ДСТУ 6040:2008 Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ ВИНОРОБНА
Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 6040:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; В. Гержикова, д-р техн. наук; В. Гончаренко; Т. Горбова; О. Дернова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; І. Кречетов, канд. техн. наук; О. Макаров, д-р техн. наук; Ю. Огай, канд. техн. наук; О. Палеха, канд. с.-г. наук; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд техн. наук; В, Фуркевич, канд. техн. наук; А, Яланецький, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 p. № 485

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14137-74)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Правила приймання

5 Відбирання проб

6 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКЦІЯ ВИНОРОБНА
Правила приймання та методи відбирання проб

ПРОДУКЦИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ
Правила приемки и методы отбора проб

WINE-MAKING PRODUCTS
Rules of formal acceptance and methods of sampling

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на виноробну продукцію: вина і виноматеріали виноградні, вина ігристі та газовані, плодово-ягідні вина та плодово-ягідні виноматеріали, шампанське України, вермути, коньяки України, бренді, виноматеріали коньячні, коньячні і плодові спирти, напої слабоалкогольні, напої міцні із виноградних і плодових спиртів, напої на основі вина, сидри, соки плодово- ягідні зброджені, зброджено-спиртовані та спиртовані і встановлює правила приймання і методи відбирання проб для визначання органолептичних, фізико-хімічних показників, мікробіологічної стійкості продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення

ДСТУ 2164-93 Вина виноградні. Терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри

ГОСТ 5541-2002 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)

ГОСТ 18242-72 Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля (Якість продукції. Статистичний приймальний контроль за альтернативною ознакою. Плани контролю)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи  Методи випадкового відбирання вибірок поштучної продукції)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах