ДБН В.2.5-56:2010 Системы противопожарной защиты

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

ДБН В.2.5-56:2010

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Київ 2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

ВГО "Український союз пожежної та техногенної безпеки"

РОЗРОБНИКИ: Б. Платкевич (науковий керівник), В. Носач, О. Євсеєнко, С. Мусійчук, В. Євстіфєєв, В. Білоус, Г. Дубінський, В. Сокол, А. Бушиленко, В. Дунюшкін, С. Пономарьов, В. Приймаченко, А. Приймаченко, А. Куценко, С. Пітайчук, Н. Морозова, І. Колосов, О. Лагода, В. Озерянко, П. Андрейченко, А. Котов, П. Мізін, П. Макаренко, М. Федорович, П. Шаповалов, В. Дикун, В. Щербаха, В. Макаров

2 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

3 ПОГОДЖЕНО:

Державний департамент пожежної безпеки МНС України (лист від 26.07.2010 № 36/4/4635)

4 ЗАТВЕРЖДЕНО:

накази Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 р. № 537 та від 30.12.2010 р. № 571, чинні з 01.10.2011 р.

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.5-13-98В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2011

Офіційний видавець нормативних документів

у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Инженерное оборудование зданий и сооружений

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Engineering equipment of building and structures

FIRE PROTECTION SYSTEMS

Чинний від 2011-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту (СПЗ), а саме:

- автоматичних систем пожежогасіння (АСПГ);

- систем пожежної сигналізації (СПС);

- систем оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей (CO);

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online