М 02071168-743:2015 Методика определения показателей сегрегации асфальтобетонных смесей

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови Державного агентства
автомобільних доріг України (Укравтодор)
________________ Є.В. Барах
«___» _____________ 2015 р.

МЕТОДИКА

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СЕГРЕГАЦІЇ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ

М 02071168-743:2015

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного розвитку та 
кошторисного ціноутво­рення Укравтодору
______________ А.О.Цинка
«___» _____________ 2015 р.

РОЗРОБЛЕНО
Проректор ХНАДУ з наукової робо­ти,
професор
______________ В.О.Богомолов
«___» _____________ 2015 р.

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу стандартизації
та метрології ДП ДерждорНДІ
______________ М.М. Стулій
«___» _____________ 2015 р.

 

Завідувач кафедри ТДБМ,
професор
______________ В.О.Золотарьов
«___» _____________ 2015 р.

 

РОЗРОБЛЕНО
Науковий керівник,
відповідальний виконавець
______________ В.О.Золотарьов
«___» _____________ 2015 р.

 

 

Науковий співробітник ХНАДУ
______________  А.В. Галкін
«___» _____________ 2015 р.

 

 

Молодший науковий співробітник ХНАДУ
______________ В.П. Корюк
«___» _____________ 2015 р.

Київ

2015

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця методика призначена для визначення сегрегаційної неоднорідності щебеневих асфальтобетонних сумішей, призначених для влаштування конструктивних шарів дорожнього одягу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2006 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетони на основі модифікованих полімерами бітумів

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом Міністерством внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05 березня 2015 р. за № 252/26697

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція і кондиціонування»

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online