ДСТУ EN 1493:2018 Подъемники для транспортных средств. Требования безопасности (EN 1493:2010, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЧІ
ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Вимоги щодо безпеки

ДСТУ EN 1493:2018
(EN 1493:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 12 грудня 2018 р. № 478 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1493:2010 Vehicle lifts (Підіймачі для транспортних засобів. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Магпіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 На заміну ДСТУ EN 1493:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 1493:2010

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення, понять

4 Перелік небезпек

5 Вимоги безпеки та/або заходів безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Запобігання несанкціонованій роботі

5.3 Пристрої керування

5.4 Розташування органів керування

5.5 Дубльовані системи приводу

5.6 Швидкості

5.7 Розрахунок опорної конструкції на міцність

5.8 Переміщення машини

5.9 Вантажопідіймальні пристрої

5.10 Додаткові вимоги до підіймачів з балконами

5.11 Обмеження пересування тримального пристрою

5.12 Ненавмисне блокування вантажонесівного пристрою

5.13 Заходи безпеки від руйнування механічних несівних пристроїв

5.14 Заходи безпеки від витоків

5.15 Додаткові вимоги до підіймачів з кількома приводами або елементами підіймання

5.16 Додаткові вимоги до рухомих та мобільних підіймачів

5.17 Захист від здавлювання та розрізання

5.18 Пристрої безпеки

5.19 Захист від пошкодження

5.20 Підіймачі транспортних засобів з ручним приводом

5.21 Електричне обладнання

5.22 Особливі вимоги до підіймачів транспортних засобів, де дозволяється стояти під вантажем під час руху підіймання та опускання

6 Перевірка вимог щодо безпеки та/або заходів безпеки

6.1 Загальні положення

7 Інформація для використання

7.1 Загальні положення

7.2 Марковання

7.3 Інструкція з експлуатації

7.4 Заводська табличка

Додаток А (довідковий) Розрахунки конструкції

Додаток В (довідковий) Приклади рішень

Додаток С (обов’язковий) Проектування канатних приводів

Додаток D (довідковий) Приклад інформації про вітер

Додаток Е (обов’язковий) Захист від витоків

Додаток F (обов’язковий) Додаткові вимоги до бездротових органів керування та систем керування

Додаток G (обов’язковий) Шум

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 1493:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативними документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1493:2018 (EN 1493:2010, IDT) «Підіймачі для транспортних засобів. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1493:2010 (версія en) «Vehicle lifts».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1493:2014 «Підіймачі для транспортних засобів. Вимоги щодо безпеки», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1493:2010 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— зі «Вступу» до EN 1493:2010 до цього «Вступу» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Міжнародні стандарти EN 982:1996 + А1:2008, EN ISO 12100-1:2003 та EN ISO 12100-2:2003, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не чинні як національні. Замість них чинні ДСТУ EN 4413:2014 та ДСТУ EN ISO 12100:2016 відповідно.

ВСТУП до EN 1493:2010

Цей стандарте стандартом типу С, як визначено в EN ISO 12100-1:2003.

Зазначені машини та пов’язані з ними небезпеки, небезпечні ситуації або небезпечні події наведено в сфері застосування цього стандарту. Крім того, машини мають відповідати вимогам, наведеним у EN ISO 12100-1, щодо небезпек, не охоплених цим стандартом.

Коли вимоги цього стандарту типу С відрізняються від тих, що зазначені в стандартах типу А або типу В, вимоги цього стандарту типу С мають перевагу над вимогами інших стандартів для машин, розроблених та вироблених відповідно до вимог цього стандарту типу С.

Метою цього стандарту є визначення правил захисту людей від ризику нещасних випадків, пов’язаних із експлуатацією підіймачів для транспортних засобів.

Під час розроблення цього стандарту було передбачено, що підіймачі для транспортних засобів експлуатують лише уповноважені особи, а робоча зона достатньо освітлена.

Вимогу щодо керування вантажем не вважають такою, що відповідає цьому стандарту, оскільки:

— досвід і сучасний рівень техніки свідчать, що невиконання цієї вимоги, як показує час, не призвело до небезпечних ситуацій;

— на цей час немає таких пристроїв, які забезпечували б захист від загального та локального перевантаження та охоплювали всі небезпечні ситуації;

— маса та розподілення маси є вільнодоступними для типу транспортних засобів, які підлягають підійманню, і таким чином користувач несе відповідальність за запобігання небезпечній ситуації;

— підіймачі для транспортних засобів проектують так, щоб вони були здатні підійняти максимальну масу транспортного засобу, для якого призначені, отже, під час нормальної експлуатації маса буде значно нижче максимальної.

Для взаємозв’язку з директивами ЄС дивись довідковий додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЧІ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Вимоги щодо безпеки

VEHICLE LIFTS
Safety requirements

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовують до стаціонарних, мобільних та рухомих підіймачів для транспортних засобів, не призначених для підіймання людей, але призначених для повного підіймання транспортних засобів, для огляду та роботи на транспортних засобах або під ними у разі піднятого положення.

Підіймач транспортного засобу може складатися з одного або кількох підіймальних пристроїв.

Цей стандарт не застосовують до підіймачів для транспортних засобів із приводом від двигуна внутрішнього згоряння.

Підлога або земля, на які встановлюють підіймач для транспортного засобу, мають бути горизонтальними.

Цей стандарт застосовують до підіймачів для транспортних засобів, технічне завдання на розроблення яких затверджено після введення в дію цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 982:1996 + А1:2008 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 + A1:2008 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60204-32:2008 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:2008)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (ISO 13849-2:2003)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

ISO 4308-1:2003 Cranes and lifting appliances — Selection of wire ropes — Part 1: General.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 982:1996 + A1:2008 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки. Вимоги щодо безпеки для систем живлення та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 + А1:2008 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60204-32:2008 Безпечність машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин (ІЕС 60204-32:2008)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-5-1:2004 Пристрої комплектні розподільчі низковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані із забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2:2008 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані із забезпеченням безпеки. Частина 2. Перевіряння (ISO 13849-2:2003)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

ISO 4308-1:2003 Крани та підіймальні пристрої. Вибір дротяних канатів. Частина 1. Загальні положення.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online