється на вогнегасники:

- спеціального призначення (лісові, шахтові, а також вогнегасники, які придатні для гасіння загоряння металів і речовин, горіння яких може відбуватися без доступу повітря);

- одноразового використання;

- ранцеві;

- комбіновані.

Вимоги щодо безпечності вогнегасників викладені у розділах 4-7 цього стандарту.».

Розділ 2 (перше речення). Слово «...використано...» замінити на «...наведено...».

Розділ 2. Вилучити міждержавні стандарти:

«ГОСТ 4.99-83 СПКП. Пенообразователи для тушения пожаров. Номенклатура показателей

ГОСТ 4.132-85 СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей

ГОСТ 6948-81 Пенообразователь ПО-1. Технические условия

ГОСТ 26952-86 Порошки огнетушащие. Общие технические требования и методы испытаний».

Розділ 2 доповнити стандартами:

«ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online