ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений (IEC 62305:2006, NEQ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
(IEC 62305:2006, NEQ)

ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива"

РОЗРОБНИКИ: Косюк В. В., Пономаренко Г. Н., Пустовойт В. М.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 червня 2008 р. № 269, чинний з 2009-01-01

3 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ ВІДПОВІДАЄ: ІЕС 62305-2006 Protection against lightning (Блискавкозахист) у частині розділів 3 - 9

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація будівель і споруд щодо влаштування блискавкозахисту. Визначення необхідності їх захисту від блискавки

5 Параметри струмів блискавки

6 Захист від прямих ударів блискавки

6.1 Загальні вимоги

6.2 Зовнішня блискавкозахисна система

6.3 Блискавкоприймачі

6.4 Струмовідводи

6.5 Заземлювачі

7 Вибір блискавковідводів

7.1 Загальні вимоги

7.2 Зони захисту одиничних стрижньових блискавковідводів

7.3 Зони захисту одиничних тросових блискавковідводів

7.4 Зони захисту подвійного стрижньового блискавковідводу

7.5 Зона захисту подвійного тросового блискавковідводу

7.6 Зони захисту замкнутого тросового блискавковідводу

7.7 Визначення зон захисту блискавковідводів методами зихисного кута, фіктивної сфери і у разі застосування захисної сітки

7.8 Захист електричних металевих кабельних ліній передачі магістральної і внутрішньозонових мереж зв'язку

7.9 Захист оптичних кабельних ліній передачі магістральної і внутрішньозонових мереж зв'язку

8 Захист від вторинних дій блискавки

8.1 Зони захисту від дії блискавки

8.2 Екранування

8.3 З'єднання

8.4 Заземлення

8.5 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)

8.6 Захист устаткування в існуючих будівлях

9 Рекомендації щодо експлуатаційно-технічної документації, порядку приймання в експлуатацію і експлуатації пристроїв блискавкозахисту

9.1 Розроблення експлуатаційно-технічної документації

9.2 Порядок приймання пристроїв блискавкозахисту в експлуатацію

9.3 Експлуатація пристроїв блискавкозахисту

Додаток А Визначення необхідності виконання блискавкозахисту об'єкта від ПУБ і його РБЗ

Додаток Б Карта середньої тривалості гроз за рік у годинах для території України

Додаток В Зони захисту одиничного стрижньового блискавковідводу

Додаток Г Зона захисту одиничного тросового блискавковідводу

Додаток Д Зона захисту подвійного стрижньового блискавковідводу

Додаток Е Зона захисту подвійного тросового блискавковідводу

Додаток Ж Зона захисту замкнутого тросового блискавковідводу

Додаток К Зони захисту від дії блискавки

Додаток Л Об'єднання двох зон захисту від дії блискавки

Додаток М Об'єднання металевих елементів об'єкта для зменшення впливу електромагнітних полів

Додаток Н Схема з'єднання проводів електроживлення і зв'язку при зіркоподібній системі зрівнювання потенціалів

Додаток П Сітчасте виконання системи зрівнювання потенціалів

Додаток Р Комплексне виконання системи зрівнювання потенціалів

Додаток С Сітчастий заземлювальний пристрій будівлі

Додаток Т Сітчастий заземлювальний пристрій виробничих споруд

Додаток У Приклади встановлення ПЗІП

Додаток Ф Вихідні дані для передпроектних досліджень

ДСТУ Б В.2.5-38:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд
Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

Инженерное оборудование зданий и сооружений
Устройство молниезащиты зданий и сооружений

Engineering equipment of buildings and constructions
Device lightning protection of buildings and constructions

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності.

1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими ніж у цьому документі, при розробленні блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги. Так само рекомендується діяти, коли вимоги ДСТУ не можна поєднувати з технологічними особливостями об'єкта, що захищається. Використані засоби і методи блискавкозахисту вибираються виходячи з умови забезпечення необхідної надійності.

1.3 При розробленні проектів будівель, споруд і промислових комунікацій, крім вимог ДСТУ, враховуються додаткові вимоги до виконання блискавкозахисту згідно з іншими чинними нормами, правилами, інструкціями, державними стандартами.

1.4 У цьому стандарті при нормуванні блискавкозахисту за вихідне прийнято положення, що будь-який його пристрій не може запобігти розвитку блискавки. Застосування даного стандарту при виборі блискавкозахисту істотно знижує ризик збитку від удару блискавки.

1.5 Тип і розміщення пристроїв блискавкозахисту приймаються на стадії проектування нового об'єкта, щоб мати нагоду максимально використовувати провідні елементи останнього. Це полегшить розроблення і виконання пристроїв блискавкозахисту, сполучених із самою будівлею, дозволить поліпшити її естетичний вигляд, підвищити ефективність блискавкозахисту, мінімізувати його вартість і трудовитрати.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд, затверджені наказом Мінбуду України від 29.03.06 № 97 та введенні в дію з 01.10.06

ПУЕ:2006 Правила влаштування електроустановок. Розділ 1 Загальні правила. Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 28.08.06 № 305

НПАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, уведені в дію наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98 № 4

НПАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21.06.2001 № 272

НАПБ В.01.056-2005/111 Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок, уведені в дію наказом Мінпаливенерго України від 11.05.2005 року № 209

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online