ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементы. Общие технические условия. Изменение № 3

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
bv21112uk

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

GERB

Будівельні матеріали

ЦЕМЕНТИ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002
Зміна № 3

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2009ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

GERB_0.PNG

Будівельні матеріали

ЦЕМЕНТИ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002
Зміна № 3

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2009

Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2009

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

Будівельні матеріали

Цементи. Загальні технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ"

3 ПРИЙНЯТО ТА
НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
від 16.12.2008 р. № 611, чинна з 2009-07-01
ТЕКСТ ЗМІНИ

Титульний аркуш, стор. 1. Слово "Державний" замінити словом "Національний".

Зміст. Назву розділу 3 "Визначення" замінити на "Визначення понять". Доповнити перелік додатків посиланням на "Додаток Е Бібліографія".

Розділ 2. Вилучити з переліку нормативних документів:

"ДСТУ 1.7-2001, ДСТУ 2462-94, EN 196-1:1985, EN 196-3:1985, EN 196-6:1989, EN 197-1:2000, EN 197-2:2000, ISO 2854:1976, "Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій".

Доповнити перелік такими нормативними документами:

"ДСТУ EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (ЕN196-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення і рівномірності зміни об'єму (ЕN 196-3:2005, IDT)

ДСТУ EN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (ЕN 196-6:1989, IDT)

ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEС 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEС 17000:2004, IDT)".

У розділі 2 уточнено найменування таких нормативних документів:

"ДБН Г.1-4-95 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online