ДСТУ EN 12824:2004 Микробиология продуктов питания и кормов для животных. Горизонтальный метод определения Salmonella (EN 12824:1997, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІКРОБІОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 І КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН

Горизонтальний метод виявляння Salmonella
 (EN 12824:1997, IDТ)

ДСТУ EN 12824:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» Українського науководослідного інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів (ТК 64)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Олійнічук, д-р техн. наук; К. Данілова, канд. техн. наук, Н. Булах

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 квітня 2004 р. № 85 з 2005-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12824:1997 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the derection of Salmonella (Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння Salmonella). Стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 12824

Замітка

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Поживне середовище, реактиви і сироватка

6 Апаратура і скляний посуд

7 Відбирання проб

8 Готування зразка для аналізування

9 Методика (згідно з діаграмою додатка А)

10 Опрацьовування результатів

11 Протокол випробовування

12 Гарантії якості

Додаток А Діаграма методики

Додаток В Склад і готування поживного середовища і реактивів

Додаток С Специфікація для брильянтового зеленого

Додаток D Стандартний метод проведення смуг на тарілках з агар-агаром

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ЕN 12824:1997 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the derection of Salmonella (Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння Salmonella). Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови до ЕN 12824» у цей «Національний вступ» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— одиниці вимірювання «ml», «l» замінено на «см3» та «дм3» згідно з європейською системою одиниць (SI).

ПЕРЕДМОВА ДО EN 12824

Цей європейський стандарт було підготовлено Технічним Комітетом CEN /ТС 275 «Аналізи харчових продуктів — горизонтальні методи» і підпорядковується секретаріату DIN.

ЗАМІТКА

У червні 1995 року стандарт ISO 6579: 1993 було представлено Опитувальній процедурі CEN.

З огляду на результати опитування, Технічне управління CEN вирішило не приймати незмінений ISO 6579:1993, а опублікувати Європейський стандарт EN 12824:1997 із погодженими загальними змінами, які помічено вертикальними рисками ліворуч проти відповідного тексту. Головні зміни:

— можливість інкубування середовища Раппапорта-Васіліадіса хлориду магніюмалахітового зеленого протягом 24 год;

— внесення специфічних збагачувальних процедур для деяких продовольчих продуктів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІКРОБІОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ І КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН
Горизонтальний метод виявляння Salmonella

МИКРОБИОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ
 ПИТАНИЯ И КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Горизонтальный метод определения salmonella

MICROBIOLOGY OF FOOD
AND ANIMAL FEEDING STUFFS
Horizontal method for the derection of Salmonella

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає горизонтальний метод для виявляння Salmonella. Цей стандарт застосовують до продуктів харчування або кормів для тварин.

Температуру інкубування (35 °С або 37 °С) погоджують зацікавлені сторони і зазначають у поданні результатів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

ISO 6887 Microbiology — General guidance for the preparation of dilutions for microbiological examination

ISO 7218 Microbiology of food and animal feeding stuffs — General rules for microbiological examination.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6887 Мікробіологія. Загальна настанова для готування розведень для мікробіологічної експертизи

ISO 7218 Мікробіологія продуктів харчування і кормів для тварин. Загальні правила для мікробіологічних експертиз.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online