А Д 2.4-37641918-007:2018 Альбом типовых конструкций дорожной одежды со слоями усиления повышенной трещиностойкости и колиестойкости

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)
Національний транспортний університет
(НТУ)

АЛЬБОМ
типових конструкцій дорожнього одягу з шарами підсилення
підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості

А Д.2.4-37641918-007:2018

Київ
2018

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування.

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вихідні дані для конструювання та розрахунку шарів підсилення дорожнього одягу

6.1 Вихідні дані при виборі конструкції дорожнього одягу з шарами підсилення

6.2 Послідовність вибору вихідних даних при проектуванні

6.3 розрахунок шарів підсилення дорожнього одягу

7 Конструювання шарів підсилення дорожнього одягу та розрахунки за критеріями міцності

7.1 Загальні положення при конструюванні шарів підсилення дорожнього одягу та розрахунки за критеріями міцності

7.2 Вимоги до властивостей асфальтобетонної суміші та асфальтобетону

7.3 Вимоги до властивостей бітумного в’яжучого

7.4 Вимоги до матеріалів для влаштування підґрунтовки

7.5 Вимоги до армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів

7.6 Проектування шарів підсилення дорожнього одягу та розрахунки за критеріями міцності

8 Конструкції підсилення дорожнього одягу за результатами розрахунків для доріг І – ІІ категорій на групу розрахункового навантаження А1

9 Конструкції підсилення дорожнього одягу за результатами розрахунків для доріг І – ІІ – ІІІ категорій на групи розрахункового навантаження А2 та А3

10 Конструкції дорожнього одягу з влаштуванням захисного шару зносу для доріг І – ІІ – ІІІ категорій

11 Конструкції дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші для доріг І – ІІ – ІІІ категорій

Додаток А (довідковий) Альтернативні матеріали основи конструкцій підсилення дорожнього одягу

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Альбом розроблено на підставі узагальнення нормативних документів з проектування та розрахунків дорожніх одягів та з врахуванням змін інтенсивності та складу транспортного потоку по регіонах України. Типові конструкції дорожнього одягу поєднують в собі нові методи конструювання та сучасний досвід експлуатації автомобільних доріг, а також враховують результати розрахунків асфальтобетонних шарів на зсув, тріщиностійкість, міцність на контакті шарів [1 – 6].

Розроблені конструкції підсилення нежорстких дорожніх одягів для різних регіонів України, які дозволять проектним організаціям застосовувати перевірені відповідними розрахунками типову конструкцію підсилення, з врахуванням вимог міцності та надійності покриття та шарів основи, інтенсивності руху, кліматичних умов, наявності місцевих дорожньо-будівельних матеріалів тощо.

При розробленні конструкцій підсилення дорожніх одягів максимально враховані можливості використанням цементовмісних і місцевих дорожньо-будівельних матеріалів, а також досвід будівництва і експлуатації дорожніх одягів в Україні та досвід інших країн.

Розробники цього альбому: С. Аксьонов, канд. техн. наук.; А. Батракова, д-р. техн. наук. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет);І. Весіч, науковий співробітник; М. Гаркуша, науковий співробітник; Є. Дорожко, канд. техн. наук. (Харківський національний автомобільно-дорожній університет); О. Лещук, науковий співробітник; А. Онищенко, д-р. техн. наук; Є. Плазій, науковий співробітник; В. Рубли, науковий співробітник; Є. Тюленев, науковий співробітник; Н. Чиженко, науковий співробітник; Національного транспортного університету (НТУ).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому альбомі наведено типові конструкції дорожнього одягу з шарами підсилення підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

Альбом призначений для використання дорожніми науково-дослідними, проектними, будівельними і експлуатаційними організаціями при розробленні проектної документації при реконструкції та капітальному ремонті автомобільних доріг загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому альбомі є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування

ГБН В.2.3-37641918-559:201Х Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-313:2016 Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам`яних матеріалів

ДСТУ EN ISO 10319:2007 (EN ІSO 10319:1996, ІDT) Геотекстиль. Метод випробування на розтягнення широкою смугою

СОУ 45.2-00018112-020:2009 Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій

СОУ 45.2-00018112-039:2008 Будівельні матеріали. Способи оцінки стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії. Методи випробувань

СОУ 45.2-00018112-046:2009 Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві

СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів

СОУ 42.1-37641918-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-104:2013 Золи-виносу та суміші золошлакові теплових електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-114:2014 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон, модифіковані природними бітумами. Технічні умови

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online