ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві
Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

Відповідає офіційному тексту

ДБН В.1.4-2.01-97

Вводяться вперше

Розроблені:

Науково-виробничою фірмою "РОСА" (Горіцький О. В., к.т.н.; Сабалдир В. П., к. т.н.; Захарчук М.І., інж.; Кравченко Л.С., інж.; Ліхтарьова Т.М., інж,), Науковим центром радіаційної медицини АМН України (Ліхтарьов І, А. д.ф.-м.н.; Лось І. П., д.б.н,; Романенко А.Ю., д.м.н.) за участю Мінохорони здоров'я (Бобильова О. О., к.м.н.), Держкоммістобудування (Желудков Г, В., інж.), Міністерства з надзвичайних ситуацій (Пінчук В. Я., к.т.н.), Академії будівництва (Величко В. О., к.т.н.; Злобін Г.К., інж.; Лівінський О.М., д.т.н.), НДІ будівельного виробництва Держкоммістобудування (Полонська С.О., к.т.н.)

Внесені і підготовлені до затвердження :

Відділом державних нормативів, стандартів та сертифікації Держкоммістобудування України

Затверджені:

Наказом Держкоммістобудування України від " 24 " липня 1997 р. № 124 та введені в дію з " 1 " січня 1998 р.

З введенням в дію ДБН В.1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97 втрачають чинність РБН 356-91 "Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України".

ЗМІСТ

1. Галузь застосування

2. Нормативні посилання

3. Скорочення, терміни та визначення

4. Загальні положення

5. Системи і служби радіаційного контролю

6. Радіаційний контроль сировини та будівельних матеріалів

7. Радіаційний контроль об'єктів будівництва

8. Експертиза проектної документації

9. Вимоги до документації

1. Галузь застосування

1.1. Дані державні будівельні норми встановлюють вимоги до методів, засобів та порядку проведення радіаційного контролю в будівництві, на підприємствах будіндустрії та будматеріалів, вимоги до суб'єктів системи радіаційного контролю.

1.2. Вимоги цих ДБН поширюються на всі види будівництва, крім зазначених в п.1.2 ДБН В. 1.4-0.01

1.3. Дотримання цих норм є обов'язковим на території України для всіх юридичних і фізичних осіб, незалежно від форм власності, що приймають участь у проектуванні, будівництві та експлуатації будинків і споруд, а також виготовляють або постачають будівельні матеріали, вироби та конструкції або здійснюють контроль за будівництвом та виготовленням вищезгаданої продукції.

1.4. Виконання вимог цих ДБН не пов'язане з безпекою праці будівельників, яка регламентується окремими нормами і правилами,

1.5. При розгляді випадків порушення вимог діючих норм і правил захисту населення від іонізуючих випромінювань необхідно керуватись цим нормативним документом та Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ).

1.6. Всі вимоги цих ДБН є обов'язковими.

2. Нормативні посилання

В цьому нормативному документі зроблені посилання на такі норми:

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online