ДСТУ EN 81-31:2014 Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов. Лифты для транспортировки только грузов. Часть 31. Грузовые лифты (EN 81-31:2010, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
ЛІФТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
ЛИШЕ ВАНТАЖІВ
Частина 31. Вантажні ліфти

ДСТУ EN 81-31:2014
(EN 81-31:2010, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2020 р. № 487 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає EN 81-31:2010 Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of goods only — Part 31: Accessible goods only lifts (Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування лише вантажів. Частина 31. Вантажні ліфти) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, rue de la Science 23, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ до EN 81-31:2010

0.1 Загальні вимоги

0.2 Принципи

0.3 Припущення

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, одиниці та познаки

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Одиниці та познаки

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або захисних заходів

5.1 Загальні вимоги

5.2 Шахта ліфта

5.3 Машинні простори

5.4 Двері шахти

5.5 Вантажотримальний пристрій, противага та балансувальний вантаж

5.6 Підвісна система, захист від непередбаченого руху та перевищення швидкості

5.7 Напрямна система, механічні упори та кінцеві вимикачі

5.8 Привод ліфта

5.9 Електроустановки та прилади

5.10 Захист від електричних пошкоджень; керування; пріоритети

6 Перевірення вимог щодо безпеки та/або захисних заходів

6.1 Перевірення та випробування

6.2 Перевірення конструкції

6.3 Перевірення та випробування перед уведенням в експлуатацію

7 Інформація щодо використання

7.1 Написи, марковання та настанови

7.2 Інформація постачальника щодо використання

Додаток А (обов’язковий) Перелік електричних пристроїв безпеки

Додаток В (обов’язковий) Відмикальний трикутник

Додаток С (довідковий) Технічна документація

Додаток D (обов’язковий) Перевіряння та випробування перед уведенням в експлуатацію

Додаток Е (обов’язковий) Періодичні перевіряння та випробування, перевіряння та випробування після суттєвих змін або після аварій

Додаток F (обов’язковий) Компоненти безпеки. Процедура випробування для підтвердження відповідності

Додаток G (обов’язковий) Вимоги до систем з тяговим, жорстким або гідравлічним приводом

Додаток Н (довідковий) Конструкція стін шахти ліфта і дверей шахти навпроти входу вантажотримального пристрою

Додаток І (обов’язковий) Обчислення плунжерів, циліндрів і трубопроводів

Додаток J (довідковий) Інформація для власника/користувача вантажного ліфта

Додаток К (обов’язковий) Електронні компоненти. Уникнення відмов

Додаток L (обов’язковий) Зменшення проміжків верхнього поверху та приямка

Додаток М (обов’язковий) Випробування системи зупинення попереднього спрацьовування

Додаток ZA (довідковий) Відповідність EN 81-31:2010 основним вимогам Директиви 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 81-31:2014 (EN 81-31:2010, IDT) «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для транспортування лише вантажів. Частина 31. Вантажні ліфти», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 81-31:2010 (версія en) «Safety rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of goods only — Part 31: Accessible goods only lifts».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 81-31:2010 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— у підрозділі 1.1 виправлено помилку: посилання на 1.3 замінено на посилання на 1.4;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN ISO60068-2-29:1993, EN 60747-5-2, HD21.3 S3, HD21.5 S3:1994, HD22.4 S4:2004, HD 360 S2 та HD 60364-5-54:2007, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні стандарти.

EN 60747-5-1:1997 наразі не чинний, замість нього чинний EN 60747-5-1:2001, який не прийнято в Україні як національний стандарт.

EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003 та EN ISO 14121-1:2007 наразі не чинні, замість них чинний EN ISO 12100:2010, назву якого наведено в національному довідковому додатку НА.

ВСТУП до EN 81-31:2010

0.1 Загальні вимоги

0.1.1 Метою цього стандарту є визначення норм щодо безпеки конструкції та встановлення вантажних ліфтів для захисту осіб і предметів від ризику нещасних випадків, пов’язаних з використанням, технічним обслуговуванням та аварійною експлуатацією вантажних ліфтів.

Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN ISO 12100-1.

Ступінь небезпек, небезпечних ситуацій та нещасних випадків у разі використання вантажних ліфтів зазначено в цьому стандарті.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу А або В, положення цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів щодо машин, спроектованих та виготовлених відповідно до положень цього типу С.

0.1.2 Захисту потребують:

а) особи такі, як:

1) оператори та користувачі;

2) персонал з технічного обслуговування;

3) особи, що перебувають безпосередньо біля або за межами шахти вантажного ліфта, машинного приміщення або простору та блокового приміщення або простору (за наявності);

b) предмети, такі як компоненти установки вантажного ліфта й ті, що завантажують всередині вантажотримального пристрою;

с) будівельні частини (див. 0.2.5), наприклад ті частини будівлі, які безпосередньо пов’язані з ван тажними ліфтами.

0.2 Принципи

0.2.1 Під час розроблення цього стандарту використано такі принципи:

0.2.2 Цей стандарт не повторює загальних технічних норм щодо всіх електричних, механічних або будівельних конструкцій, зокрема протипожежного захисту будівельних конструкцій.

0.2.3 Цей стандарт стосується основних вимог щодо безпеки машин згідно з Технічним регламентом, а також шахт і машинних приміщень, за винятком будь-яких інших вимог щодо будівлі.

У деяких країнах можуть бути будівельні норми тощо, яких не можна ігнорувати.

Типовими положеннями, які охоплюють ці принципи, є такі, що визначають мінімальні розміри машинних і блокових приміщень та висоту їхніх дверей.

0.2.4 За неможливості переміщувати вручну компоненти устатковання через їх вагу, розміри та/або форму їх має бути:

а) оснащено пристосуваннями для кріплення підіймальних пристроїв, або

b) спроектовано так, щоб було місце для кріплення таких пристроїв (наприклад, нарізеві отвори), або

с) спроектовано такої форми, завдяки якій їх можна легко кріпити.

0.2.5 Замовник і виробник або його уповноважений представник мають погоджувати:

а) передбачене використовування вантажного ліфта;

b) умови навколишнього середовища разом з навколишнім освітленням;

с) відповідність цивільного будівництва вимогам цього стандарту в будівельній частині та непередбачені виробником.

0.3 Припущення

0.3.1 Розглянуто можливі ризики для кожного компонента установки вантажного ліфта.

Правила складено відповідно для зменшення ризиків.

0.3.2 Компоненти:

а) розроблено згідно з прийнятою інженерною практикою та методами обчислення з урахуванням усіх видів небезпек;

b) мають надійну механічну й електричну конструкцію;

с) виготовлено з матеріалів відповідної міцності та якості. Для виготовлення компонентів не використовують шкідливих матеріалів, наприклад азбесту.

0.3.3 Вантажний ліфт налаштовано відповідно до початкового рівня безпеки та утримується в належному робочому стані.

0.3.4 IP-код електричних компонентів вибирають відповідно до передбачуваного використання, якщо це не визначено в цьому стандарті, згідно з EN 60529.

0.3.5 Конструкція навантажувальних елементів забезпечує безпечну роботу вантажного ліфта під час навантаження від 0 % до 100 % номінального навантаження з урахуванням можливого перевантаження.

0.3.6 Вимоги цього стандарту щодо електричних пристроїв безпеки такі, що їх неспрацьовування дозволено не розглядати, якщо вони відповідають вимогам цього стандарту.

0.3.7 Користувач може в певних випадках зробити одну необережну дію. Можливість двох одночасних дій недоцільна та/або зловживання інструкціями щодо використання можна не враховувати.

0.3.8 Якщо під час технічного обслуговування пристрій безпеки, не доступний для користувача, навмисно заблоковано та робота вантажного ліфта стає небезпечною, має бути вжито компенсаційних заходів для убезпечення користувачів відповідно до настанови з технічного обслуговування згідно з EN 13015.

Також передбачено, що персонал з технічного обслуговування відповідно навчений та працює згідно з настановами.

0.3.9 Для горизонтальної площини використовують такі зусилля:

а) статичне зусилля — 300 Н;

b) ударне зусилля — 1 000 Н.

Величини відображають значення зусилля, застосованого однією особою.

Більші значення потрібно враховувати, якщо призначені для використання навантажувальні та розвантажувальні засоби працюють від електромережі або вручну (див. 0.2.5).

0.3.10 За винятком наведеного нижче, механічний пристрій, виготовлений відповідно до сталої практики та вимог цього стандарту, не погіршиться до рівня, що створює небезпеку, без можливості її виявлення, поки регулярні та періодичні огляди, випробування й технічне обслуговування проводять відповідно до настанов, що постачають з установкою.

У вимогах ураховано такі механічні пошкодження:

а) розрив підвіски;

b) неконтрольоване прослизання канатів на канатотяговому шківі;

с) розрив і послаблення всіх з’єднань допоміжних канатів, ланцюгів та ременів;

d) вихід з ладу одного з механічних компонентів електромеханічного гальма, задіяного в гальмівній дії на барабані чи диску;

е) пошкодження компонента, поєднаного з елементами тягового привода й канатотягового шківа;

f) розрив у гідравлічній системі (за винятком гідроциліндра).

0.3.11 Якщо швидкість кабіни залежить від частоти струму електроживлення до моменту спрацьовування механічного гальма, передбачають, що швидкість не перевищує 115 % номінальної швидкості або відповідної часткової швидкості.

0.3.12 Якщо передбачено пристрій відповідно до 5.2.14, організація в будівлі, де встановлено вантажний ліфт, є такою, що може ефективно реагувати на екстрені виклики без зайвого затримання (див. 0.2.5).

0.3.13 Доступ забезпечено засобами для підіймання важкого устатковання (див. 0.2.5).

0.3.14 Для забезпечення належного функціювання устатковання має бути забезпечено підтримання температури повітря в машинних приміщеннях від 5 °С до 40 °С (див. EN 60204-1).

Якщо температура перевищує ці межі, для компенсації різниці застосовують відповідні засоби, такі як нагрівання чи охолодження (див. 0.2.5).

0.3.15 Вантажні ліфти дозволено використовувати лише уповноваженим та інструктованим користувачам. Це відбувається за допомогою кнопок керування на панелі з ключем, керування карткою або подібними пристроями, або вантажні ліфти встановлюють у зоні доступу лише навчених осіб (див. 0.2.5).

0.3.16 Система кріплення огорожі, яку необхідно зняти під час технічного обслуговування та огляду, залишається закріпленою до огорожі або до устатковання, якщо огорожу знято.

0.3.17 Місце розташовання вантажного ліфта має бути таким, щоб користувачі цього ліфта мали зручні для них засоби доступу до різних поверхових рівнів, як сходи, так і засоби для перевезення людей, на прийнятній відстані.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЛІФТІВ ЛІФТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛИШЕ ВАНТАЖІВ
Частина 31. Вантажні ліфти

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF LIFTS
LIFTS FOR THE TRANSPORT OF GOODS ONLY
Part 31. Accessible goods only lifts

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на нові електричні вантажні ліфти з тяговим або жорстким приводом та нові гідравлічні вантажні ліфти, встановлені на постійно в службових приміщеннях та/або для викорис тання уповноваженими та інструктованими особами (користувачами), призначені для обслуговування фіксованих і постійних поверхових рівнів, мають вантажотримальний пристрій, виготовлений як одна вантажна зона, призначена для транспортування лише вантажів, рухаються фіксованим шляхом (наприклад, ножичні ліфти, ліфти з напрямними рейками) і нахилені не більше ніж на 15° до вертикалі, з номінальною швидкістю не більше ніж 1 м/с.

Цей стандарт поширюється на вантажні ліфти, не призначені для перевезення осіб, з номінальною вантажопідіймальністю понад 300 кг.

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та випадки щодо доступ них вантажних ліфтів у разі використання їх за призначенням та за умов, передбачених виробником (див. розділ 4), за винятком зазначеного в 1.4.

1.2 У цьому стандарті вантажний ліфт вважають доступним за виконання таких умов:

а) площа підлоги вантажопідіймального пристрою — не менше ніж 1,0 м2;

b) глибина вантажопідіймального пристрою — не менше ніж 1,0 м;

с) висота вантажопідіймального пристрою — не менше ніж 1,20 м.

Платформу вважають доступною, якщо висота дверей шахти більше ніж 1,20 м.

1.3 Розглянуто два типи доступних вантажних ліфтів:

а) тип А, коли передбачуване використання пов’язано з двома одночасними умовами:

1) максимальна номінальна швидкість: 0,30 м/с;

2) максимальна висота руху: 12 м;

b) тип В, у разі невиконання однієї з зазначених вище умов.

1.4 Цей стандарт не передбачає вимог, які треба виконувати в особливих випадках (потенційно вибухонебезпечна атмосфера, екстремальні кліматичні умови, сейсмічні умови, перевезення небезпечних вантажів тощо).

1.5 Цей стандарт не застосовують до:

а) вантажних ліфтів:

1) з більше ніж одним приводом;

2) в яких автоматизовано навантажувально-розвантажувальні роботи або підлогу вантажотримального пристрою оснащено мобільними пристроями (наприклад, роликами) для навантаження та розвантаження;

3) призначених для перевезення сипких вантажів (наприклад, сипкого піску, гравію тощо);

b) підіймальних пристроїв, що мають більше ніж один вантажотримальний пристрій, скрепер, будівельний вантажний ліфт, шахтний вантажний ліфт, вантажний ліфт на морських суднах і мобільний морський агрегат, театральний ліфт, спеціальний вантажний ліфт, розроблених та виготовлених для наукових потреб для тимчасового використання в лабораторіях, вантажних ліфтів спеціально розроблених та побудованих для військових чи поліцейських потреб;

с) установок, де нахил фіксованого шляху руху до вертикалі більше ніж 15°;

d) безпеки під час транспортування, встановлення, ремонтування й демонтування вантажних ліфтів;

е) використання напівпрозорого матеріалу для стін шахти та машинних приміщень, для вантажо-тримального пристрою та для дверей шахти, за винятком оглядових панелей;

f) використання додаткових програмованих електронних систем щодо безпеки ліфтів (PESSRAL).

Однак цей стандарт можна використовувати за основу.

1.6 Цей стандарт не застосовують до вантажних ліфтів, виготовлених до дати публікації цього стандарту.

1.7 Суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та випадки, які охоплює цей стандарт, зазначено в додатку А (див. розділ 4) EN ISO 14121-1:2007, за винятком:

— шуму;

— вібрації;

— пожежі;

— будь-якої форми випромінювання, крім EMC.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of human body

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

EN 12015 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and moving walks — Emission

EN 12016 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and moving walks — Immunity

EN 12385-4 Steel wire ropes — Safety — Part 4: Stranded ropes for general lifting applications

EN 12385-5 Steel wire ropes — Safety — Part 5: Stranded ropes for lifts

EN 13015 Maintenance for lifts and escalators — Rules for maintenance instructions

EN 50214 Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables

EN 60068-2-6:2008 Environmental testing — Part 2-6: Tests — Tests Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:2007)

EN 60068-2-14:2009 Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: Change of temperature (IEC 60068-2-14:2009)

EN 60068-2-27:2009 Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock (IEC 60068-2-27:2008)

EN 60068-2-29:1993 Basic environmental testing procedures — Part 2-29: Tests — Test Eb and guidance: Bump (IEC 60068-2-29:1987)

EN 60112 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (IEC 60112:2003)

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60204-32 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:2008)

EN 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1:2007)

EN 60747-5-1:1997 Discrete semiconductor devices and integrated circuits — Part 5-1: Optoelectronic devices — General (IEC 60747-5-1:1997)

EN 60747-5-2 Discrete semiconductor devices and integrated circuits — Part 5-2: Optoelectronic devices — Essential ratings and characteristics (IEC 60747-5-2:1997)

EN 60947-4-1:2001 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters; Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 60947-4-1:2000) (including EN 60947-4-1:2001/A1:2002)

EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 60950 (all parts) Information technology equipment — Safety

EN 61249-2 (all sub-parts) Materials for printed boards and other interconnecting structures — Part 2: Reinforced base materials, clad and unclad (IEC 61249-2 (all sub-parts))

EN 61558-1:2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products — Part 1: General requirements and tests (IEC 61558-1:2005)

EN 62326-1:2002 Printed boards — Part 1: Generic specification (IEC 62326-1:2002)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1:2007 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

ISO 1219-1 Fluid power systems and components — Graphic symbols and circuit diagrams — Part 1: Graphic symbols for conventional use and data-processing applications

ISO 6403:1988 Hydraulic fluid power — Valves controlling flow and pressure — Test methods

HD 21.3 S3 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring (IEC 60227-3:1993, modified)

HD 21.4 S2:1990 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V — Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

HD 21.5 S3:1994 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages upto and including 450/750 V — Part 5: Flexible cables (cords) (IEC 60227-5:1979, modified)

HD 22.4 S4:2004 Cables of rated voltages up to and including 450/750 V and having crosslinked insulation — Part 4: Cords and flexible cables

HD 360 S2 Circular rubber insulated lift cables for normal use

HD 60364-5-54:2007 Low-voltage electrical installations — Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment — Earthing arrangement and protective bonding conductors (IEC 60364-5-54:2002, modified).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

EN 81-2:1998 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами

EN 12015 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад

EN 12016 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість до завад

EN 12385-4 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 4. Канати подвійного звивання для загального підіймального застосування

EN 12385-5 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 5. Канати подвійного звивання для ліфтів

EN 13015 Технічне обслуговування ліфтів та ескалаторів. Вимоги до інструкції з технічного обслуговування

EN 50214 Гнучкі кабелі для службових ліфтів

EN 60068-2-6:2008 Випробування впливу на навколишнє середовище. Частина 2. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:2007)

EN 60068-2-14:2009 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: Зміна температури (ІЕС 60068-2-14:2009)

EN 60068-2-27 Основні процедури випробування впливу на навколишнє середовище. Частина 2. Випробування. Випробування Еа і настанови: Шок (ІЕС 60068-2-27:2008)

EN 60068-2-29:1993 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Еb і настанови: Ударяння (ІЕС 60068-2-29:1987)

EN 60112 Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення нормативного та порівняльного індексів трекінгостійкості (ІЕС 60112:2003)

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, модифікований)

EN 60204-32 Безпечність машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажопідій мальних машин (ІЕС 60204-32:2008)

EN 60664-1:2007 Узгодження ізоляції для устатковання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування (ІЕС 60664-1:2007)

EN 60747-5-1:1997 Прилади напівпровідникові. Частина 5-1. Оптоелектронні пристрої. Загальні вимоги (ІЕС 60747-5-1:1997)

EN 60747-5-2 Прилади напівпровідникові. Дискретні прилади та інтегральні схеми. Частина 5-2. Оптоелектронні пристрої. Основні оцінки та характеристики (ІЕС 60747-5-2:1997)

EN 60947-4-1:2001 Перемикальні та керувальні пристрої низької напруги. Частина 4. Контактори і пускачі двигунів. Розділ 1. Електромеханічні контактори і пускачі двигунів (ІЕС 60947-4-1:2000) (зі змінами EN 60947-4-1:2001/А1:2002)

EN 60947-5-1:2004 Перемикальні та керувальні пристрої низької напруги. Частина 5. Пристрої керування ланцюгами і перемикальні елементи. Розділ 1. Електромеханічні пристрої керування ланцю гами (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 60950 (всі частини) Інформаційно-технологічне устатковання. Безпека

EN 61249-2 (всі розділи) Матеріали для друкованих плат та інших сполучних конструкцій. Частина 2. Армовані основні матеріали, обшиті та необшиті (ІЕС 61249-2 (всі розділи))

EN 61558-1:2005 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів і аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування (ІЕС 61558-1:2005)

EN 62326-1:2002 Друковані плати. Частина 1. Загальна специфікація (ІЕС 62326-1:2002)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1:2007 Безпечність машин. Оцінювання ризику. Частина 1. Принципи (ISO 14121-1:2007)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходинки, драбини та поручні (ISO 14122-3:2001)

ISO 1219-1 Приводи гідравлічні й пневматичні та їхні елементи. Графічні умовні познаки та принципові схеми. Частина 1. Графічні умовні познаки для звичайних застосувань та застосовні для оброблення даних

ISO 6403:1988 Потужність гідравлічної рідини. Клапани, що регулюють витрату і тиск. Методи випробувань

HD 21.3 S3 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В включно. Частина 3. Неекрановані кабелі для фіксованої проводки (ІЕС 60227-3:1993, модифікований)

HD 21.4 S2:1990 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В включно. Частина 4. Ізольовані кабелі для фіксованої проводки

HD 21.5 S3:1994 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією для номінальної напруги до 450/750 В включно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури) (ІЕС 60227-5:1979, модифікований)

HD 22.4 S4:2004 Кабелі номінальної напруги до 450/750 В, охоплюючи зшиту ізоляцію. Частина 4. Шнури та гнучкі кабелі

HD 360 S2 Круглий гумовий ізольований кабель ліфта для нормальних умов

HD 60364-5-54:2007 Електроустановки низької напруги. Частина 5-54. Підбирання та монтування електричного обладнання. Розташування уземлення та захисні з’єднувальні провідники (ІЕС 60364-5-54:2002, модифікований).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online