ТК 37641918/03450778-146:2012 Типовая технологическая карта на регенерацию конструктивных слоев дорожного покрытия ресайклером WR 2500 S в составе с битумовозом и машиной WM 1000 с применением битумной эмульс...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ (УКРАВТОДОР)

 Державне підприємство
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
 ДП «ДерждорНДІ»

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
на регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером
WR 2500 S у складі з бітумовозом та машиною WM 1000 із застосуванням бітумної емульсії та цементно-водної суспензії

 ТК 37641918/03450778-146:2012

Київ
2012

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Організація і технологія виконання робіт

3 Вимоги до якості робіт і вказівки щодо контролю та здавання-приймання робіт

4 Калькуляція трудових витрат

5 Техніко-економічні показники

6 Потреба в матеріально-технічних ресурсах 

7 Вимоги безпеки та охорони праці 

8 Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища

Додаток А Нормативні посилання

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця технологічна карта розроблена на виконання робіт з регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу на глибину 20 см з застосуванням бітумної емульсії (вміст емульсії 3 % від маси матеріалу) та цементно-водної суспензії (вміст цементу 1,5 % від маси матеріалу) за допомогою ресайклера
WR 2500 S у складі із бітумовозом та машиною WM 1000.

1.2 Технологія та організація виконання робіт, що викладені в карті, призначені для використання при влаштуванні шару основи дорожнього одягу на дорозі ІІ категорії (ширина проїзної частини – 7,5 м; укріпленні смуги узбіч – по 0,75 м).

1.3 Регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу передбачає використання технології холодного ресайклінгу з використанням ведучого механізму ресайклера WR 2500 S у складі із бітумовозом та суспензійно-змішувальною машиною WM 1000.

1.4 До складу робіт з регенерації дорожнього одягу входять:

- встановлення дорожніх знаків та тимчасового огородження відповідно до схеми організації дорожнього руху.

- фрезерування конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR 2500 S та одночасне перемішування матеріалу з бітумною емульсією та цементно-водною суспензією;

- попереднє ущільнення суміші самохідним котком на пневмоколісному ходу;

- планування суміші та профілювання поверхні шару автогрейдером;

- остаточне ущільнення суміші самохідним вібраційним ґрунтовим котком; 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1 Перед регенерацією конструктивних шарів дорожнього одягу з застосуванням бітумної емульсії та цементно-водної суспензії необхідно:

- встановлення огородження та дорожніх знаків;

- підготувати тимчасові під’їдні шляхи для подачі матеріалів до місця виконання робіт;

- виконати розбивочні роботи, що забезпечать дотримання проектної товщини, ширини та поперечних похилів;

- забезпечити водовідвід.

2.2 Для високої продуктивності комплексу машин (ресайклера WR 2500 S, бітумувоза та машини WM 1000) повинна бути забезпечена своєчасна доставка матеріалів, що гарантує безперебійний процес регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу. Крім цього, необхідно забезпечити високу організацію робіт на захватці з урахуванням того, що всі технологічні операції, починаючи від фрезерування конструктивних шарів до завершення ущільнення суміші, обробленої бітумною емульсією та цементно-водною суспензією, необхідно виконати впродовж 3 годин. Усі роботи треба виконувати за температури повітря не нижче ніж 10 ºС.

2.3 Роботи з регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу виконуються ресайклером WR 2500 S у складі з бітумовозом та машиною WM 1000 із застосуванням бітумної емульсії та цементно-водної суспензії виконуються поточним методом на одній захватці довжиною від 300 м до 400 м відповідно до ВБН В.2.3-218-545.

2.4  На захватці виконують наступні технологічні операції:

- огородження місця виконання робіт та встановлення дорожніх знаків;

- розміщення ресайклера WR 2500 S, бітумовоза та машини WM 1000 на початку визначеної технологічною схемою ділянки (захватки) автомобільної дороги і з’єднання їх трубопроводами, якими подається бітумна емульсія та цементно-водна суспензія;

- заправка машини WM 1000 цементом та водою;

- фрезерування конструктивних шарів дорожнього одягу та перемішування матеріалу з бітумною емульсією та цементно-водною суспензією;

- попереднє ущільнення суміші самохідним котком на пневмоколісному ходу HAMM HD 150 TT маса 14,3 т;

- планування суміші та профілювання поверхні шару автогрейдером;

- остаточне ущільнення суміші самохідним вібраційним ґрунтовим котком HAMM 3520 масою 19,8 т;

2.4.1 Під час фрезерування конструктивних шарів дорожнього одягу виконується одночасне перемішування матеріалу з бітумною емульсією та цементно-водною суспензією, що подаються через розподільчу систему ресайклера WR 2500 S. Перемішування бітумної емульсії та цементно-водної суспензії з матеріалом виконується ресайклером WR 2500 S за 1 прохід по сліду.

2.4.2 Швидкість руху ресайклера, частота обертання фрезерного барабана залежать від глибини фрезерування і для регулювання крупності матеріалу повинні бути вибрані таким чином, щоб отримувана суміш була подрібнена до відповідної крупності.

2.4.3 Фактична глибина фрезерування при проході ресайклера повинна вимірюватися з обох сторін фрезерного барабана не менше одного разу через кожні 100 м по довжині проходу.

