ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Руководство по устройству слоев дорожной одежды из каменных материалов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВЛАШТУВАННЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ")

РОЗРОБНИКИ: С. Головко, канд. техн. наук (керівник розробки); О. Мундіров, Т. Терещенко, канд. хім. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.06.2016 р. № 152, чинний від 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 3 наданням чинності ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 "Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів" буде скасовано:

- ВБН В.2.3-218-189:2005 "Споруди транспорту. Влаштування неукріплених та укріплених щебеневих та гравійних шарів основ дорожніх одягів";

- ГБН В.2.3-37641918-554:2013 "Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам'яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво" в частині влаштування та ремонтів шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів і відходів промисловості, укріплених цементом;

- ВБН В.2.3-218-005:2009 "Споруди транспорту. Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в'яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожніх одягів автомобільних доріг" в частині влаштування та ремонтів конструктивних шарів дорожніх одягів

5 Згідно з ДБН А.1.1-1-2009 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.3 "Споруди транспорту"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Класифікація шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів та загальні вимоги до їх влаштування

6 Загальні вимоги до призначення матеріалів, оброблених в'яжучим

7 Влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів, не оброблених в'яжучим

7.1 Вимоги до матеріалів

7.1.1 Матеріали для влаштування шарів дорожнього одягу методом заклинки

7.1.2 Матеріали для влаштування шарів дорожнього одягу з сумішей

7.1.3 Суміші для влаштування шарів дорожнього одягу з застосуванням маломіцних матеріалів

7.2 Вимоги до процесів

7.2.1 Влаштування шарів дорожнього одягу методом заклинки

7.2.2 Влаштування шарів дорожнього одягу з сумішей

7.2.3 Влаштування шарів дорожнього одягу за мінусових температур

7.2.4 Влаштування шарів дорожнього одягу з застосуванням маломіцних матеріалів

8 Влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів, оброблених неорганічним в'яжучим

8.1 Вимоги до матеріалів

8.1.1 Матеріали для влаштування шарів дорожнього одягу з застосуванням щебенево-піщаних та гравійно-піщаних сумішей

8.1.2 Матеріали для влаштування шарів дорожнього одягу з застосуванням маломіцних матеріалів

8.2 Вимоги до процесів

8.2.1 Влаштування шарів дорожнього одягу з застосуванням щебенево-піщаних та гравійно-піщаних сумішей

8.2.2 Влаштування шарів дорожнього одягу з застосуванням маломіцних матеріалів

9 Влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів, оброблених органічним в'яжучим

9.1 Вимоги до матеріалів

9.1.1 Матеріали для влаштування шарів дорожнього одягу з щебеню

9.1.2 Матеріали для влаштування шарів дорожнього одягу з сумішей бітумомінеральних дорожніх

9.1.3 Матеріали для влаштування шарів покриттів дорожнього одягу з застосуванням маломіцних матеріалів

9.2 Вимоги до процесів

9.2.1 Влаштування шарів дорожнього одягу з щебеню

9.2.2 Влаштування шарів дорожнього одягу з сумішей бітумомінеральних дорожніх

9.2.3 Влаштування шарів покриттів дорожнього одягу з застосуванням маломіцних матеріалів

10 Влаштування шарів основ дорожнього одягу з активних металургійних шлаків

10.1 Вимоги до матеріалів

10.2 Вимоги до процесів

11 Правила приймання та методи контролювання

12 Вимоги безпеки праці

12.1 Загальні вимоги безпеки при влаштуванні шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів

12.2 Вимоги безпеки при роботі з в'яжучими матеріалами

13 Вимоги охорони навколишнього природного середовища

Додаток А Вимоги до влаштування основ дорожнього одягу з щебеневих матеріалів, укріплених цементом у верхній частині шару

Додаток Б Рекомендації щодо застосування кам'яних матеріалів у суміші з маломіцними вапняками

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ВЛАШТУВАННЯ ШАРІВ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРОЙСТВУ СЛОЁВ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

GUIDE ON CONSTRUCTION OF ROAD PAVEMENT COURSES OF STONE MATERIALS

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на влаштування неукріплених та укріплених конструктивних шарів основ, додаткових шарів основ і шарів покриттів дорожнього одягу з природних та шлакових кам'яних матеріалів при новому будівництві, реконструкції та ремонтах автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до процесів влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів без застосування в'яжучих, з застосуванням неорганічних або органічних в'яжучих, а також шарів основ дорожнього одягу з активних металургійних шлаків.

Вимоги, що встановлюють правила безпеки праці та підготовленості персоналу, безпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього природного середовища при влаштуванні шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів, не оброблених та оброблених в'яжучим, викладені в розділах 12 та 13.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2:2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7:2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І Проектування. Частина II Будівництво

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будівель і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.7-29-96 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій зі щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-125:2006 Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-203:2009 Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-207:2009 Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 10151:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-305:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-309:2016 Ґрунти, укріплені в'яжучим. Методи випробувань

ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг

ДСТУ Б EN 197-1:2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 166-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (EN 166-1996, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні умови (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно- гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (Система стандартів безпеки праці. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення) (ISO 4589)

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах (Система стандартів безпеки праці. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови) ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 25575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

СанПиН 4617-88 Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

ПУЕ:2014 Правила улаштування електроустановок.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online