ДСТУ 4519:2006 Непродовольственные товары. Потребительская маркировка товаров легкой промышленности. Общие правила

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Непродовольчі товари
СПОЖИВЧЕ МАРКОВАННЯ ТОВАРІВ
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Загальні правила

ДСТУ 4519:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут стандартизації Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (НДІ стандартизації ДП «УкрНДНІ»

РОЗРОБНИКИ: В. Андрощук; Л. Ваніфатова; Л. Краснова; Л. Павлова; Я. Юзьків канд. техн. наук (керівник розробки),

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 лютого 2006 р. № 54 з 2006-10-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ
СПОЖИВЧЕ МАРКОВАННЯ ТОВАРІВ
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Загальні правила

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Общие правила

NON — FOOD PRODUCTS
CONSUMER MARKS PRODUCTS
OF A LIGHT INDUSTRY Ceneral rules

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо споживчого марковання товарів/виробів легкої промисловості вітчизняного та іноземного виробництва, що їх реалізовують на території України через оптову та роздрібну торговельні мережі.

1.2 Вимоги цього стандарту поширюються на всіх суб’єктів господарювання на території України незалежно від форми власності.

1.3 Основні вимоги та рекомендації, подані у цьому стандарті, використовують разом зі стандартами на певну продукцію чи групи продукції.

1.4 Вимоги цього стандарту не поширюються на матеріали технічної та спеціальної призначеності та на одяг відомчої призначеності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ТР-8/282/03 Технічний регламент з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1431-95 Пряжа апаратна вовняна для продажу населенню. Загальні технічні умови

ДСТУ 2027-92 Вироби швейні і трикотажні. Терміни та визначення

ДСТУ 2057-92 Застібка текстильна. Загальні технічні умови

ДСТУ 2076-92 Хутро штучне трикотажне. Види, устаткування, технологія виготовлення, властивості. Терміни та визначення

ДСТУ 2084-92 Посуд фарфоровий і фаянсовий. Терміни та визначення

ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи догляду

ДСТУ 2157-93 Взуття. Терміни та визначення

ДСТУ 2165-93 Іграшки. Терміни та визначення

ДСТУ 2197-93 Вироби декоративно-ткані. Терміни та визначення

ДСТУ 2198-93 Вироби шкіряно-галантерейні. Терміни та визначення

ДСТУ 2201-93 Полотна текстильні. Види, дефекти. Терміни та визначення

ДСТУ 2319-93 Полотна трикотажні. Види, в’язальне устаткування, переплетення. Терміни та ви значення

ДСТУ 2341-94 Шкіра. Терміни та визначення

ДСТУ 2724—94 Хутро штучне трикотажне. Загальні технічні умови

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2914-94 Кручені текстильні вироби. Терміни та визначення

ДСТУ 3053-95 Виробництво скла. Вироби побутового призначення. Терміни та визначення

ДСТУ 3119-95 Білизна постільна. Загальні технічні умови

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Вимоги до побудови

ДСТУ 3178-95 Фурнітура для шкіряно-галантерейних, текстильно-галантерейних, швейних виробів та взуття. Терміни та визначення

ДСТУ 3745-98 Полотна трикотажні прокладкові. Загальні технічні умови

ДСТУ 3889-99 Вироби декоративні фарфорові і фаянсові. Загальні технічні умови

ДСТУ 4142-2002/ГОСТ 7296-2003 Взуття. Маркування, пакування, транспортування і зберігання

ДСТУ 4239:2003 Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги

ДСТУ ГОСТ 20272-2002 Тканини підкладкові з хімічних ниток і пряжі. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 21790:2003 Тканини бавовняні та змішані для одягу. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 25294:2005 Одяг верхній плагтяно-блузкового асортименту. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 25295:2005 Одяг верхній пальтово-костюмного асортименту. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 25296:2005 Вироби швейні білизняні. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 71-6:2005 Іграшки. Вимоги безпеки. Позначення умовне графічне для марковання з попереджувальним зазначенням вікової групи

ДСТУ ISO 3166-1-2000 Коди назв країн світу

ДСТУ ISO 3635:2004 Познаки розмірів одягу. Визначення понять та вимірювання розмірів тіла

ДСТУ ISO 3758:2005 Матеріали текстильні. Марковання символами щодо догляду

ДСТУ ISO 4417-2001/ГОСТ ИСО 4417-2002 Одяг Головні убори. Позначення розмірів ДСТУ

ISO 4418-2001/ГOCT ИСО 4418-2002 Одяг. Рукавичні вироби. Позначення розмірів

ДСТУ ISO 5971-2001 Позначення розмірів одягу. Колготки

ДСТУ ISO 6938:2005 Матеріали текстильні. Волокна натуральні. Загальні назви та визначення

ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення і словник

ДСТУ ISO 14020-2003 Екологічні маркування та декларації. Загальні принципи

ДСТУ ISO 14021-2002 Екологічні маркування та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне етикетування типу II)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 14:2005 Інформація для споживачів щодо придбання товарів та послуг

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 37:2005 Вказівки щодо використання продукції широкого вжитку

ГОСТ 878-88 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Первичная упаковка и маркировка (Тканини і поштучні вироби чистововняні та напіввовняні. Первинне пакування й маркування)

ГОСТ 1023-91 Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Шкіра. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 1674—77 Нитки шелковые крученые. Технические условия (Нитки шовкові кручені. Технічні умови)

ГОСТ 3897-87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Виро би трикотажні. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 5007-87 Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия (Вироби трикотажні рукавичні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки швейні бавовняні та синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Матеріали текстильні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 7474-88 Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия (Вироби трикотажні верхні для жінок і дівчагг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8402-89 Нитки хлопчатобумажные вышивальные, вязальные и штопальные. Общие технические условия (Нитки бавовняні вишивальні, в’язальні та штопальні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8541-84 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические условия (Вироби панчішно-шкарпеткові, виготовлювані на круглопанчішних автоматах. Технічні умови)

ГОСТ 8737-77 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, из пряжи и химических волокон и смешанные. Первичная упаковка и маркировка (Тканини і поштучні вироби бавовняні, з пряжі та хімічних волокон і змішані. Первинне пакування та маркування)

ГОСТ 9092-81 Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия (Пряжа бавовняна для трикотажного виробництва. Технічні умови)

ГОСТ 10530-79 Изделия штучные декоративные. Общие технические условия (Вироби поштучні декоративні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10540-90 Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия (Вироби трикотажні купальні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Вироби швейні. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры (Взуття. Розміри)

ГОСТ 11381-83 Платки носовые хлопчатобумажные. Общие технические условия (Носовички ба вовняні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12453-77 Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные. Первичная упаковка и маркировка (Тканини й поштучні вироби чистолляні, лляні та напівлляні. Первинне пакування та маркування)

ГОСТ 12694-90 Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных, ясельного и дошкольного возраста. Общие технические условия (Вироби трикотажні білизняні для немовлят, дітей ясельного та дошкільного віку. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13827-85 Полотна нетканые. Первичная упаковка и маркировка (Полотна неткані. Первинне пакування та маркування)

ГОСТ 15530-93 Парусины и двунитки. Общие технические условия (Парусини і двонитки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17061-82 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Виды и размеры (Вироби панчішно-шкарпетвові, виготовлювані на круглопанчішних автоматах. Види та роз міри)

ГОСТ 18621-73 Пряжа аппаратная шерстяная и полушерстяная (смешанная) для трикотажного производства. Технические условия (Пряжа апаратна вовняна та напіввовняна (змішана) для трикотажного виробництва. Технічні умови)

ГОСТ 19411-88 Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка (Вироби текстильно-галантерейні ткані, плетені, в’язані, виті метражні та поштучні. Маркування та первинне пакування)

ГОСТ 19864-89 Полотно кружевное. Общие технические условия (Полотно мереживне. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19878-74 Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, транспортиро вание, хранение (Хутро, хутряні й овчинно-шубні вироби. Маркування, пакування, транспортування, зберігання)

ГОСТ 20462-87 Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия (Вироби трикотажні білизняні для чоловиків і хлопчиків. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21746-92 Кружева. Общие технические условия (Мережива. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22017-92 Полотно гардинное. Общие технические условия (Полотно гардинне. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22665-83 Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия (Нитки швейні з натурального шовку. Технічні умови)

ГОСТ 23348-78 Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Первичная упаковка и маркировка (Покриви та вироби килимові машинного способу виробництва. Первинне пакування й маркування)

ГОСТ 23462-89 Полотна декоративне. Общие технические условия (Полотна декоративні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24957-81 Кожа искусственная и синтетическая. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Шкіра штучна і синтетична. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 25227-82 Ткани шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка (Тканини шовкові і напівшовкові. Первинне пакування та маркування)

ГОСТ 25441-90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия (Полотна клейові прокладкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25530-82 Изделия штучные шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка (Вироби штучні шовкові й напівшовкові. Первинне пакування та маркування)

ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования к безопасности и методам контроля (Іграшки. Загальні вимоги щодо безпеки та методів контролю)

ГОСТ 25871-83 Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Вироби шкіряно-галантерейні. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 26623-85 Материалы и изделия. Обозначения по содержанию сырья (Матеріали і вироби. Позначення за вмістом сировини)

ГОСТ 27628-88 Изделия крученые и плетеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Вироби кручені і плетені. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 28039-89 Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия (Вироби трикотажні верхні для чоловиків і хлопчиків. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28389-89 Изделия фарфоровые и фаянсовые. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Вироби фарфорові і фаянсові. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 28554-90 Полотна трикотажные. Общие технические условия (Полотна трикотажні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28660-90 Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Вироби щетино-щіткові. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 28748-90 Полотна нетканые махровые. Общие технические условия (Полотна неткані махрові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28755-90 Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия (Хутро штучне тканиннопрошивне. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28846-90 Перчатки и рукавицы. Общие технические условия (Рукавичні вироби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 28943-91 Фурнитура для изделий легкой промышленности. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Фурнітура для легкої промисловості. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 29013-91 Ткани одеяльные и корсетные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия (Тканини ковдрові та корсетні з хімічних ниток і пряжі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29093-91 Зонты. Общие технические условия (Парасольки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29097-91 Изделия корсетные. Общие технические условия (Вироби корсетні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29298-92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия (Тканини бавовняні та змішані побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 30084-93 Материалы текстильные. Первичная маркировка (Матеріали текстильні. Первинне маркування)

ГОСТ 30226-93 Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки для взуття бавовняні та синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 30327-95 Сорочки верхние. Общие технические условия (Сорочки верхні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия (Посуд і декоративні вироби зі скла. Загальні технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online