НАПБ В.05.022-2010/111 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на этапе прекращения эксплуатации энергоблоков ЧАЭС с ядерными реакторами типа РБМК

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України
05.05.2010 № 312

НАПБ В.05.022-2010/111

ІНСТРУКЦІЯ
щодо забезпечення пожежної безпеки на етапі припинення експлуатації
енергоблоків ЧАЕС з ядерними реакторами типу РВПК

І. Сфера використання

1.1. Інструкція щодо забезпечення пожежної безпеки на етапі припинення експлуатації енергоблоків ЧАЕС з ядерними реакторами типу РВПК (далі - Інструкція) встановлює вимоги пожежної безпеки, які є обов’язковими під час здійснення діяльності, пов’язаної із припиненням експлуатації енергоблоків № 1,2,3 ЧАЕС.

1.2. Вимоги пожежної безпеки під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему не встановлюються цією Інструкцією.

II. Нормативні посилання

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи: Закон України від 15 січня 2009 року № 886-VI «Про Загальнодержавну, програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему».

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об’єктів та енергоагрегатів.

НАПБ В.01.010-97/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті.

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи повинні проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядку її організації.

НАПБ Б.ОЗ.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

НАПБ Б.01.014-2007 Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій.

НАПБ 05.005-2009 Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Мінпаливенерго України.

НАПБ 05.032-2002 Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів.

НАПБ Б.02.010-2003 Типове положення про службу пожежної безпеки.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.035-78 ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия.

ДБН В.1.1.7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.

ПУЭ Правила устройства электроустановок, Энергоатомиздат, 1985.

Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій.

НП 306.2.02/1.004-98 Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів.

ПНАЭ Г-14-029-91 Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики.

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України.

ОСПУ-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України.

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання.

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.

План ЧАЕС реагування на аварії та надзвичайні ситуації.

Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України (частина перша для підрозділів державної пожежної охорони), затверджені наказом МНС від 07.05.2007 № 312.

Тимчасовий статут дій у надзвичайних ситуаціях. Частина II (Гасіння пожеж. Органи управління, пожежно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту), затверджений наказом МНС України від 07.02.2008 № 96.

Тимчасовий порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб МНС України, затверджений наказом МНС від 31.10.2008 № 794.

Інструкція про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС, затверджена наказом МНС України від 21.02.2007 № 85.

Методичні рекомендації щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та радіоактивного забруднення, затверджені наказом МНС від 07.08.2009 № 551.

Норми табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального озброєння, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів МНС, затверджені наказом МНС від 07.02.2008 № 95.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online