ДСТУ EN 12732:2022 Газовая инфраструктура. Сварка стальных трубопроводов. Функциональные требования (EN 12732:2013 + A1:2014, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

EN 12732:2013 + A1:2014

Gas infrastructure WEldiNG stEEl pipEWork
Functional requirements

ДСТУ EN 12732:2022
(EN 12732:2013 + A1:2014, IDT)

Газова інфраструктура
ЗВАРЮВАННЯ СТАЛЕВИХ ТРУБОПРОВОДІВ
Функційні вимоги

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Газ природний» (ТК 133)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 травня 2022 р. № 85 з 2022–08–01

3 Стандарт відповідає EN 12732:2013+A1:2014 Gas infrastructure — Welding steel pipework — Functional requirements (Газова інфраструктура. Зварювання сталевих трубопроводів. Функційні вимоги) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Метод прийняття — передрук

Мова оригіналу європейського стандарту — англійська (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як
офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях
інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2022

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12732:2022 (EN 12732:2013 + A1:2014, IDT) «Газова інфраструктура. Зварювання сталевих трубопроводів. Функційні вимоги», прийнятий методом передруку, — ідентичний щодо EN 12732:2013 + A1:2014 (версія en) «Gas infrastructure — Welding steel pipework — Functional requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 133 «Газ природний».

Цей стандарт прийнято вперше.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

З огляду на потреби користувачів до цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— долучено національний довідковий додаток НА, у якому подано український переклад тексту EN 12732:2013 + A1:2014;

— долучено національний довідковий додаток НБ, у якому подано перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, що їх розміщено в розділі «2 Normative references» (2 Нормативні посилання) EN 12732:2013 + A1:2014.

Стандарт перекладено з англійськомовної версії EN 12732:2013 + A1:2014, але згідно з пунктом 4 «Порядку здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire, пов’язаних з виконанням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції», затвердженого поста- новою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 512, для забезпечення достовірності перекладу всі складні та сумнівні місця перевірено за німецькомовною версією EN 12732:2013 + A1:2014, що зафіксовано в примітках перекладача у національному довідковому додатку НА цього стандарту. Також німецькомовну версію EN 12732:2013 + A1:2014 використано, щоб відмежувати викладені в пасиві положення стандарту про дії, які треба/рекомендовано/дозволено/можна виконати, від положень про стан та правильно перекласти їх на українську мову, оскільки в англійській мові пасивні конструкції (англ. actional passive або dynamic passive) формально збігаються зі статальними (англ. stative passive або statal passive), і їх можна розрізнити лише за контекстом, а німецька мова граматично розрізняє такі конструкції, використо- вуючи різні граматичні форми (для перших — Passiv, а для других — Zustandspassiv).

У перекладі виправлено такі технічні помилки оригіналу:

— у 11.7 усіх мовних версій подано по?силку на примітку 5 до таблиці 4, тоді як в таблиці 4 примітки пронумеровано літерами, тобто йдеться про примітку e;

— у C.2.3 англійськомовної версії EN 12732:2013+A1:2014 назву розділу 5 EN ISO 10863:2011 подано як «Examination Levels», тоді як в англійськомовній версії EN ISO 10863:2011 цей розділ має назву «Testing levels». Проте назва цього розділу «Prufklassen», подана в C.2.3 німецькомовної версії EN 12732:2013+A1:2014, збігається з назвою розділу 5 в німецькомовній версії EN ISO 10863:2011. Саме тому в перекладі його подано українською як Рівні контролю;

— у G.4.3 англійськомовної версії EN 12732:2013+A1:2014 двічі вжито терміна test rate з посилкою на EN ISO 17640:2010, проте цього термна нема в англійськомовній версії EN ISO 17640:2010. Його відповідником у німецькомовній версії EN 12732:2013+A1:2014 вжито Prufklasse, поданий у назві розділу 11 та додатку А німецькомовної версії EN ISO 17640:2010. Тому в перекладі українським відповідником англ. test rate прийнято рівень контролю. Зауважимо також, що в G.4.3 EN 12732:2013+A1:2014 рівні контролю позначено цифрами, а в EN ISO 17640:2010 – латинськими літерами A, B, C, D.

Національні структурні елементи приведено у відповідність до обов’язкових вимог чинної редакції Українського правопису (НАН України. — Київ : Наук. думка, 2019. — 392 с.), схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437. Зокрема:

— згідно з § 126 подано терміни проєкт, проєкція і похідні від них;

— згідно з § 65 проставлено наголос у тих словах, у яких значення слова залежить від наголосу, наприклад, ви?пробувати (доконаний вид) і випро?бувати (недоконаний вид), з’є?днання (те, що з’єднує що-небудь з чимось; місце, де що-небудь з’єднане з чимось) і з’єднання (подія за знач. з’єднати).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online