ДСТУ 4044-2001 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 4044-2001

БІТУМИ НАФТОВІ ДОРОЖНІ В’ЯЗКІ
Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

Київ
Держспоживстандарт України
2001

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), ТК 38 та Харківським державним автомобільно-дорожнім технічним університетом (ХДАДТУ)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 липня 2001 р. № 369

3 Цей стандарт гармонізовано з EN 12591-1999 «Bitumen and bituminous binders — Specifications for paving grade bitumens» (Бітуми і бітумні в'яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів) в частині показників «Пенетрація за температури 25 °С», «Температура розм'якшення», «Температура крихкості», «Температура спалаху, визначена у відкритому тиглі», «Зміна властивостей після прогрівання», «Масова частка парафінів», «Індекс пенетрації».

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (із скасуванням в Україні ГОСТ 22245-90 в частині марок БНД)

5 РОЗРОБНИКИ: А. Туренко, проф.; В. Золотарьов, д-р техн. наук, проф.; В. Маляр, канд.техн.наук; А. Мартинюк, канд. техн. наук; Ю. Іщук, д-р техн.наук, проф.; А. Лукічев; О. Винницький, канд. хім. наук; А. Бодан, канд. техн. наук; Н. Харченко

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Марки

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони навколишнього середовища

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування і зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Визначення індексу пенетрації бітуму

Додаток Б Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМИ НАФТОВІ ДОРОЖНІ В’ЯЗКІ
Технічні умови

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ
Технические условия

VISCOUS PETROLEUM ROAD BITUMENS
 Specifications

Чинний від 2002-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на бітуми нафтові дорожні в'язкі, які виготовляють окисненням залишків атмосферно-вакуумної перегонки нафти і селективного розділення нафтопродуктів (асфальтів деасфальтизації, екстрактів селективної очистки), а також компаундуванням високов’яз- ких окиснених і неокиснених продуктів або прямою перегонкою нафти (бітуми).

Бітуми призначені для застосування як в’яжучий матеріал для будівництва та ремонту конструктивних шарів дорожніх і аеродромних покриттів.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість або безпечність для життя та майна населення і для навколишнього середовища, викладені в пунктах 4.2 (показники 1, 2, 3.2, 4—7, 9, 10 таблиці 1) та 5.3 цього стандарту.

Вимоги за показниками 3.1 та 8 таблиці 1 — рекомендовані.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

Поправка (ІПС 2-2002 с. 57) Изменение І (ІПС 3-2004 с.25) Зміна 2 (ІПС 5-2006 с. 31)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online