ДСТУ EN 60529:2018 Степени защиты, обеспечиваемые кожухами (Код IP) (EN 60529:1991; А1:2000; А2:2013; АС:1993; АС:2016, IDT; IEC 60529:1989; А1:1999; А2:2013; Cor 2:2015, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТУПЕНІ ЗАХИСТУ,
ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ КОЖУХАМИ
(КОД IP)

ДСТУ EN 60529:2018
(EN 60529:1991; А1:2000; А2:2013; АС:1993; АС:2016, IDT;
ІЕС 60529:1989; А1:1999; А2:2013; Соr 2:2015, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 28 листопада 2018 р. № 445 з 2020-01-01 зі зміною, внесеною наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 20 лютого 2019 р. № 31

3 Національний стандарт відповідає EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP)) зі змінами А1:2000, А2:2013 та поправками АС:1993, АС:2016 (IEC 60529:1989 зі змінами А1:1999, А2:2013 та поправкою Соr 2:2015) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60529:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 60529:1991 зі змінами

1 Сфера та мета застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Ступінь захисту від доступу до небезпечних частин та проникнення зовнішніх твердих предметів, зазначений першою характеристичною цифрою

6 Ступінь захисту від проникнення води, зазначений другою характеристичною цифрою

7 Ступінь захисту від доступу до небезпечних частин, зазначений додатковою літерою

8 Допоміжні літери

9 Приклади позначень з IP-кодом

10 Марковання

11 Загальні вимоги до випробування

12 Випробування захисту від доступу до небезпечних частин, зазначеного першою характеристичною цифрою

13 Випробування захисту від проникнення зовнішніх твердих предметів, зазначеного першою характеристичною цифрою

14 Випробування захисту від проникнення води, зазначеного другою характеристичною цифрою

15 Випробування захисту від доступу до небезпечних частин, зазначеного додатковою літерою

Додаток А (довідковий) Приклади IP-кодування для перевіряння захисту низьковольтного обладнання від доступу до небезпечних частин

Додаток В (довідковий) Перелік функцій відповідних технічних комітетів

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60529:2018 (EN 60529:1991; А1:2000; А2.2013; АС:1993; АС:2016, IDT; ІЕС 60529:1989; А1:1999; А2:2013; Cor 2:2015, IDT) «Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60529:1991 (версія еn) «Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)» зі змінами A1:2000, A2:2013 та поправками AC:1993; AC:2016 (версія en) (IEC 60529:1989 зі змінами A1:1999, A2:2013 та поправкою Cor 2:2015) (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60529:2014 «Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP)» (EN 60529:1991; EN 60529:1991/А1:2000; EN 60529:1991/А2:2013; EN 60529:1991/АС:1993, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 60529:1991 з урахуванням змін і поправок як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць виміру фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Текст, змінений змінами А1:2000, А2:2013 та поправками АС:1993; АС:2016, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60050-195:1998, ІЕС 60050 (826):1982, ІЕС 60068-1:1988, ІЕС 60068-2-68:1994, ІЕС 60071-2:1996, які в Україні не прийняті як національні стандарти.

ВСТУП до EN 60529:1991 зі змінами

Цей стандарт описує систему класифікації ступенів захисту, забезпечуваних кожухами електричного обладнання. Незважаючи на те, що ця система придатна для більшості типів електричного обладнання, не потрібно вважати, що всі перераховані ступені захисту застосовні до конкретного типу обладнання. За необхідності, споживачу обладнання треба проконсультуватися з його виробником з метою визначення придатних ступенів захисту, а також частин обладнання, до яких застосовують встановлений ступінь захисту.

Прийняття цієї системи класифікації, де тільки це можливо, Сприятиме одноманітності в методах опису захисту, що забезпечується кожухами, а також під час випробувань для підтвердження різних ступенів захисту. Це також зменшить кількість типів пристроїв, необхідних для випробувань широкого асортименту виробів.

Це друге видання ІЕС 529 ураховує досвід застосування першого видання та уточнені вимоги до обладнання. У стандарті передбачено також додаткове розширення IP-коду додатковою буквою А, В, С або D, якщо фактичний ступінь захисту людей від доступу до небезпечних частин є вищим, ніж зазначено першою характеристичною цифрою.

Зазвичай, кожухи з кодуванням IP, відповідно до першого видання цього стандарту, будуть відповідати тому самому коду відповідно до видання цього стандарту.

Зміна А2:2013 до EN 60529:1991 вводить новий ступінь захисту ІРХ9, тоді як жодних змін до наявних ступенів захисту не внесено. Отже, ні додаткових випробувань, ні змін наявних сертифікатів не потрібно вимагати, якщо кожухи містять інший ІР-код.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТУПЕНІ ЗАХИСТУ, ЗАБЕЗПЕЧУВАНІ КОЖУХАМИ
(КОД IP)

DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURE
 (IP CODE)

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ТА МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовується до класифікації ступенів захисту, забезпечуваних кожухами електричного обладнання з номінальною напругою не більше ніж 72,5 кВ.

Метою цього стандарту є надання:

a) Визначення ступенів захисту, забезпечуваних кожухами електричного обладнання, стосовно:

1) захисту людей від доступу до небезпечних частин усередині кожуха;

2) захисту обладнання від проникнення всередину кожуха зовнішніх твердих предметів;

3) захисту обладнання всередині кожуха від шкідливого впливу через проникнення води.

b) Позначення для цих ступенів захисту.

c) Вимог для кожного позначення.

d) Випробування, які необхідно виконати, щоб переконатись, що кожух для захисту відповідає вимогам цього стандарту.

Технічні комітети за видами обладнання можуть установлювати межі та способи використання класифікації в своїх стандартах, а також визначати поняття «кожух», яке застосовують до свого обладнання. Проте рекомендовано, щоб для подібних класифікацій випробування не відрізнялися від випробувань, зазначених у цьому стандарті. У стандарт на вироби, за потреби, можуть бути долучені додаткові вимоги. Настанови, які мають бути відображені в стандартах на вироби, наведено в додатку В.

Для конкретного типу обладнання Технічні комітети можуть визначати різні вимоги, за умови, що буде гарантований принаймні такий самий рівень безпеки.

Цей стандарт застосовний лише до тих кожухів, які за всіма іншими показниками відповідають вимогам відповідних стандартів на вироби і які, в частині використаних матеріалів та якості виготовлення, забезпечують незмінність заявленого ступеня захисту за нормальних умов експлуатації.

Цей стандарт також застосовний до порожніх кожухів, за умови, що виконуються загальні вимоги до випробувань, а також, що вибраний ступінь захисту підходить для обладнання, яке має бути захищеним.

Критерії щодо захисту кожуха й обладнання, розміщеного всередині цього кожуха, від зовнішніх впливів або умов, таких як

— механічні чинники;

— корозія;

— корозійні розчинники (наприклад, мастильно-охолоджувальні рідини);

— цвіль;

— комахи;

— сонячна радіація;

— обледеніння;

— волога (наприклад, утворена під час конденсування);

— вибухонебезпечне середовище

і захист від контакту з небезпечними рухомими частинами, розташованими поза межами кожуха (такими, як вентилятори), є важливим для відповідного стандарту.

Бар’єри, зовнішні відносно кожуха і які не віднесено до нього, а також огорожі, призначені виключно для безпеки персоналу, не є предметом розгляду в цьому стандарті.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені посилання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60050-195:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV): Part 195: Earthing and protection against electric shock

IEC 60050 (826):1982 International Electrotechnical Vocabulary (IEV): Chapter 826: Electrical installations of buildings

IEC 60068-1:1988 Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60068-2-68:1994 Environmental testing — Part 2: Tests — Test L: Dust and sand

IEC 60071-2:1996 Insulation co-ordination — Part 2: Application guide.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-195:1998 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 195. Заземлення та захист від ураження електричним струмом

ІЕС 60050 (826):1982 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 826. Електрообладнання будівель

ІЕС 60068-1:1988 Основні методи випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 1. Загальні положення та вказівки

ІЕС 60068-2-68:1994 Основні методи випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування L: Пил та пісок

ІЕС 60071-2:1996 Узгодженість ізоляції. Частина 2. Настанови щодо застосування.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online