М 02071168-742:2015 Методика определения коэффициентов Пуассона и коэффициентов поперечной деформации асфальтобетонов при сжатии и растяжении

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови
Державного агентства автомобільних
доріг України (Укравтодор)
____________ Є.В. Барах

21.12.2015 р.

 

МЕТОДИКА

визначення коефіцієнтів Пуассона та коефіцієнтів поперечної деформації асфальтобетонів при стиску та розтягу

М 02071168-742:2015

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник Відділу інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору
____________ А.О. Цинка
     ”  _______ 2015 р.

РОЗРОБЛЕНО

Заступник ректора (проректор) з наукової роботи ХНАДУ
___________ В.О. Богомолов
     ” _______ 2015 р.

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу стандартизації та
метрології ДП «ДерждорНДІ»
____________ М.М. Стулій
     ”  _______ 2015 р.

 

Науковий керівник, завідуючий
кафедрою будівництва та експлуатації
автомобільних доріг ХНАДУ
___________ В.К. Жданюк
     ” _______ 2015 р.

 

Харків

2015

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цю методику застосовують для визначення коефіцієнтів Пуассона та коефіцієнтів поперечної деформації асфальтобетонів при стиску та розтягуванні, як розрахункових характеристик, необхідних для розрахунку напружено-деформованого стану асфальтобетонних шарів дорожнього одягу, як пружного та в’язко-пружного середовища.

1.2 Ця методика призначена для застосування проектними та науково-дослідними організаціями, незалежно від форми власності, які виконують роботи з конструювання та розрахунку дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

у цій методиці є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-89 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006* Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) Смоли епоксидні діанові неотверджені. Технічні умови.

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ Б.В.2.7-89-99 Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних. В'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань.

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДсанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014  № 1417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

* З 01.07.2016 чинний ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови.

ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 МВ 02071168-726:2013 Методичні вказівки лабораторного визначення розрахункових в’язко-пружних характеристик асфальтобетонів при стиску

2 МВ 02071168-727:2013 Методичні вказівки лабораторного визначення розрахункових в’язко-пружних характеристик асфальтобетонів при розтягу

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online