2.4.4 Крім названих в 2.1 підготовчих робіт необхідне також додатково перевірити:

- готовність всіх машин і обладнання, які необхідні при регенерації конструктивних шарів з використанням ресайклера WR 2500 S, бітумувоза та машини WM 1000, включаючи котки, автогрейдер та автоцементовоз;

- підключення трубопроводу для подачі в ресайклер цементно-водної суспензії з машини WM 1000 (змішувача для приготування цементно-водної суспензії) та її розміщення на визначеній відстані від ресайклера;

- підключення трубопроводу для подачі в ресайклер бітумної емульсії з автобітумовоза та розміщення його на визначеній відстані від ресайклера;

- системи контролю дозування і подачі бітумної емульсії та цементно-водної суспензії трубопроводами до робочого органу ресайклера;

- наявність у машиніста ресайклера даних щодо витрати бітумної емульсії, цементно-водної суспензії та робочої швидкості для введення їх в програму комп’ютера та інформації щодо повної довжини проходу та перекриття слідів.

Вказані попередні перевірки повинні бути обовязковими на початку кожної робочої зміни.

2.4.5 На стартовій ділянці визначається відповідність фактичних показників матеріалу лабораторним даним та встановлюється частота обертання фрезерного барабана та швидкість руху ресайклера.

2.4.6 Частота обертання фрезерного барабана, подача бітумної емульсії та цементно-водної суспензії, змішування матеріалу з в’яжучими – це єдиний технологічний процес, який виконується і контролюється комп’ютерною системою та оператором.

2.4.7 Ресайклер WR 2500 S штовхає перед собою машину WM 1000, та бітумовоз, в якій вода та цемент змішуються в кількостях, які точно дозуються комп’ютерною системою машини. Бітумна емульсія та приготовлена цементно-водна суспензія по гнучких шлангах подаються в розподільчу систему ресайклера, з якої надходять в робочу камеру, де відбувається перемішування всіх складових суміші фрезерувальним барабаном.

2.4.8 При фрезеруванні конструктивних шарів утворюються шви: поздовжні, паралельні осьовій лінії дороги, та поперечні, які розташовані перпендикулярно осьовій лінії. Ці шви можуть порушити структурну цілісність шару основи і тому потребують належної обробки – перекриття проходами ресайклера.

2.4.9 Для регенерації конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR 2500 S у складі з бітумовозом та машиною WM 1000 із застосуванням бітумної емульсії та цементно-водної суспензії на всю ширину (9,0 м) необхідно виконати 4 проходи ресайклера, в результаті чого утворюються поздовжні шви між суміжними смугами. Однорідність матеріалу забезпечується перекриттям попередньої смуги по всій їх довжині на ширину 25 см. Тільки при першому проході ресайклера при фрезеруванні та перемішуванні використовується вся робоча ширина фрезерного барабана. Ширина наступних проходів зменшується на ширину перекриття. При цьому комплексне в’яжуче повинне бути розподілене на ширину 2,25 м по площі необробленого шару.

2.4.10 Поперечні шви виникають по всій ширині основи – на початку та в кінці захватки, або після вимушеної чи технологічної зупинки. Тому необхідно так організувати роботу, яка б забезпечила зменшення кількості зупинок до мінімуму, а там де вони виникають вимушено, перекривати їх проходженням ресайклера після кожної зупинки.

2.4.11 По закінченню перемішування матеріалу з бітумною емульсією та цементно-водною суспензією виконується попереднє ущільнення суміші важким самохідним котком на пневмоколісному ходу HAMM HD 150 TT масою 14,3 т за 4 проходи по одному сліду.

Попереднє ущільнення суміші починають від крайки основи, що влаштовується, з наступним зміщенням котка до осі дороги, при цьому перекриття попереднього сліду наступним повинне бути не менше ніж 1/3 ширини сліду. Швидкість руху котка від 1,5 км/год до 3,0 км/год.

2.4.12 Планування та профілювання регенерованого шару дорожнього одягу після попереднього ущільнення виконують автогрейдером XCMG GR 165 за 5 кругових проходів. Планування починають від крайки основи до вісі. До початку робіт з планування фрезерованої суміші ніж автогрейдера виставляють під кутом захвата в бік траси, а кут нахилу – в залежності від проектного поперечного похилу.

При розрівнюванні та плануванні поверхні шару автогрейдер працює по круговій схемі. У випадку недостатньої ширини земляного полотна для розвороту автогрейдера та віддаленості з’їздів та примикань, використання яких можливе для розвороту, на кінцях захваток влаштовують тимчасові з’їзди.

2.4.13 Ущільнення суміші виконується самохідним вібраційним ґрунтовим котком HAMM 3520 масою 19,8 т за 8 проходи по одному сліду з швидкістю
від 3,0 км/год до 5,0 км/год. Ущільнення шару суміші котками необхідно розпочинати від краю основи з наступним наближенням проходів котка до осі дороги, при цьому необхідно перекривати попередній слід наступним на 1/3 заднього вальця.

2.4.14 Після влаштування шару з матеріалу, обробленого комплексним в’яжучим, що містить цементу понад 50 % за масою бітумної емульсії, для забезпечення гідратації цементу необхідне влаштування захисного прошарку.

Дозволяється влаштування захисної плівки з бітумною емульсією при температурі повітря не вище ніж 25 ºС. Бітумні емульсії потрібно застосовувати марок ЕК-П, ЕК-С згідно з ДСТУ Б В.2.7-129, вміст бітуму у бітумній емульсії повинен становити від 35 % до 50 % включно.

Розлив плівкоутворювальних речовин слід виконувати з розрахунку
(0,8 - 1,2) л/м2.

2.4.15 Рух технологічного транспорту по поверхні шару, дозволяється через 1 добу після влаштування відповідно до ВБН В.2.3-218-545.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online