ДБН В.2.2-9:2018 Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения. С Изменением № 1

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-9:2018
із Зміною №1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва"

РОЗРОБЛЕНО Зміну № 1: Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП")

РОЗРОБНИКИ: С. Буравченко, канд. арх. (науковий керівник); О. Московських; І. Чернядьєва (відповідальний виконавець); О. Чижевський, канд. арх.

За участю:
Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (Б. Губов; В. Куцевич, д-р арх.)
Державна установа "Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України" (В. Акіменко, д-р мед.наук; В. Думанський, д-р мед.наук; В. Махнюк, д-р мед.наук; О. Михіна, канд. біол. наук; Г. Очеретяна; П. Семашко, д-р мед. наук; Н. Стеблій, канд. біол. наук; А. Яригін, канд. біол. наук)
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (Я. Балло; В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський, канд. техн. наук)
Громадська спілка "Пожежна та техногенна безпека у будівництві" (Р. Галенда; С. Опанасюк; В. Сокол)
ТК 306 "Інженерні мережі та споруди" (В. Пирков, канд.техн. наук; О. Сізов, канд. техн. наук)
ТК 104 "Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри" (В. Величко)
Науково-технічний центр ОП НЕК "Укренерго" (А. Квицинський, канд. техн. наук; С. Меженний, канд. техн. наук)
Національна Асамблея людей з інвалідністю України (Я. Грибальський)

РОЗРОБНИКИ Зміни № 1: В. Бельчиков; Б. Губов; Т. Іокова; В. Куцевич, д-р арх. (науковий керівник); А. Нечепорчук, канд. техн. наук; О. Пащенко; Л. Філатова; І. Чернядьєва; В. Шпара, канд. арх.

За участю:
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту ДСНС України (Я. Балло, канд. техн.наук; В. Ніжник, д-р техн. наук; Ю. Фещук, канд. техн. наук)
ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (О. Олексієнко, канд. техн. наук; М. Тимофєєв, канд. техн. наук; Г.Фаренюк, д-р техн. наук)
ТК 104 "Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри" (І. Сікоренко; В. Юр'єв)

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України

ВНЕСЕНО Зміна № 1: Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство охорони здоров’я України (лист від 09.07.2018 № 05.1-08/17279) Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 06.06.2018 № 02-8495/261)

ПОГОДЖЕНО Зміну № 1:
Міністерство охорони здоров’я України (лист від 25.11.2021 № 26-04/34919/2-21)
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 01.12.2021 № 01-20242/261-2)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.09.2018 р. № 260

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опубліковання в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (з 2019-06-01)

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміни № 1: наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 365 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: ДБН В.2.2-9-2009

Мінрегіон України, 2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

6 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

6.1 Вхідні вузли та комунікації

6.2 Висота приміщень

6.3 Підземні, підвальні, цокольні та технічні поверхи

7 ВИМОГИ МЕХАНІЧНОГО ОПОРУ ТА СТІЙКОСТІ

8 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

8.1 Водопровід і каналізація

8.2 Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

8.3 Газопостачання

8.4 Електрообладнання та електричне освітлення. Системи автоматизації і диспетчеризації жен інженерного обладнання

8.5 Системи зв'язку та сигналізації

8.6 Ліфти та інші види механічного транспорту

8.7 Сміттєзбирання

9 ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

9.1 Забезпечення гігієнічних та екологічних вимог

9.2 Санітарно-гігієнічні приміщення

9.3 Повітряне середовище, температурний режим

9.4 Освітленість та інсоляція будівель і приміщень

9.5 Захист від шуму і вібрації

9.6 Вимоги радіаційної безпеки

10 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

10.1 Шляхи евакуації

10.2 Вимоги до елементів будівель

10.3 Поверховість та вогнестійкість будівель
(Підпункт 10.3 змінено, Зміна №1)

11 БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ

12 ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

13 (Розділ 13 вилучено, Зміна №1)

14 ДОВГОВІЧНІСТЬ І РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ

ДОДАТОК А Перелік основних груп будівель та приміщень громадського призначення

ДОДАТОК Б Правила підрахунку загальної, корисної та розрахункової площі, будівельного об'єму, площі забудови та поверховості будівель

ДОДАТОК В Вимоги до проектування атріумів (пасажів)

ДОДАТОК Г Перелік приміщень громадських будівель, розміщення яких допускається в підземному, підвальному та цокольному поверхах

ДОДАТОК Д Вимоги до проектування вбудованих лазень сухого жару (саун)

ДОДАТОК Е Таблиця Е.1 Мінімальні розміри кабін туалетів, душових, проходів та відстані між обладнанням

ДОДАТОК Ж Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ГРОМАДСЬКІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

PUBLIC BUILDINGS AND FACILITIES. BASIC PROVISIONS

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будівель, споруд та комплексів громадського призначення (далі - громадських будівель) з умовною висотою до 73,5 м (включно) з підземними поверхами глибиною не більше 25 м від рівня землі. При проектуванні громадських будівель та споруд з умовною висотою вище 73,5 м слід керуватися ДБН В.2.2-41.
(Пункт 1.1 змінено, Зміна № 1)

1.2 При проектуванні громадських будівель та споруд поряд з положеннями цих норм слід також керуватися положеннями ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-5, ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-11, ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-18, ДБН В.2.2-20, ДБН В.2.2-23, ДБН В.2.2-25, ДБН В.2.2-26, ДБН В.2.2-28, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.2-41, ДБН В.2.3-15. Перелік основних груп будівель, споруд та приміщень громадського призначення наведений у додатку А.
(Пункт 1.2 змінено, Зміна № 1)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 0.00-1.51-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок (Правила улаштування та безпечної експлуатації фреонових холодильних установок)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проєктної документації на будівництво

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4:2019 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК)
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров`я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільного захисту

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров`я

ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2019 Житлові будинки. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-16-2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення

ДБН В.2.2-20:2008 Готелі

ДБН В.2.2-23:2009 Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-26:2010 Суди

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.3-4-2015 Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітени
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-18-2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В 2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-39:2008 Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-161:2017 Дерев’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДБН В.3.2-1-2004
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд
(Долучено, Зміна № 1)

ВБН В.2.2-ЦЗН-2004 / Мінпраці України. Центри зайнятості базового рівня

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Основні положення
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.1.1-91:2008 ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів

ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань

ДСТУ Б В.2.5-34:2007 Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-38:2008
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016 Настанова з проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення міст, селищ та сільських населених пунктів

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Конструкції будинків і споруд. Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-100:2010 Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій

ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-189:2013
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд

ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах

ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-40:2016 (EN 81-40:2008, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-41:2016 (EN 81-41:2010, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-50:2015 (EN 81-50:2014, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Випробування та перевіряння. Частина 50. Норми проектування, розрахування, випробування та перевіряння компонентів ліфта
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-70:2010 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 70. Зручність доступу до ліфтів пасажирів, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями (EN 81-70:2003, IDT)

ДСТУ EN 81-72:2017 (EN 81-72:2015, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 81-82:2017 (EN 81-82:2013, IDT) Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Наявні ліфти. Частина 82. Норми щодо поліпшення доступності наявних ліфтів для осіб, зокрема осіб з обмеженими фізичними можливостями
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 115-1:2019 Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та встановлення (EN 115-1:2017, IDT)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 671-1:2017 Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2012, IDT)
(Вилучено, Зміна №1)

ДСТУ EN 671-2:2017 Cтаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти з плоскоскладними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-2:2012, IDT)
(Вилучено, Зміна №1)

ДСТУ EN 12101-6:2015 Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем по створенню різниці тисків (EN 12101-6:2005, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 15232-1:2017 Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі M 10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (EN 15232-1:2017, IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 50131-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги (EN 50131-1:2006, EN 50131-1:2006/A1:2009, EN 50131-1:2006/IS2:2010, IDT)

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, IDT)

ДСТУ IEC 62305-2:2012 Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками (IEC 62305-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 15459:2014
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV І PPD і критеріїв локального теплового комфорту (EN ISO 7730:2005, IDT)

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Класи ліфтів І, II, III, VI (ISO 4190-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV (ISO 4190-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти службові класу V (ISO 4190-3:1982, IDT)

ДСТУ ISO 4190-5:2008 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої (ISO 4190-5:2006 IDT)
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO 4190-6:1984,IDT)

ДСТУ ISO 9589:2005 Ескалатори. Будівельні розміри (ISO 9589:1994, ITD)

ДСТУ ISO 14644-1:2009 Чисті приміщення та пов`язані з ними контрольовані середовища.Частина 1. Класифікація чистоти повітря (ІSO 14644-1:1999, ІDT)

ДСТУ Б ISO 21542:2013 Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища (ISO 21542:2011, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Настанова. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, ІDT)

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 Настанова з улаштування контейнерних майданчиків

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 Настанова з проектування захисту від шуму в приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013 Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з проведення розрахунку шуму в приміщеннях і на територіях

ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами

ДСТУ-Н Б В.2.2-38:2013 Настанова з улаштування пожежних ліфтів в будинках та спорудах

ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010 Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення

ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель та в їх водостоках

ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016 Настанова з проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення міст, селищ та сільських населених пунктів
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010. Настанова щодо проектування та улаштування вікон та дверей

ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель, і споруд

ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування

ГБН В.2.3-37472062-2:2013 Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво

ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств (Засоби вогнезахистні для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах