ДБН В.2.2-5-97 Здания и сооружения. Защитные сооружения гражданской защиты. Изменение № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
Зміна № 1

Зміна № 1

                                                                 ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони",                                                                                                                          

                                                                                       затверджена наказом Мінбуду України

                                                                                                              від 24 березня 2006 p. № 85.

                                                                                              Вводиться в дію з 1 жовтня 2006 p.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 2.14. В другому абзаці:

- слово "спалимих" замінити на "горючих";

   - слова "негорючими огороджувальними конструкціями з" вилучити.

Пункти 8.1, 8.21. Після слова "ПУЕ" додати "та ДНАОП 0.00-1.32-01".

Пункти 8.7, 8.13. Замінити посилання: "ПУЕ" на "ДНАОП 0.00-1.32-01".

Пункт 10.2 викласти в новій редакції:

"Захисні споруди слід розміщувати у підвальних поверхах будинків категорій за пожежною небезпекою Г та Д. Допускається розташовувати захисні споруди у підвальних поверхах будинків категорій А, Б, В за таких умов: повна ізоляція підземних поверхів від надземної частини будинків суцільним протипожежним перекриттям з мінімальною межею вогнестійкості, яка дорівнює межі вогнестійкості, наведеній в таблиці 4 ДБН В.1.1-7-2002 для несучих стін; необхідний захист входів (виходів); зниження навантаження від можливого вибуху в будинку до 80 % у порівнянні з еквівалентним розрахунковим навантаженням".

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах