ДСТУ 9065:2021 Арматура композитная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АРМАТУРА КОМПОЗИТНА
ДЛЯ АРМУВАННЯ БЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Загальні технічні умови

ДСТУ 9065:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівельні конструкції» (ТК 303), Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «ПОЛІМЕРНІ ІННОВАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (УкрНДНЦ) від 28 січня 2021 р. № 20 з 2021-05-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Класифікація, основні параметри та розміри

6 Технічні вимоги

6.1 Основні показники та характеристики

6.2 Вимоги до зовнішнього вигляду

6.3 Вимоги до сировини та матеріалів

6.4 Маркування

6.5 Пакування0

7 Вимоги безпеки та охорони довкілля

8 Правила приймання

9 Правила експлуатування

10 Методи контролювання

11 Гарантії виробника

Додаток А (довідковий) Вимоги до технічних характеристик матеріалів для виготовлення арматури композитної

Додаток Б (обов’язковий) Правила приймання арматури композитної за характеристичними величинами

Додаток В (обов’язковий) Вимоги до статистичних показників характеристик арматури композитної

Додаток Г (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АРМАТУРА КОМПОЗИТНА ДЛЯ АРМУВАННЯ
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Загальні технічні умови

COMPOSITE FITTINGS FOR REINFORCEMENT
OF CONCRETE STRUCTURES
General specifications

Чинний від 2021-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні умови на арматуру композитну (далі — АК) для армування бетонних конструкцій гладкого та періодичного профілю зі скляних, базальтових, вуглецевих і арамідних поздовжніх односпрямованих волокон (або їх поєднання), пов’язаних просоченим, а потім затверділим, термореактивним сполучником на основі синтетичних (епоксидних, полефірних) смол у вигляді стрижнів та решіток, призначену для армування звичайних і попередньо напружених бетонних конструкцій та елементів, що експлуатуються в середовищах з різним ступенем агресивного впливу та відповідають вимогам вогнестійкості та пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7 [10].

1.2 Вимоги безпеки та охорони довкілля викладено в розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3699-98 Виробництво хімічних волокон. Терміни та визначення

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ 3789-98 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ Б А1.2-22009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ-Н Б А.3.1-6.2009 Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва

ДСТУ Б А.3.2-122009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги.

ДСТУ Б В.1.1-362016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухо-пожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.6-22009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-1452010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 313842008 NEQ)

ДСТУ-Н Б В.2.6-1852012 Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і склоровінгу

ДСТУ Б В.2.7-42-97 Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинення, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів

ДСТУ Б В.2.7-1312007 Пісок кварцовий. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум’я

ДСТУ Б В.2.7-312:2016 Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.4.0412006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ДСТУ EN 1332005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 1332001, IDT)

ДСТУ EN 455012017 (EN 455012015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичний зважувальних приладів

ДСТУ EN 62305-12012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-12011, IDT)

ДСТУ EN 62305-32012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3.2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-42012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-42011, IDT)

ДСТУ EN ISO 4589-12018 (EN ISO 4589-12017, IDT; ISO 4589-12017, IDT) Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN ISO 5659-22018 (EN ISO 5659-22017, IDT; ISO 5659-22017, IDT) Пластмаси. Димоутворювальна здатність. Частина 2. Визначення оптичної густини під час випробування в однокамерній шафі

ДСТУ EN ISO 13385-12018 (EN ISO 13385-12011, IDT; ISO 13385-12011, IDT) Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1. Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики

ДСТУ EN ISO/IEC 170252019 (EN ISO/IEC 170252017, IDT; ISO/IEC 170252017, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ДСТУ ISO 48722019 (ISO 4872:1978, IDT) Шум. Вимірювання шуму будівельного устаткування, що працює під відкритим небом. Метод визначення відповідності нормам шуму

ДСТУ ISO 90012015 (ISO 90012015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 10406-12021 (ISO 10406-12015, IDT) Арматура композитна. Методи випробування. Частина 1. Стрижні та решітки

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах