ДСТУ 6035:2008 Вермуты. Технические условия. С Изменением № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕРМУТИ
Технічні умови

ДСТУ 6035:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», ДП «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; В, Гончаренко; Т. Горбова; О. Гусєва; В. Загоруйко, д-р техн. наук; І. Кречетов, канд. техн. наук; Ю. Огай, канд. техн. наук; О. Палеха, канд. с.-г. наук; Т. Стрельницька; Л. Стрельницький; Н. Толстенко, канд. техн. наук: В. Фуркевич, канд. техн, наук; С. Ченуша; А. Яланецький, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 485; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 3 листопада 2009 р. № 399 чинність встановлено з 2010-06-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

5.1 Основні показники та характеристики

5.2 Вимоги до сировини та матеріалів

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Коди згідно з ДК 016

Додаток Б Рослинна та харчова сировина, яку використовують під час виробництва вермутів

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕРМУТИ
Технічні умови

ВЕРМУТЫ
Технические условия

WERMOUTHS
Specifications

Чинний від 2010-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вермути — ароматизовані алкогольні напої, виготовлені на основі виноградних виноматеріалів із додаванням натуральних ароматичних екстрактів чи ароматних спиртів із рослинної сировини та, у разі потреби спирту етилового ректифікованого, лимонної кислоти, цукру чи цукровмісних матеріалів і колеру.

Обов’язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість і безпечність для життя населення та охорони довкілля, викладено у 5.1.1; 5.1.2; 5.1.6; 5.1.7 та розділах 6, 7, 11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення

ДСТУ 2366-94 Виноград свіжий технічний. Технічні умови

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4112.1-2002 Вина і виноматеріали. Визначання густини та відносної густини за температури 20 °С. Контрольний метод

ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод

ДСТУ 4112.5-2002 Вина і виноматеріали. Визначання відновлюваних сахарів. Контрольний метод

ДСТУ 4112.13-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання загальної кислотності

ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод

ДСТУ 4112.25:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначення діоксиду сірки

ДСТУ 4112.30:2003 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод

ДСТУ 4112.31:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді

ДСТУ 4112.32:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію

ДСТУ 4112.34:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку

ДСТУ 4112.35:2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4805:2007 Виноматеріали оброблені. Загальні технічні умови

ДСТУ 6039:2008 Вина, коньяки України, напої. Методи визначання повноти наливу у спожиткову тару

ДСТУ 6040:2008 Продукція виноробна. Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 6041:2008 Спирти етилові із виноградної сировини. Технічні умови

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основнірозміри

ДСТУ ГОСТ 13191:2009 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, конь­яки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ДСТУ ГОСТ 13192:2009 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина,виноматеріали й коньяки. Метод визначання цукрів)

ДСТУ ГОСТ 14252:2009 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Ме­тоди визначання титрованих кислот)

ДСТУ ГОСТ 14351:2009 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения сво­бодной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали й коньячні спирти. Метод визначання вільної й загальної сірчистої кислоти)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальнівимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежнабезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочейзоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методивимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности(ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка (ССБП. Електрообладнання вибухозахищене. Класифікація. Маркування)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности(ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населен­ных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населенихпунктів)

ГОСТ 5541-2002 Средства укупорочные корковые. Общие технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали й коньячні спирти, сокиплодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодныеспиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, сокиплодово-ягідні спиртовані. Метод визначання заліза)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевыхжидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14136-75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягод­ные спиртованные. Метод определения относительной плотности (Вина й виноматеріали, коньяки й коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методопределения приведенного экстракта (Вина й виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані.Метод визначання приведеного екстракту)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейкана паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічкаполіетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями,поставляемыми для экспорта. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшокіз харчовими рідинами, що постачають на експорт. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнання. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівкаполіетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировинай продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Методвизначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опре­деления содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Міне­ралізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировинаі продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировинаі продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировинаі продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і про­дукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определениятоксичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначаннятоксичних елементів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online