ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015 Руководство по монтажу и сварке сосудов, работающих под давлением, при строительстве зданий и сооружений

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО МОНТАЖУ ТА ЗВАРЮВАННЯ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ,
ПРИ БУДІВНИЦТВІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технічний комітет "Спецмонтаж", ТК 301 "Металобудівництво" ПК 5 "Оцінка відповідності, діагностика, неруйнівний контроль металевих конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: О. Булаш (науковий керівник); О. Гарбар, К. Ільченко, А. Сорока, В. Цечаль

ЗА УЧАСТЮ: Державне підприємство "Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" (С. Ткачук) Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, (Є. Гарф, І. Шевченко)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 № 357, чинний з 2016-07-01

3 НА ЗАМІНУ РТМ 36.23-93

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Організація робіт

5.1 Загальні положення

5.2 Підготовка до роботи

6 Вимоги до основних матеріалів

6.1 Загальні вимоги

6.2 Сталь листова

6.3 Труби сталеві

6.4 Поковки сталеві

6.5 Виливки сталеві

6.6 Сортова сталь

6.7 Кріпильні деталі

7 Вимоги до зварювальних матеріалів

7.1 Загальні вимоги

7.2 Вимоги до електродів

7.3 Вимоги до зварювального дроту

7.4 Вимоги до захисних газів та флюсів

8 Виготовлення елементів посудин

8.1 Загальні вимоги

8.2 Вимоги до підготовчих операцій

8.2.1 Розмітка

8.2.2 Різання металу і обробка крайок

8.3 Вимоги до виготовлення обичайок

8.4 Вимоги до виготовлення днищ

8.4.1 Загальні вимоги

8.4.2 Днища конічні

8.4.3 Днища відбортовані

8.4.4 Днища плоскі, кришки та переходи

8.5 Вимоги до виготовлення корпуса

8.6 Вимоги до фланців, штуцерів, люків і до вузлів з привареними фланцями

8.7 Вимоги до монтажу штуцерів, люків і муфт

8.8 Вимоги до змійовиків

8.9 Вимоги до відводів і труб гнутих

9 Зварювання

9.1 Загальні положення

9.2 Вимоги до зварних з'єднань

9.3 Технологія зварювання

9.3.1 Джерела живлення

9.3.2 Зварювання елементів

10 Монтаж

11 Ремонт

11.1 Загальні положення

11.2 Характерні ушкодження

11.3 Методи контролю за станом зношення посудин

11.4 Ремонт ушкоджень і дефектів

11.4.1 Видалення дефектів

11.4.2 Ремонт емалевих покриттів

12 Термообробка

13 Контроль якості зварних з'єднань

13.1 Загальні відомості

13.2 Візуально-оптичний метод і виміри

13.3 Радіографічний і ультразвуковий методи контролю

13.4 Капілярний і магнітопорошковий метод контролю

13.5 Визначення вмісту а-фази

13.6 Контрольне зварне з'єднання

13.7 Механічні випробування

13.8 Випробування на стійкість проти МКК

13.9 Металографічні дослідження

13.10 Стилоскопіювання зварних швів

13.11 Оцінка якості зварних з'єднань

13.12 Гідравлічні випробування

13.14 Випробування на герметичність

14 Оформлення технічної документації

15 Маркування

Додаток А Групи посудин, що працюють під тиском залежно від параметрів експлуатації і робочого середовища

Додаток Б Однотипність зварних з'єднань

Додаток В Прокат листовий

Додаток Г Сталь листова двошарова

Додаток Д Труби сталеві

Додаток Е Поковки

Додаток Ж Прокат сортовий (круглий, штабовий та фасонних профілів)

Додаток И Виливки сталеві

Додаток К Ручне дугове зварювання вуглецевих, низьколегованих та легованих сталей

Додаток Л Ручне дугове зварювання високолегованих сталей

Додаток М Автоматичне зварювання вуглецевих, низьколегованих та легованих сталей

Додаток Н Автоматичне зварювання високолегованих сталей

Додаток П Електрошлакове зварювання

Додаток Р Дугове зварювання в захисному газі

Додаток С Режими автоматичного зварювання під флюсом

Додаток Т Режими електрошлакового зварювання

Додаток У Режими зварювання в захисних газах плавким електродом

Додаток Ф Сталі, схильні до утворення тріщин у шві та навколошовній зоні при зварюванні

Додаток X Поділ сталей на класи

Додаток Ц Регламент проведення пуску (зупинки) та випробування на герметичність посудин взимку

Додаток Ш Форми виконавчої документації

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО МОНТАЖУ ТА ЗВАРЮВАННЯ ПОСУДИН,
ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ, ПРИ БУДІВНИЦТВІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И СВАРКЕ СОСУДОВ,
РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

WORK MANUAL FOR INSTALLATION AND WELDING
OF PRESSURE VESSELS DURING THE CONSTRUCTION OF BUILDINGS FND STRUCTURES

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до монтажу, зварювання посудин, що працюють під тиском, які є невід'ємною частиною будівлі або споруди (далі - посудини) та контролю якості звар­них з'єднань.

Вимоги стандарту поширюються на:

- посудини, які працюють під тиском води з температурою від 115 °С до 560 °С або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без урахуван­ня гідростатичного тиску;

- посудини, що працюють під тиском пари, повітря або газу, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) до 8 МПа (80 кгс/см2);

- посудини для зберігання зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,07 МПа (0,7 кгс/см22) до 8 МПа (80 кгс/см2) утворюється періодично для їх випорожнення;

- баки та резервуари для зберігання та використання горючих і легкозаймистих матеріалів, що використовуються в будівництві.

Вимоги стандарту не поширюються на:

- посудини атомних енергетичних устаткувань, а також посудини, що працюють з радіоактив­ним середовищем;

- посудини місткістю не більше 0,025 м3 (25 л) незалежно від тиску, що використовуються для науково-експериментальних цілей; при визначенні місткості із загального об'єму посудини виклю­чається об'єм, зайнятий футеровкою, трубами та іншими внутрішніми пристроями. Група посудин, а також посудини, що складаються з окремих корпусів і з'єднуються між собою трубами з внутрішнім діаметром понад 100 мм, розглядаються як одна посудина;

- балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

- цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких за темпе­ратури до 50 °С перевищує тиск понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

- посудини і балони місткістю не більше 0,025 м3 (25 л), у яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в м3 (літрах) не перевищує 0,02 (200);

- посудини, що працюють під тиском, який виникає внаслідок вибуху в їх середині відповідно до технологічного процесу;

- посудини, що працюють під вакуумом;

- посудини, які встановлені на морських, річних суднах та інших плавучих засобах, включаючи морські бурові установки;

- посудини, які встановлені на літаках та інших літаючих апаратах;

- повітряні резервуари гальмівного обладнання рухомого складу залізничного транспорту, ав­томобілів та інших засобів пересування;

- посудини спеціального призначення військового відомства;

- прилади парового і водяного опалення;

- трубчасті печі;

- частини машин, які не є самостійними посудинами (корпуси насосів або турбін, циліндри двигунів парових, гідравлічних, повітряних машин та компресорів), конструктивно вбудовані, які не відключаються (встановлені на одному фундаменті з компресором), проміжні холодильники та масловологовіддільники компресорних установок, повітряні ковпаки насосів;

- посудини з товщиною стінки більше ніж 120 мм;;

- посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм.

1.2 Цей стандарт містить рекомендації щодо:

- організації та перевірки якості робіт при монтажі та зварюванні посудин;

- методів виконання зварювальних робіт при виготовленні, монтажі та ремонті на об'єктах будівництва;

- основних і зварювальних матеріалів;

- підготовки та складання стиків для зварювання;

- виконання газополуменевих робіт;

- термообробки після зварювання;;

- методів контролю якості при виготовленні, монтажі та ремонті деталей та вузлів;

- організації та виконання положень з охорони праці.

- оформлення робочої документації.

Примітка. Вимоги до монтажу і ремонту аналогічні вимогам до виготовлення, у зв'язку з цим далі за текстом терміни "виготовлення", "монтаж"" і "ремонт" , крім випадків, що обумовлюються окремо, подано терміном "виготовлення".

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ДСТУ-Н Б А. 3.1-11:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірю­вального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій

ДСТУ 2296-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2561:2015 / ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Загальні технічні умови

ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97) Дефекти з'єднань при зварюванні металів плавленням. Класи­фікація, позначення та визначенняя

ДСТУ ГОСТ 12820:2008 Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры (Фланці сталеві плоскі приварні на Ру від 0,1 до 2,5 МПа (від 1 до 25 кгс/см22). Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 12822:2008 Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/смм2). Конструкция и размеры (Фланці сталеві вільні на приварному кільці на Ру від 0,1 до 2.5 МПа (від 1 до 25 кгс/см2)). Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 28759.2:2008 Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры (ГОСТ 28759.2-90, IDT) (Фланці посудин і апаратів сталеві плоскі приварні. Конструкція і розміри (ГОСТ 28759.2-90)

ДСТУ ГОСТ 28759.4:2008 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры (ГОСТ 28759.4-90, IDT). (Фланці посудин і апаратів сталеві приварні встик під прокладку восьмикутного перерізу. Конструкція і розміри (ГОСТ 28759.4-90)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифи­кация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007. Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.085-2002, IDT).

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении (Розрахунки і випробування на міцність. Методи механічних випробувань металів. Визначення характеристик тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні)

ГОСТ 356-80 Аппаратура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды (Апаратура і деталі трубопроводів. Тиски умовні, пробні і робочі. Ряди)

ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия (Труби сталеві безшовні для нафтопереробної і нафто­хімічної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Виливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сорто­вий, калібрований, з спеціальною обробкою поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1577-93 Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия (ГОСТ 1577-93, IDT) (Прокат листовий і широкополосний універсальний із конструкційної якісної сталі. Технічні умови

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварю­вальний. Технічні умови)

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия (Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия (Прокат листовий із вуглецевої, низьколегованої і легованої сталі для котлів і посудин, що працюють під тиском. Технічні умови)

ГОСТ 5521-93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия (ГОСТ 5521-93, IDT) (Прокат сталевий для суднобудівництва. Технічні умови

ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный. Тех­нические условия (Прокат тонколистовий корозійностійкий, жаростійкий, жароміцний. Технічні умови)

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки (Сталі високолеговані і сплави корозійностійкі, жаростійкі і жароміцні)

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі і сплави. Методи виявлення і визначення величини зерна)

ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаро­прочная. Технические условия (Сталь сортова і калібрована корозійностійка, жаростійка і жароміцна. Технічні умови)

ГОСТ 6032-89 Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (Сталі і сплави корозійностійкі. Методи випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з'єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7062-90 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на прессах (Поковки із вуглецевої і легованої сталі, що виготовляються ковкою на пресах)

ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава (Шви зварні і метал наплавлений. Методи відбору проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Техни­ческие условия (Сталь товстолистова корозійностійка, жаростійка і жароміцна. Технічні умови)

ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные. Допуски, припуски и кузнечные напуски (Поковки сталеві штамповані. Допуски, припуски і ковальські напуски)

ГОСТ 7829-70 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах (Поковки із вуглецевої і легованої сталі, що виготовляються ковкою на молотах)

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия (Поковки із конструкційної вуглецевої і легованої сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Сварные соединения. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання під флюсом. Зварні з'єднання. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требова­ния (Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Технічні вимоги)

ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформк ванные. Технические требования (Труби сталеві безшовні холоднодеформовані і теплодес|: мовані. Технічні вимоги)

ГОСТ 9012-59 (СТ СЭВ 468-88) Металлы. Метод измерения твердости по Бринелю (Метали. Методи виміру твердості за Бринелем)

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Методи вимірювання твердості за Роквелом) ГОСТ 9013-59

ГОСТ 9045-93 (ГОСТ 9045-93, IDT) Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродис­той качественной стали для холодной штамповки. Технические условия (Прокат тонколистовий холоднокатаний із низьковуглецевої якісної сталі для холодної штамповки. Технічні умови

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия (Флюси зварювальні плавлені. Технічні умови)

ГОСТ 9454-78 Металлы. Методы испытания на ударний изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах (Метали. Методи випробувань на ударний згин за знижених, кімнатній і підвищеній температурах)

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання сталей і наплавки. Класифікація і загальні технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкцион­ных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварю­вання конструкційних і теплостійких сталей. Типи)

ГОСТ 9940-81 Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия (Труби безшовні гарячедеформовані із корозійностійкої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия (Труби безшовні холодно- і теплодеформовані із корозійностійкої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверх­ностных слоев с особыми свойствами. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового наплавлення поверхневих шарів з особливими властивостями. Типи)

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия (Аргон газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10587-84 Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия (ГОСТ 10587-84, IDТ) (Смоли епоксидно-дианові неотверджені

ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования (Труби сталеві електрозварні прямошовні. Технічні вимоги)

ГОСТ 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионностойкая. Технические условия (Сталь листова гарячекатана двошарова корозійностійка. Технічні умови)

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соедине­ния сварные под острыми и тупими углами (Автоматичне і полуавтоматичне дугове зварювання під флюсом. З'єднання зварні під гострими і тупими кутами)

ГОСТ 12622-78 Днища плоские отбортованные. Основные размеры (Днища плоскі відбор- товані. Основні розміри)

ГОСТ 12623-78 Днища плоские неотбортованные. Основные размеры (Днища плоскі невід- бортовані. Основні розміри)

ГОСТ 12816-80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Общие технические требования (Фланці арматури з'єднувальних частин і трубопроводів на Ру від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см2). Загальні технічні умови)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямо­кутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 14192-96 (ГОСТ 14192-96, IDT) Маркировка грузов (Маркування вантажів (ГОСТ 14192-96)

ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (Прокат товстолистовий із вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисному газі. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Контроль неруйнівний. З'єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктив­ные элементы и размеры (Електрошлакове зварювання. З'єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктив­ные элементы и размеры (З'єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (Конт­роль неруйнівний. Капілярні методи. Загальні вимоги)

ГОСТ 18661-73 Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка (Сталь. Вимірю­вання твердості методом ударного відбитку)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фото­електричного спектрального аналізу)

ГОСТ 19200-80 Отливки из чугуна и стали. Термины и определения дефектов (Виливки з чавуну та сталі. Терміни і визначення дефектів)

ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат зі сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия (Сталь теплостійка. Технічні умови)

ГОСТ 20700-75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия (Болти, шпильки, гайки і шайби для фланцевих та анкерних з'єднань, пробки і хомути з температурою середовища від 0 до 650 °С. Технічні умови)

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод (Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод)

ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля (Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю)

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля (Контроль неруйнівний. Зварювання металів плавленням. Класифікація зварних з'єднань за результатами радіографічного контролю)

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования (Контроль неруйнівний. Методи оптичного виду. Загальні вимоги)

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисних газах. З'єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи і розміри).

ГОСТ 24379.0-80 Болты фундаментные. Общие технические условия (Болти фундаментні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения (Основні норми взаємнозамінності. Допуски форми і розташу­вання поверхонь. Числові значення)

ГОСТ 25054-81 Поковки из коррозионностойких сталей и сплавов. Общие технические условия (Поковки із корозійностійких сталей і сплавів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25346-89 Поля допусков и рекомендуемые посадки. (Поля допусків і рекомендовані посадки)

ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки (Основні норми взаємозамінності. Єдина система до­пусків і посадок. Поля допусків і рекомендовані посадки)

ГОСТ 25506-82 Полотна текстильные. Термины и определения пороков (Полотна текстильні. Терміни і визначення)

ГОСТ 26.008-85 Шрифты для надписей, нанесённых методом гравирования. Исполнительные размеры (Шрифти для написів, нанесених методом гравіювання. Виконавчі розміри)

ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры (Шрифти для засобів вимірювання і автоматизації. Напис і основні розміри)

ГОСТ 26179-84 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски размеров свыше 10000 до 40000 мм (Основні норми взаємозамінності. Допуски розмірів більше 10000 до 40000 мм)

ГОСТ 26364-90 Ферритометры для сталей аустенитного класса. Общие технические условия (Феритометри для сталей аустенітного класу)

ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку (Виливки із металів і сплавів. Допуски розмірів, маси і припуски на механічне оброблення)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка (Вироби машинобу­дування і приладобудування. Маркування)

ГОСТ 28759.5-90 Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования (Фланці посудин і апаратів. Технічні вимоги)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах