ДСТУ В-П 15.701:2019 Система разработки и постановки на производство вооружения и военной техники. Бюллетени изменений и выполнение по ним работ. Основные положения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система розроблення і поставлення на виробництво
озброєння та військової техніки
БЮЛЕТЕНІ ЗМІН
ТА ВИКОНАННЯ ЗА НИМИ РОБІТ
Основні положення

ДСТУ В-П 15.701:2019

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 06 серпня 2019 р. № 239 з 2020-10-01 до 2023-10-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 15.701-77)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Основні положення

6 Оформлення бюлетеня

7 Погодження, затвердження та випуск бюлетеня

8 Організація та виконання робіт

Додаток А (довідковий) Типові форми документів, які розроблюють під час розроблення, випуску бюлетеня та виконання за ним робіт

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ І ПОСТАВЛЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВО
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
БЮЛЕТЕНІ ЗМІН ТА ВИКОНАННЯ ЗА НИМИ РОБІТ
Основні положення

SYSTEM OF DEVELOPMENT AND LAUNCHING INTO MANUFACTURE
OF ARMAMENT AND MILITARY EQUIPMENT
BULLETINS OF CHANGES AND WORKS CONNECTED WITH THEM
Main provisions

Чинний від 2020-10-01
до 2023-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні положення щодо бюлетенів змін на вироби озброєння та військової техніки (далі — ОВТ) та виконання робіт за ними.

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення.

Цей стандарт не поширюється на випадки, якщо задоволення претензій у процесі використання (експлуатування) виробів ОВТ виконують на підставі спільних рішень чи за рекламаційними актами без випуску бюлетенів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 33.302:2015 Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів

ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригування

ДСТУ ISO 5457:2006 Документація технічна на вироби. Кресленики. Розміри та формати (ISO 5457:1999, IDТ)

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы (ЄСКД. Текстові документи).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online