ДСТУ 4044-2001 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. Изменение № 3 (ИУС № 5-2008)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ЗМІНА № 3                            ДСТУ 4044-2001

БІТУМИ НАФТОВІ ДОРОЖНІ В’ЯЗКІ

Технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНГІ «МАСМА»»), Технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38) та Харківський національний автомобільно- дорожній університет (Харківський НАДУ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 травня 2008 р. № 154

Чинна від 2008-08-01

Зміст. Замінити назви розділів: «6 Вимоги охорони навколишнього середовища» на «6 Вимоги охорони довкілля»; «8 Методи контролю» на «8 Методи контролювання».

Розділ 1. Третій абзац викласти в новій редакції: «Вимоги щодо безпечності продукції викла­дено в 4.2 (показники 1, 2, 3.2, 4-7, 9, 10 таблиці 1) та 5.3 цього стандарту».

Розділ 2 «Нормативні посилання»:

- у посиланні «ДСТУ Б В.2.7-81-98» замінити слово «зчеплення» на «зчеплюваність»;

- посилання на «ГОСТ 12.1.044-89» замінити посиланням на «ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)»;

- вилучити посилання на «ГОСТ 2517-85»;

- доповнити розділ посиланнями на:

«ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання».

Пункт 3.2. Замінити слово «позначення» на «познаки».

Пункт 4.2, таблиця 1:

- у колонці «Метод випробувань» замінити слово «випробувань» на «контролювання»;

- показники 6 і 7 викласти в новій редакції:

Назва

показника

Значення для марок

Метод

контролювання

БНД 40/60

БНД 60/90

БНД 90/130

БНД 130/200

6 Температура спалахнення у відкритому тиглі, °С, не нижче ніж

240

230

230

220

Згідно з ГОСТ 4333 або [15] Арбітражний*

ГОСТ 4333

7 Зчеплюваність із поверхнею скла, %, не менше ніж

32,0

20,0

17,0

13,0

Згідно

з ДСТУ Б В.2.7-81 із доповненням відповідно до 8.6 цього стандарту

- Доповнити таблицю виноскою: «* У разі постачання продукції на внутрішній ринок»;

- вилучити примітку.

Пункт 4.3 викласти в новій редакції: «Маркують бітуми згідно з ДСТУ 44541)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online