ГНД 341.004.003.001-2002 Инструкция по проектированию электросетей 110-0,38 кВ г. Киева

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Інструкція
з проектування електромереж 110–0,38 кВ 
м. Києва

ГНД 341.004.003.001-2002

2002

Розроблена, внесена та підготовлена до затвердження: Державним науково-дослідним проектно-вишукувальним технологічним інститутом “Енергоперспектива”

Погоджена Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України,

Київською міською державною адміністрацією,

АЕК “Київенерго”,

ВАТ “Київпромелектропроект” та

АТ “Київпроект”.

 Управління координації роботи електричних мереж Мінпаливенерго України Лист №5-1/26-119 від 11.07.2001

АНОТАЦІЯ

Дані норми поширюються на нові електричні мережі 110-0,38 кВ та реконструкцію, розширення, технічне переоснащення існуючих електричних мереж столиці України — міста Києва, включно з мережами зовнішнього електропостачання всіх споживачів електроенергії незалежно від їх форми власності та відомчої належності.

Норми розвивають і доповнюють вимоги ДБН 360–92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, Правил улаштування електроустановок (ПУЕ-85), ДНАОП 0.00-1.32-01 Правил будови електроустановок. Обладнання спеціальних установок, Норм проектування електрообладнання житлових і громадських будівель (ВСН 59-88), Інструкції з проектування міських і селищних електричних мереж (ВСН 97-83) з урахуванням специфіки функціонування народногосподарського комплексу столичного міста.

Норми не поширюються на мережі внутрішнього розподілу електроенергії виробничих об'єктів, внутрішні мережі будинків і споруд усіх типів.

З вводом в дію “Інструкції з проектування електромереж 110–0,38 кВ м. Києва” чинність ВСН 97–83 “Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей» на територію м. Києва не поширюється.

Інструкція розроблена Державним науково-дослідним проектно-вишукувальним технологічним інститутом “Енергоперспектива” на замовлення Акціонерної компанії “Київенерго” за дорученням Мінпаливенерго України (лист від 25.05.2000 за № 15/15-2-120).

Запропоновані в цій Інструкції норми розрахункових навантажень житлових приміщень можуть коригуватись згідно з досвідом їх застосування та результатами узагальнення нагромаджуваних масивів експериментальних вимірювань.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До комплексу міських електричних мереж напругою 110-0,38 кВ Києва відносяться незалежно від форм їх власності та відомчого підпорядкування всі електромережні споруди на території міста (в офіційно встановлених межах), які виконують щодо споживачів функції зовнішнього електропостачання.

Не зараховуються до міських електричних мереж, як правило, мережі внутрішнього розподілу електроенергії енергоємних споживачів виробничого характеру (в межах відведених їм майданчиків), а також внутрішні мережі будинків і споруд всіх типів.

1.2. Проектно-кошторисна документація на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння (надалі будівництво) електромережних споруд виконується в установленому порядку на підставі позастадійних розробок — Схем (технікоекономічних обгрунтувань, розрахунків) розвитку електричних мереж 110-0,38 кВ столиці України, окремих її районів, історико-географічних зон, житлових масивів, промзон та ін.

1.3. Схеми розвитку електричних мереж 110-0,38 кВ Києва розробляються на підставі чинних Генерального плану розвитку міста, Галузевої програми енергетичного забезпечення народного господарства України, Схеми розвитку об'єднаної енергетичної системи України, Схеми розвитку Київського енерговузла.

1.4. Для Києва регламентується дворівневий порядок розробки Схем розвитку електричних мереж 110-0,38 кВ.

1.4.1. Схема розвитку міських електричних мереж напругою 110(35) кВ;

1.4.2. Схеми розвитку міських електромереж напругою 10–0,38 кВ окремих районів міста (одного або кількох адміністративних районів, промислової зони, житлового масиву, району кабельних мереж, історико-географічної зони, окремого споживача чи їх комплексів тощо).

1.5. Схема розвитку електричних мереж напругою 110(35) кВ м. Києва охоплює всі мережі 110-35 кВ та мережі 10 кВ в обсязі лише живильних мереж від центрів живлення напругою 10 кВ (ЦЖ) до розподільчих пунктів 10 кВ. Термін розробки Схеми визначається замовником і, як правило, має охоплювати період до 10 років з виділенням 1-ї черги на період до 5 років.

1.6. Схеми розвитку електричних мереж 10-0,38 кВ окремих міських районів (зон) житлової чи промислової-господарської забудови розробляються, як правило, на термін 5-10 років. Почерговість розробки таких Схем, райони охоплення міських територій кожною з них, обсяги та глибина проробки в них електромереж 0,38 кВ, проектні терміни визначаються замовником за погодженням з АК “Київенерго”.

1.7. В Схемах розвитку електричних мереж 110(35) кВ міста Києва розглядаються:

1.7.1. Аналіз поточного стану системи електропостачання та електромереж міста;

1.7.2. Звітні електричні навантаження та споживання електроенергії, прогноз їх рівня на проектний період і першу чергу з розподілом по районах і центрах живлення; баланс електричних потужностей (навантаження та генерування);

1.7.3. Обґрунтування доцільності та термінів переведення існуючих підстанцій 35 кВ на напругу 110 кВ, або їх ліквідації; обґрунтування необхідності та термінів будівництва нових і реконструкції існуючих підстанцій 110 кВ;

1.7.4. Обґрунтування схем нових підстанцій 110 кВ та схем їх підключення до центрів живлення напругою 110 кВ; попереднє визначення районів розташування майданчиків під спорудження та розширення підстанцій 110 кВ, конструктивного виконання та напрямків трас нових ліній 110 кВ; розробка схеми та конфігурації мереж 110 кВ на проектний період та першу чергу (на план-схемі масштабу 1:25000 чи 1:50000); електричний розрахунок розроблених схем мереж (включно зі струмами короткого замикання) та визначення основних параметрів підстанцій та ліній 110 кВ;

1.7.5. Обґрунтування необхідності спорудження нових та переобладнання існуючих розподільчих пунктів 10 кВ, визначення районів розташування нових розподільчих пунктів 10 кВ; розробка схеми та конфігурації живильних мереж 10 кВ (на план-схемі М1:25000 чи 10000), їх електричний розрахунок включно з визначенням струмів короткого замикання на шинах 10 кВ всіх РП 10 кВ;

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online