ДСТУ 8039:2015 Мука кормовая из отходов переработки птицы. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО КОРМОВЕ З ВІДХОДІВ
ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПТИЦІ
Технічні умови

ДСТУ 8039:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут розведення і генетики тварин НААН, Науково-виробниче підприємство «Біокор-Агро»

РОЗРОБНИКИ: С. Голембівський; Л. Дєдова; О. Кальнобродський; В. Кебко, канд. біол. наук; І. Корх, канд. с.-г. наук; Д. Микитюк, канд. с.-г. наук; І. Панасенко, канд. вет. наук; В. Сундіков (науковий керівник); В. Кобаль; М. Калашник

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Класифікація

6 Технічні вимоги

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги щодо охорони довкілля

9 Маркування

10 Пакування

11 Правила транспортування і зберігання

12 Методи контролювання

13 Правила приймання

14 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО КОРМОВЕ З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПТИЦІ
Технічні умови

МУКА КОРМОВАЯ ИЗ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ
Технические условия

FEEDING MEAL WITH REJECT OF THE SLAUGHTER OF THE BIRD
Specifications

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на кормове борошно, одержане з відходів перероблення птиці (далі за текстом — борошно кормове), з додаванням як наповнювача до шротів або висівок та призначене для використання як кормової добавки в годівлі сільськогосподарських тварин і птиці та виробництві комбікормів.

1.2 Стандарт встановлює вимоги щодо сировини, технології виробництва, органолептичних і фізико-хімічних показників, поживності й безпечності борошна кормового згідно з [1], [2].

1.3 Технічні вимоги щодо виробництва й використання борошна викладено в розділі 6, а вимоги щодо безпеки й охорони довкілля — в розділах 7, 8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3016-95 Висівки кормів пшеничні і житні. Технічні умови

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ 3782-98 (ГОСТ 13496.1-98) Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення вмісту натрію та хлориду натрію

ДСТУ 4230:2003 Шрот соєвий кормовий. Загальні технічні умови

ДСТУ 4638:2006 Шрот соняшниковий. Технічні умови

ДСТУ 4695:2006 Борошно кормове з риби, морських ссавців та безхребетних. Визначення перекисного числа жиру

ДСТУ 5037:2008 Промисловість птахопереробна. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7169:2010 Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення вмісту азоту і сирого протеїну

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ДСТУ ISO 4833:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Техніка підрахунку колоній за температури 30 °С

ДСТУ ISO 5983:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислювання вмісту сирого білка методом К'ельдаля

ДСТУ ISO 5984:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої золи

ДСТУ ISO 5985:2004 Корми для тварин. Визначання вмісту сирої золи, нерозчинної в соляній кислоті

ДСТУ ISO 6490-1:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту кальцію. Частина 1. Титрометричний метод

ДСТУ ISO 6491-2004 Корми для тварин. Визначення вмісту фосфору. Спектрометричний метод

ДСТУ ISO 6492:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту жиру

ДСТУ ISO 6496:2005 Корми для тварин. Визначання вмісту вологи та інших летких речовин

ДСТУ ISO 6497:2005 Корми для тварин. Методи відбирання проб

ДСТУ ISO 6498:2006 Корми для тварин. Готування проб для дослідження

ДСТУ ISO 6865:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітковини методом проміжного фільтрування

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпечності робочих місць)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.042-91 ССБТ. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности (ССБП. Машини і технологічне устатковання для тваринництва і кормовиробництва. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590.1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ОСТ 12220-96 Шрот соевый кормовой тестированный. Технические условия (Шрот соєвий кормовий тестований. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначання металомагнітної домішки)

ГОСТ 13496.14-87 Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. Метод определения золы, нерастворимой в соляной кислоте (Комбікорми, комбікормова сировина, корми. Метод визначання золи, нерозчинної в соляній кислоті)

ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту сирого жиру)

ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира (Комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання кислотного числа жиру)

ГОСТ 13496.19-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту нітратів і нітритів)

ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкової кількості пестицидів)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17536-82 Мука кормовая животного происхождения. Технические условия (Борошно кормове тваринного походження. Технічні умови)

ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний (Борошно тваринного походження. Методи випробувань)

ГОСТ 18225-72 Мешки тканевые технические. Технические условия (Мішки тканинні технічні. Технічні умови)

ГОСТ 19317-73 Мешки тканевые продуктовые. Технические условия (Мішки тканинні продуктові. Технічні умови)

ГОСТ 23462-95 Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція комбікормової промисловості. Правила приймання. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 25311-82 Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа (Борошно кормове тваринного походження. Методи бактеріологічного аналізування)

ГОСТ 26226-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання сирої золи)

ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення кальцію)

ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту фосфору)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Изготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка (Сировина і продукти харчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 27560-87 Мука и отруби. Метод определения крупности (Борошно і висівки. Метод визначання крупності)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online