ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Строительные материалы. Цементы. Общие технические условия (укр)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ЦЕМЕНТИ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
Київ
2002

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Державним концерном "Укрцемент" та державним підприємством "Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ" (Бабіч М.В., Салдугей М.М., Кіряєва Е.Є., Меркулова І.Г., Полонська Л.С.)

2 ВНЕСЕНО Відділом інноваційної політики, нормування та стандартизації Держбуду України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держбуду України від 31.01.2002 р. № 25

4 Стандарт відповідає

· EN 197-1:2000 Cement - Part 1: Composition, specification and conformity criteria for common cements (Цемент-Частина І: Склад, технічні умови критерії відповідності для звичайних цементів) в частині пунктів 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5;

· EN 197-2:2000 Cement - Part 2: Conformity evaluation (Цемент-Частина 2: Оцінка відповідності) в частині пункту 9.4.1 і додатку Д.

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ).

Переклад з англійської мови (en)

5 НА ЗАМІНУ ГОСТ 22236-85, ГОСТ 22237-85

Вступ

Метою розроблення стандарту "Цементи. Загальні технічні умови" є створення основоположного узагальнюючого державного стандарту України в галузі цементного виробництва, який визначав би загальнотехнічні положення, вимоги та правила для різних видів технічної і виробничої діяльності під час виготовлення, випробування, приймання, сертифікації і відвантаження споживачам цементної продукції.

Завданням цього стандарту поряд з підвищенням якості, гарантій надійності цементів і безпеки їх виробництва і використання є застосування ряду положень європейських стандартів, що сприятиме гармонізації цементної продукції України з відповідною продукцією інших країн і підвищенню конкурентоспроможності її на світовому ринку.

У стандарті застосовано методи оцінки якості цементу за критеріями відповідності згідно з європейським стандартом EN 197-1. В розділах стандарту "Оцінка рівня якості цементів" та "Вимоги до фірм-відвантажувальних центрів", які розробляються вперше, в значній мірі враховані положення європейських стандартів EN 197-1 та EN 197-2.

Розроблення і впровадження цього стандарту спрямоване на оновлення і удосконалення нормативної бази цементної промисловості України.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online