НПАОП 26.30-1.04-03 Правила охраны труда для работников асфальтобетонных заводов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державний комітет України з нагляду за охороною праці

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРАВИЛА
ОХОРОНИ ПРАЦІ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ЗАВОДІВ

ДНАОП 5.1.14-1.04-03
НПАОП 26.30-1.04-03

1. РОЗРОБЛЕНО: Українським державним виробничо-технологічним підприємством «Укрдортехнологія»

2. ВНЕСЕНО: Управлінням організації державного нагляду у металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляді Держнаглядохоронпраці України

3. ВВЕДЕНО: Вперше

Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів рішенням Держнаглядохоронпраці України від 02.09.2003 № 272 внесені до Державного реєстру нормативних актів про охорону праці

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ЗАВОДІВ

ДНАОП 5.1.14-1.04-03

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів (далі — Правила) поширюються на всі види виробничої діяльності організацій, підприємств і установ незалежно від форм власності та відомчої належності, на яких виготовляють асфальтобетон для дорожніх та ізоляційних робіт.

Нормативний акт встановлює правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів (далі - АБЗ) під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.

Вимоги цих Правил є обов’язковими для працівників виробничих об’єднань, комбінатів, заводів та організацій (науково-дослідних, проектних, проектно-конструкторських, пусконалагоджувальних, ремонтних підприємств тощо), що зайняті виробництвом асфальтобетону.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


п/п
Позначення
нормативного
акта
Назва Ким, коли затверджено,
реєстрація в Мін’юсті
1 2 3 4
1 Закон
України
Про охорону праці Постанова Верховної Ради України від 14.10.1992 р. № 2695-ХІІ в редакції від 21.11.2002 р.
2 Закон
України
Про пожежну безпеку Постанова Верховної Ради України від 17.12.1993 р. № 3747-ХІІ
3 ДНАОП
0.00-1.03-02
Правила будови і безпечної експлуатації вантажо-підіймальних кранів Наказ Мінпраці України від 20.08.2002 р.№ 409
4 ДНАОП
0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Наказ Держнагляд охоронпраці від 18.10.94 № 104,
Зміни: Наказ Держнаглядохоронпраці
1. від 11.07.97 № 183
2. від 22.03.02 № 161
5 ДНАОП
0.00-1.08-94
Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51,
Зміни: Наказ Держнаглядохоронпраці
1. від 11.07.97 № 182
2. від 22.03.02 № 161
6 ДНАОП
0.00-1.10-67
Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів і повітряних резервуарів парових промислових підприємств Держгіртехнагляд СРСР, 31.12.67 р.
7 ДНАОП
0.00-1.11-98
Правила будови і безпечної експлуатації. трубопроводів пари та гарячої води Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 № 177.
Зареєстровано в Мін’юсті 07.10.98 за № 636/3076

Зміни:

Наказ Мінпраці № 131 від 06.03.02
Зареєстровано в Мін’юсті 27.03.02 за № 306/6594
8 ДНАОП
0.00-1.13-71
Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів 7.12.71 Держгіртехнагляд СРСР
9 ДНАОП
0.00-1.20-98
Правила безпеки систем газопостачання України Наказ Держнагляд-охоронпраці від 01.10.97 № 254.
Зареєстровано в Мін’юсті 15.05.98 за № 318/2758
10 ДНАОП
0.00-1.21-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Наказ Держнаглядохо-ронпраці від 09.01.98 № 4.
Зареєстровано в Мін'юсті 10.02.98 за № 93/2533
11 ДНАОП
0.00-1.32-01
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок Наказ Мінпраці від 21.06.01 № 272
12 ДНАОП
0.00-1.26-96
Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С Наказ Держнагляд-охоронпраці від 23.07.96 № 125
Зареєстровано в Мін’юсті 05.11.96 № 625/1680

Зміни:

Наказ Держнагляд-охоронпраці від 25.07.97 № 206,
Зареєстровано в Мін’юсті 28.08.97 № 355/2159
13 ДНАОП
0.00-3.07-01
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства Наказ Мінпраці та соціальної політики України від 28.12.2001 р. № 362
Зареєстровано в Мін’юсті 27.03.01 № 277/5468
14 ДНАОП
0.00-4.12-99
Типове положення про навчання з питань охорони праці Наказ Держнагляд-охоронпраці від 17.02.99 № 27
Зареєстровано в Мін’юсті 21.04.99 за № 248/3541
15 ДНАОП
0.00-8.02-93
Перелік робіт з підвищеною небезпекою Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123
Зареєстровано в Мін’юсті 23.12.93 № 196
16 ДНАОП
0.01-1.01-95
(НАПБ
А.01.001-95)
Правила пожежної безпеки в Україні МВС України, 14.06.95
Зареєстровано в Мін’юсті 14.07.95 за № 219/755

Зміни:

Наказ МВС України від 05.03.02 № 217
Зареєстровано в Мін’юсті 26.03.02 № 297/6585
17 ДНАОП
0.03-1.07-73
Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання № 1042-73 Мінохорони здоров'я СРСР, 1973
18 ДНАОП
0.03-3.01-71
Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71 Мінохорони здоров'я СРСР, 1971
19 ДНАОП
0.03-3.20-93
Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони Наказ МОЗ України від 15.01.93 р. № 8
20 ДНАОП
0.03-4.02-94
Положення про медичний огляд працівників певних категорій Наказ Мінохорони здоров’я України, від 31.03.94 № 45
Зареєстровано в Мін’юсті 21.06.94 за № 136/345
21 ДНАОП
0.03-8.08-93
Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок Наказ Мінохорони здоров’я України від 29.12.93 № 256
Зареєстровано в Мін’юсті від 30.03.94 № 51/260
22 ДНАОП
0.03-8.07-94
Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх Наказ Мінохорони здоров’я України від 31.03.94 № 46
Зареєстровано в Мін’юсті від 28.07.94 № 176/385
23 ДНАОП
5.1.14-1.01-96
Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на іншихоб’єктах дорожнього господарства Наказ Держнаглядохоронпраці від 16.07.96 № 118.
Зміни: Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.05.97 № 124
24 ДНАОП
1.6.10-1.02-00
Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів Затверджено наказом Мінпраці України від 28.12.00 № 375
25 ДСН
3.3.6.039-99
Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 39
26 ДСН
3.3.6.037-99
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 37
27 ДСН
3.3.6.042-99
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 № 42
28 ДСТУ 2514-94 Станції компресорні пересувні. Вимоги безпеки Держстандарт України, 1994 р.
29 ДСТУ
Б В.2.7-32-95
Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт Затверджено наказом Держкоммісгобудування України від 14.09.95 р. № 188
30 ДСТУ
Б В.2.7-75-98
Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови Затверджено наказом Держбуду України від 25.08.98 р. № 185
31 ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 06.06.83 № 2473

Зміни:

1989 р.
32 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 29.09.88 № 3388
33 ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 10.03.76 № 579

Зміни:

1981,1990 р.
34 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 25.04.85 № 58
35 ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности Затверджено Держстандартом СРСР, 1980 р

Зміни:

1986,1990 р.
36 ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 26.04.78 № 1102
37 ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 26.04.78 № 1100
38 ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (СТ СЭВ 2695-80) Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 11.11.81 № 4883
39 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 13.12.78 № 232
40 ГОСТ 12.2.101-84 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к конструкции (СТ СЭВ 3274-81) Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 16.03.84 № 803

Зміни:

1990 р.
41 ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний Наказом Держстандарту України введений в дію з 01.07.99 р.
42 ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 2.02.75 № 491

Зміни:

1977,1981,1985 р.
43 ГОСТ 12.4.013-85Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 13.05.85 № 1336
44 ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 24.05.76 № 1267

Зміни:

1980, 1986 р.
45 ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 26.10.76 № 2394

Зміни:

1982, 1989 р.
46 ГОСТ 12.4.035-78 ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 19.01.78 № 109

Зміни:

1983, 1986, 1989 р.
47 ГОСТ 12.4.044-87 ССБТ. Костюмы женские для защиты от повышенных температур. Технические условия Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 25.09.87 № 3677
48 ГОСТ 12.4.045-87 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 25.09.87 № 3675
49 ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 29.10.87 № 4082
50 ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические требования Затверджено постановою Держбуду СРСР від 16.12.86 № 52
51 ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 17.02.84 № 1138
52 ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством Затверджено постановою Держстандарту СРСР від 21.07.82 № 825
53 ГОСТ 9128-84 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия Затверджено постановою Держбуду СРСР від 23.02.84 № 15
54 ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия Затверджено постановою Держбуду СРСР від 24.10.78 № 205
55 ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия Затверджено постановою Держбуду СРСР від 12.02.90 № 191
56 СНиП 2.09.02-85 Производственные здания Затверджено постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 287
57 ДБН В.2.3-4-2000 Автомобильные дороги Затверджено постановою Держбуду СРСР від 20.08.85 № 133
58 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование Затверджено Житлобудом СРСР від 17.06.91 № 117. Додаток, наказ Держкомжитлобуду України від 29.12.94 № 106
59 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий Затверджено Житлобудом СРСР від 12.10.85 № 315. Додаток, наказ Держкомжитлобуду України від 28.11.91 № 20 та від 29.12.94 № 106
60 СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение Затверджено постановою Держбуду СРСР від 27.06.79 № 100
61 СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий Затверджено постановою Держбуду СРСР від 10.05.80 № 121
62 ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення Затверджено постановою Держбуду України в 1999 р.
63 ДБН В.1.4-97 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та будіндустрії і будматеріалів України Затверджено Держбудом України,1997 р.
64 НАПБ
В.01.048-95/510
Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства Затверджено корпорацією “Укравтодор” 20.12.1995 р.
65 ВСН 59-68 Инструкция по использованию поверхностно-активных веществ при строительстве дорожных покрытий с применением битумов Мінавтодор, РРФСР, 1968 р.
66 РСТ УРСР
1397-90
Работы по приготовлению асфальтобетонных смесей. Требования безопасности Держплан УРСР, 1990 р.
67 ПУЭ Правила устройства электроустановок Москва, Енерговидав, 1985
68 РТС УССР
1997-90
Работы по приготовлению асфальтобетонных смесей Затверджено наказом Держплану УРСР від 28.03.90р. № 9.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online