ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила (в редакции приказа от 21.06.2019 № 271)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
13 червня 2003 року № 296
(у редакції Наказу Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
21.06.2019 року № 271

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І МЕРЕЖ.
ПРАВИЛА

РОЗДІЛ 1. 
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей документ «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (далі – Правила) розроблений відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів з організаційних і технічних питань щодо збереження цілісності, забезпечення надійного та ефективного функціонування ОЕС України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею, міжгалузевих і галузевих нормативних документів і поширюється на всі суб'єкти та об'єкти електроенергетики.

1.2 Правила встановлюють (регламентують) основні організаційні і технічні вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації устаткування, будівель, споруд і комунікацій об’єктів енергетики (далі – енергооб’єкти) і не поширюються на положення, визначені кодексами системи передачі, систем розподілу та кодексом комерційного обліку.

1.3 Знання і дотримання цих Правил в обсязі, що відповідає займаній посаді є обов'язковими для працівників енергетики (енергогенеруючих компаній, теплових електричних станцій, блок-станцій, станцій теплопостачання, теплоцентралей і котелень з котлами тепловою потужністю понад 35 Гкал/год, атомних електричних станцій, гідравлічних і вітрових електричних станцій, сонячних фотоелектричних станцій, електричних і теплових мереж, об'єктів ВДЕ); організацій, що здійснюють функції управління, регулювання й інспектування в енергетиці, а також організацій, незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, будівництво об'єктів енергетики, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт устаткування й надають інші послуги суб'єктам і об'єктам енергетики.

1.4 Усі чинні в електроенергетичній галузі нормативно-технічні документи з питань організації та технічної експлуатації обладнання, будівель, споруд та комунікацій енергооб’єктів, інструкції з експлуатації та посадові інструкції повинні бути приведені у відповідність з нормами та вимогами цих Правил.

РОЗДІЛ 2.
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про ринок електричної енергії України»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність

Закон України «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України «Про інформацію»

Закон «Про природно-заповідний фонд України»

Закон України «Про рослинний світ» 

Закон України «Про тваринний світ»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»

Указ Президента України «Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки» від 05.12.2000 № 1303/2000

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 358 «Про функціонування територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 363 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2015 № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 401 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 409)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 824 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 «Про порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 829, від 19.09.2012 № 868, від 29.05.2013 № 380, від 04.06.2014 № 162, від 03.02.2016 № 59, від 11.02.2016 № 76, від 01.03.2017 № 113, від 26.04.2017 № 294)

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1683 «Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню та посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою» (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 1006, від 28 12.2001 № 1793, від 16.12.2004 № 1690, від 23.02.2011 № 144)

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 76)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648 «Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 796 «Про Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок»

Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 311

Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 309 

Кодекс системи розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 310 

Кодекс цивільного захисту України

Кодекс України про надра

Водний Кодекс України

Земельний Кодекс України

Повітряний Кодекс України

Лісовий Кодекс України Правила охорони електричних мереж, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 161) 

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року № 748)

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України за станом на 11.07.2018)

Порядок встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1195

Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 726, від 26.06 2007 № 859, від 10.10.2012 № 924, від 20.04.2016 № 313, від 11.01.2018 № 10)

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113 (із змінами, у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 107) 

Порядок надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.06.2014 № 398

Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки від 26.03.2001 № 127/151, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506, (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 03.03.2008 № 92/147, від 18.04.2012 № 218/475, від 15.01 2018 року № 34/33)

Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1747

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2016 № 2129)

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ-2017), затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476

Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках, затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30.01.2018 № 77, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.02.2018 за № 211/31663

Правила взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України (зі змінами), затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.06.2008 № 303, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2008 за № 673/15364

Правила технічної експлуатації резервуарів та інструкції з їхнього ремонту, затверджено Держкомнафтопродуктом СРСР 26.12.1986

Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджено наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10.04.2006 № 105, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754

НАПБ Б.05.026-2015 Інструкція про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затверджено наказом Міністерства внутрішних справ України від 15.06.2015 № 696, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за № 780/27225

ДСТУ 2767-94 (ГОСТ 30221-97); (IEC 60905:1987) Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів

ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-97); (IEC 60354:1991) Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів

ДСТУ 3472:2015 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 4083:2012 Вугілля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови

ДСТУ 4096-2000 Вугілля буре, кам`яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань

ДСТУ 4297-2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4319:2004 Повітряні фільтри до загальної вентиляції. Визначання характеристик фільтрування

ДСТУ 4096-2000 Вугілля буре, кам`яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань

ДСТУ 4297-2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4319:2004 Повітряні фільтри до загальної вентиляції. Визначання характеристик фільтрування

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ 8699:2016 (ISO 18283:2006; ISO 18283:2006/Cor 1:2009) Вугілля кам`яне, антрацит і кокс. Відбирання проб вручну

ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки

ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008 Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEС 62305:2006)

ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції металеві будівельні. Вимоги до монтажу

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги та настанови щодо застосування

ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування

ДСТУ ISO 13909-2:2005 Вугілля кам’яне, антрацит та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 2. Вугілля. Відбирання проб з рухомих потоків

ДСТУ ISO 13909-3:2005 Вугілля кам`яне, антрацит та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 3. Вугілля. Відбирання проб з нерухомих партій

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ДСТУ IEC 60287-1-1:2009 Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 1-1. Співвідношення для обчислення номінальної сили струму (коефіцієнт навантаження 100 %) і обчислення втрат. Загальні положення

ДСТУ IEC/TR 61850-90-4:2016 (IEC/TR 61850-90-4:2013, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-4. Настанови щодо мережних технологій

ДСТУ IEC/ТS 62351:2007 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій

ДСТУ EN 671-3:2017 Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування кран-комплектів з напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги

ДСТУ EN 50160:2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності

ISO/IEC 27019-2015 Руководство управлением информационной безопасностью систем управления источника питания, основанных на ISO/IEC 27002 (TR ISO/IEC 27019:2014)

IEC 62443:2015 Промышленные коммуникационные сети – сети и системы безопасности

СОУ-Н ЕЕ 04.404:2006 Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях. Правила

СОУ-Н ЕЕ 17.406:2007 Контроль і заміна згинів не обігрівних труб парових котлів з робочим тиском 10 і 14 МПа

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання

СОУ-Н ЕЕ 20.304 Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ

СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації

СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Методичні вказівки

СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006 Методичні вказівки з обстеження металевих та залізобетонних порталів відкритих розподільчих установок напругою 35-750 кВ

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з’єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки. Методичні вказівки

СОУ-Н ЕЕ 20.622:2008 Система технічного обслуговування і ремонту обладнання електростанцій. Здавання в ремонт та приймання з ремонту обладнання. Правила

СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації ЕС і ПС від 0,4 до 750 кВ

СОУ-Н ЕЕ 37.306:2007 Організація та обсяг хімічного контролю водно-хімічного режиму на теплових електростанціях. Методичні вказівки

СОУ-Н ЕЕ 40.304:2007 Посудини, що працюють під тиском положення про технічне діагностування

СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості

СОУ-Н ЕЕ 47.501: 2008 Виявлення ферорезонансних процесів у електричних мережах високої напруги та запобігання їм. Методичні вказівки

СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007 Випробування акумуляторних батарей у режимах аварійних та поштовхових навантажень (струмів). Методика

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 Методичні рекомендації з аналізу технологічних витрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-100:2014 Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014 Виконання Схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила

СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013 (НАПБ В.01.056-2013/111) Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція

СОУ-Н ЕЕ 40.1-37471933-82:2013 Методические рекомендации определения технологических расходов электрической энергии в трансформаторах и линиях электропередачи

СОУ-Н МПЕ 40.1.02.307:2005 Установки спалювання на теплових електростанціях та котельнях. Організація контролю за викидами в атмосферу

СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009 Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в Об’єднаній енергетичній системі України

СОУ-Н МПЕ 40.1.09.111:2005 Розрахункові питомі витрати палива на відпущену електричну і теплову енергію на прогнозований період. Методика визначення

СОУ-Н МПЕ 40.1.09.151:2005 Складання енергетичних характеристик устатковання, порядок визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на енергопідприємствах. Методичні вказівки

СОУ-Н МПЕ 40.1.10.551:2004 Норми витрат оливи на ремонтні та експлуатаційні потреби турбін і насосів ТЕС України

СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401:2004 Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція

СОУ-Н МПЕ 40.1.17.405:2005 Порядок продовження терміну експлуатації підігрівників високого та низького тисків з напрацюванням понад 30 років. Положення

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція

СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006 «Виробничі будівлі та споруди суб´єктів електроенергетики. Типова інструкція з експлуатації. Частина 1. Організація експлуатації будівель та споруд

СОУ-Н МПЕ 40.1.44.101:2005 Вугілля на відкритих складах електростанцій. Інструкція із зберігання

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова (у редакції наказу Міненерговугілля від 26.01.2017 № 82)

СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012 (НАПБ В.05.027-2011/111) Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об’єктах України

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-76:2012 Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 150 кВ

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-92: 2014 Ізоляція електроустановок напругою від 6 до 750 кВ. Інструкція з вибору та експлуатації

СОУ 31.2-21677681-19:2009. Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція

СОУ 40.1-21677681-01:2009 Деаератори з тиском середовища 0,6 МПа і вище: Положення про експертне обстеження (технічне діагностування)

СОУ 40.1-21677681-02:2009 Порядок продовження терміну експлуатації барабанів котлів високого тиску. Інструкція

СОУ 40.1-21677681-31:2010 Служба експлуатації та ремонту будівель і споруд енергопідприємств. Типове положення

СОУ 40.1-21677681-32:2010 Робоча потужність теплових електростанцій. Методика нормування і облік

СОУ 40.1-00013741-35:2010 Експлуатація кабельних ліній електропостачання напругою від 110 кВ до 330 кВ. Інструкція

СОУ 41.0-21677681-37:2010 (НАПБ 05.025–2010) Інструкція з експлуатації автоматичних систем водяного пожежогасіння

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-78:2012 Норми аварійного запасу устаткування та матеріалів для магістральних електричних мереж напругою 220-750 кВ

СОУ 40.1.03-21677681-04:2009 (НАПБ 05.024-2009) Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України

СОУ 45.2-00100227-23:2010 Технічне обслуговування і ремонт великих переходів повітряних ліній електропередавання через перешкоди. Методичні вказівки

СОУ ВЕА.100.1/01:2015 «Енергетичні оливи та оливні господарства підприємств енергетичної галузі України та підприємств, де застосовується аналогічне обладнання. Організація експлуатації та технічного обслуговування. Норми та вимоги

ГКД 34.03.106-2003 Безпека гідротехнічних споруд і гідротехнічного обладнання електростанцій України: Положення про галузеву систему нагляду

ГКД 34.09.103-96 Розрахунок звітних техніко-економічних показників електростанції про теплову економічність устаткування. Методичні вказівки

ГКД 34.09.107-2004 Методичні вказівки з основних положень нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів енергопідприємствами України

ГКД 34.20.503-97 Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ

ГКД 34.20.504-94 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації

ГКД 34.20.541-95 Положення про узгодження обмежень потужності і заходів щодо підвищення ефективності використання встановленої потужності теплових електростанцій

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж

ГКД 34.21.501-2003 Типова інструкція з експлуатації механічного обладнання гідротехнічних споруд

ГКД 34.25.301-96 Котли, турбіни та трубопроводи ТЕС. Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного обладнання з тиском 9 МПа і вище

ГКД 34.25.503-96 Маневреність енергоблоків з конденсаційними турбінами. Технічні вимоги

ГКД 34.35.101-95 Обладнання енергетичних блоків потужністю 300 МВт та вище. Вимоги, які визначаються умовами їх автоматизації

ГКД 34.35.105-95 Обсяг технологічних вимірювань сигналізації та автоматичного регулювання на теплових електростанціях. Методичні вказівки

ГКД 34.35.506-97 Типові технічні вимоги до станційного рівня АСУ ТП ТЕС

ГКД 34.35.603-95 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та електроавтоматики електричних мереж 0,4-35 кВ Правила

ГКД 34.35.604-96 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій та підстанцій 110-750 кВ

ГКД 341.003.003.007-2001 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на вітрових електростанціях

ГНД 34.09.102-2004 Методика інвентаризації рідкого палива на енергооб’єктах

ГНД 34.09.104-2003 Методика составления структуры баланса электроэнергии в электрических сетях 0,38-150 кВ, анализа его составляющих и нормирование технологических затрат электроэнергии

ГНД 34.09.203-2004 Нормування витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і розподільчих пунктів 6-10

ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики

ГНД 34.09.101-2003 Методичні вказівки з обліку палива на електростанціях

ГНД 34.21.522–2004 Резервуари сталеві вертикальні циліндричні для зберігання рідкого палива і води. Конструкції будівельні. Інструкція з експлуатації

ГНД 34.23.501–2004 Мазутні господарства на енергооб’єктах. Інструкція з експлуатації

ГНД 34.42.401–2004 Установки для очищення виробничих стічних вод теплових електростанцій. Інструкція з експлуатації та методика з пуску і налагодження

ГТР 34.09.110-2003 Вхідний контроль палива на ТЕС та організація претензійної роботи. Методичні вказівки

СОУ НАЕК 109:2016 Эксплуатация технологического комплекса. Мониторинг строительных конструкций АЭС. Общие положення

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.4-3:2010 Гидротехнические, энергетические и мелиоративные системы и сооружения, подземные горные выработки. Гидротехнические сооружения. Основные положения

ДБН В 2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ВБН В.1.1-034-03.307-2003 Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.014-2007 Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

НАПБ 05.026-2010 Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України (СОУ 41.0-21677681-25:2010)

НАПБ В 05.027-2011/111 (СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-61:2012) Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об`єктах України

НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкції з охорони праці

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ОСПУ-2005 (ДСП 6.177.2005-09-02) Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСН-198-97 (ДСанПіН 198-97) Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно

ОСТ 108.031.08-85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и гарячей воды. Нормы расчета на прочность. Общие положения по обоснованию толщины стенки

ОСТ 108.031.09-85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и гарячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки

ОСТ 108.031.10-85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и гарячей воды. Нормы расчета на прочность. Определение коэффициентов прочности

ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 687-78 Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия

ГОСТ 981-75 Масла нефтяные Метод определения стабильности против окисления

ГОСТ 3619-89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры

ГОСТ 9972-74 Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия

ГОСТ 1282-88 Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 12450-82 Выключатели переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ. Технические требования к отключению ненагруженных воздушных линий и методы испытаний

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий

ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара

ГОСТ 24277-91 Установки паротурбинные стационарные для атомных электростанций. Общие технические условия

ГОСТ 24278-89 Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования

ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования

ГОСТ 27164-86 Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования

РД 34.03.352-89 (НПАОП 40.3-1.05-89) Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива

РД 34.03.702-86 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования

РД 34.17.406-83 Инструкция по контролю роторов паровых турбин со стороны осевого канала

РД 34.22.502-83 Правила эксплуатации заиляемых водохранилищ малой и средней емкости

РД 34.26.105-84 Методические указания по предупреждению низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева и газоходов котлов

РД 34.30.310-83 Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин

РД 34.31.602-70 Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части генератора

РД 34.31.603-86 Методические указания по построению комплексной сетевой модели ремонта гидроагрегата

РД 34.40.504-86 Методические указания по защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации

РД 34.43.102–89 Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел

РД 34.43.106–90 Типовая инструкция по приемке, хранению и эксплуатации огнестойкого турбинного масла ОМТИ

РД 34.45.512-87 Типовая инструкция по эксплуатации газовой системы водородного охлаждения генераторов

ТИ 34-70-049-86 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных электростанций. Часть 1. Организация эксплуатации, ремонтов и технического обслуживания

ТИ 34-70-062-83 Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин

РТМ 24.038.08 Расчет трубопроводов энергетических установок на прочность

РТМ 24.038.11-72 Расчет прочности трубопроводов электроустановок для условий нестационарных температурных режимов

РТМ 108.031.112-80 Котлы стационарные паровые и водогрейные и трубопроводы пара и горячей воды. Метод оценки долговечности колен трубопроводов

РТМ 108.020.01-75 Расчет трубопроводов атомных электростанций на прочность

ОТТ-87 Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования

ПНАЭ Г-1-001-85 ТС ТОБ АС-85 Типовое содержание технического обоснования безопасности атомных станций

ПНАЭ Г-1-004-87 ТС ТОБ РУ-87 Типовое содержание технического обоснования безопасности реакторной установки

ПНАЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98) Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

ПРБ АС-89 Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций

НП 306.2.02/1.004-98 Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів

НП 306.1.180-2012 Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації

НП 306.1.182-2012 Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)

НП 306.1.190-2012 Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії

НП 306.2.100-2004 Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій

НП 306.2.103-2004 Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС

НП 306.2.104-2004 Правила ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки

НП 306.2.105-2004 Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу

НП 306.2.106-2005 Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки

НП 306.2.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій

НП 306.2.145-2008 Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском

НП 306.2.202-2015 Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій

НП 306.2.204-2016 Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до кінцевого поглинача

НП 306.2.205-2016 Вимоги до систем електропостачання, важливих для безпеки атомних станцій

НП 306.2.205-2016 Вимоги до систем електропостачання, важливих для

НП 306.2.210-2017 Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації атомних станцій

НП 306.2.214-2017 Вимоги до періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій

НП 306.4.194-2013 Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації

НП 306.5.01/3.083-2004 План реагування на радіаційні аварії

НП-306.5.02/3.056-2002 Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку

НП 306.5.02/3.076-2003 Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію

НП 306.6.124-2006 Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006)

НП 306.7.122-2006 Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів

НП 306.8.146-2008 Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online