ДБН В.2.2-23:2009 Здания и сооружения. Предприятия торговли. С Изменением № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

ДБН В.2.2-23:2009
Зі зміною № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")

РОРЗРОБНИКИ: B. Куцевич, д-р арх. (науковий керівник);О. Гайдученя, канд. арх.; архітектори Б. Губов, І. Чернядьєва; В. Гершкович, канд. техн. наук; інженери Ю. Сіземов, Б. Ступаченко, Б. Польчук

ЗА УЧАСТЮ:
Інститут гігієни та медичної екології ім. СШ.Марзєєва AMН України (В. Акіменко, д-р мед. наук; П. Семашко, канд. мед. наук; О. Шумак, О. Коваленко);
Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (О. Сізіков, канд. техн. наук; Є. Степанюк, Р. Уханський, Я. Нижник);
Державний департамент пожежної безпеки МНС України (О. Євсеєнко, C. Мусійчук, В. Сокол, О. Гладишко, Г. Дубінський); УкрНДІПроцивільсільбуд (Г. Болотов, канд. арх.)

2 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:
Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (О. Авдієнко, Г. Григоренко, О. Кожекіна)
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 січня 2009 р. № 4, чинні з 1 липня 2009 р.

4 НА ЗАМІНУ: ВСН 54-87

РОЗРОБЛЕНО Зміна № 1: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП)

За участю: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

ВНЕСЕНО Зміна № 1: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Зміна № 1: наказ Мінрегіону від 20.11.2018 р. № 313, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2019-08-01)

© Мінрегіонбуд України, 2019

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-23:2009
На заміну ВСН 54-87

Чинні від 2019-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми поширюються на проектування нових, реконструкцію і розширення існуючих будинків та окремих приміщень підприємств роздрібної торгівлі (магазинів, ринків) торговельних і торговельно-розважальних центрів (ТЦ і ТРЦ), за виняткомбудинків оптової (гуртової) торгівлі, магазинів із продажу автомобілів (автосалонів) і запчастин до них, магазинів зброї, магазинів-складів будівельних матеріалів, магазинів виробничих фірм, атакож магазинів тимчасового функціонування. (Пункт 1.1 змінено, Зміна № 1)

1.2 Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.3 При проектуванні будівель підприємств роздрібної торгівлі, поряд із положеннями цих Норм, слід також виконувати вимоги інших чинних нормативних документів у галузі будівництва.
(Слово пункту 1.3 змінено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

Кодекс цивільного захисту України І від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН 360-92**
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН Б.2. 4-1-94
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-5-2000
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-7-2002
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-12:2006
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН B.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість (Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.4-1.01-97
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.4-2.01-97
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.1-10:2009
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-17:2006
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-13-98*
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрооблад- нання призначення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-24:2012 Інженерне обладнання цивільного будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-27-2006
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-28:2018 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-31:2016 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
(Змінено,Зміна № 1)

ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-161: 2010 Дерев’яні конструкції. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.3.1-ХХ:201Х 1 Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестйкість

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови.

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні те- хнічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-110-2001 Скло загартоване будівельне. Технічні умови
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN1990:2002, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках і спорудах
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних сис- тем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація

ДСТУ 4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4401-1:2005
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 2631-1:2004 Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, II, III, VI(ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 3. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984, IDT)

ДСТУ ISO 9386-1:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підіймальні платформи (ISO 9386-1:2000, IDT)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 9386-2:2005 Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 2. Приводні сходові підйомники для пересування по нахиленій площині користувачів, що сидять, стоять та перебувають в інвалідних колясках (ISO 9386-2:2000, IDT) (Змінено,Зміна № 1)

ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри (ISO 9589:1994, IDT)

ДСТУ Б ISO 21542:2013 Доступність і зручність використання побудованого житлового середовища (ISO 21542:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 13779:2011 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вен- тиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі М10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ prEN 81-70:2003
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів.Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81-70:2003, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-1:1998, IDT)

ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 115:2003
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 115-1:2018 (EN 115-1:2017, IDT) Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та установлення
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 1434-6:2017 (EN 1434-6:2015, IDT) Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації та технічне обслуговування
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 50131-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги (EN 50131-1:2006, EN 50131-1:2006/А1:2009, EN 50131-1:2006/IS2:2010, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN62305-1:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ IEC 62305-2:2012 Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками (IEC62305- 2:2010, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ІЕС TR 60083:2015 (ІЕС TR60083:2015, IDT) Штепселі та розетки побутового й аналогічного загального призначення, стандартизовані в країнах-членах МЕК
(Долучено, Зміна № 1)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електричні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 8824-84
(Вилучено, Зміна № 1)

НПАОП 0.00-1.02-99
(Вилучено, Зміна № 1)

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.1.1.001:2014 Правила пожежної безпеки в Україні
(Долучено, Зміна № 1)

НАПБ Б.01.005-2017 Правила пожежної безпеки на ринках України
(Змінено, Зміна № 1)

НАПБ Б.01.007-2004
(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ Б.03.002-2007
(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ Б.06.004-2005
(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП II-12-77
(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП II-35-76
(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП 2.01.01-82
(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП 2.04.01-85
(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП 2.04.02-84
(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП 2.04.05-91
(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП 2.09.04-87
(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (Системи автоматизації)

ВБН В.2.2-45-1-2004
(Вилучено, Зміна № 1)

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування
(Долучено, Зміна № 1)

ВСН 1-77/Минсвязи СССР Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов (Інструкція з проектування блискавкозахисту радіооб'єктів)

ВСН 60-88/Госкомархитектуры Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудоваания жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Пристрої зв'язку, сигналізації та диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування)

ВСН 97-83/Минэнерго СССР Инструкция по проектированию городских и поселковых электросетей (Інструкція з проектування міських і селищних електричних мереж)

ВСН 205-84/ММСС СССР Инструкция по проектированию электроустановок, систем автоматизации технологического оборудования (Інструкція з проектування електроустановок, систем автоматизації технологічного обладнання)

ВСН 600-81/ Минсвязи СССР Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения (Інструкція щодо монтажу споруд пристроїв зв'язку, радіомовлення і телебачення)

ПУЭ-86
(Вилучено, Зміна № 1)

ПУЕ:2006
(Вилучено, Зміна № 1)

ПУЕ:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок
(Долучено, Зміна № 1)

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97) Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДСанПіН 136/1940-97
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною
(Долучено,Зміна № 1)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпечності для здоров'я населення

ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСНіП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

СанПиН 42-120-4948-89
(Вилучено, Зміна № 1)

СанПиН 42-121-4130-86
(Вилучено, Зміна № 1)

СанПиН 42-123-4240-86
(Вилучено, Зміна № 1)

СанПиН 42-128-4690-88
(Вилучено, Зміна № 1)

СанПиН 4630-88
(Вилучено, Зміна № 1)

СанПиН 6027.А-91
(Вилучено, Зміна № 1)

СН 1304-75
(Вилучено, Зміна № 1)

СН 1757-77
(Вилучено, Зміна № 1)

СН 2152-80
(Вилучено, Зміна № 1)

СН 3077-84
(Вилучено, Зміна № 1)

СП 42-123-5777-91
(Вилучено, Зміна № 1)

СП 5781-91
(Вилучено, Зміна № 1)

СР 234-2016 Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів
(Долучено, Зміна № 1)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах