П-Г.1-218-113:2009 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украины

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державна служба автомобільних доріг України «Укравтодор»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

Національний транспортний університет (НТУ)

Українське державне виробничо-технологічне підприємство
(УДВТП «Укрдортехнологія»)

Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна
(ДерждорНДІ)

ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА
РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ

П-Г.1-218-113:2009

Київ, Харків
2009

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (ХНАДУ), Українським державним виробничо-технологічним підприємством «Укрдортехнологія», Державним дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ), Національним транспортним університетом (НТУ).

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук; В. Висоцький; А. Вознюк; О. Догадайло, канд. техн. наук; Г. Жучко; В. Жданюк, д-т. техн. наук; Е. Іваниця, канд. техн. наук; І. Кіяшко, канд. техн. наук (керівник теми); П. Коваль, канд. техн. наук; С. Кизима, канд. техн. наук; О. Кіхтенко; В. Нагайчук, канд. техн. наук; Є. Прусенко, канд. техн. наук; С. Михович, канд. техн. наук; Ю. Масюк; В. Савенко, д-т. техн. наук; А. Сєдов, канд. техн. наук; М. Стороженко, канд. техн. наук; Р. Смолянюк, канд. техн. наук; Т. Химерик, канд. техн. наук.

ПОГОДЖЕНО Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Лист № 06-5650/27 від 14 травня 2007 року.

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Лист № 5821/11-10 від 24 червня 2007 року.

Департаментом Державної автомобільної інспекції МВС України. Лист № 4/7-4231 від 22 квітня 2009 року.

ВНЕСЕНО Управлінням науково-технічної політики і Департаментом автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор).

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) № 320 від 01.07.2009 р.

НА ЗАМІНУ П-Г.1-218-113-97

АНОТАЦІЯ

Технічні правила визначають комплекс заходів з ремонту та утримання автомобільних доріг, споруд, виконання яких забезпечує покращення умов безперебійного і безпечного руху транспортних засобів із розрахунковими швидкостями і навантаженнями, а також їх збереження.

Правила визначають основні вимоги до технічного стану доріг і споруд, порядок і технологію проведення робіт з їх ремонту та утримання. До правил включено також ряд вимог діючих нормативних документів, якими користуються робітники дорожньо-експлуатаційних служб при ремонті та утриманні автомобільних доріг, побудованих за раніше діючими нормами.

При розробці Технічних правил використані нормативні документи (за станом на 01.05.2009 р.), практичний досвід дорожніх організацій, результати науково-дослідних робіт ХНАДУ, НТУ, ДерждорНДІ, Укрдортехнології, а також «Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України» (П-Г.1-218-113-97).

ЗМІСТ

1 Класифікація робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг

1.1 Класифікація робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг

1.2 Капітальний ремонт

1.3 Поточний ремонт

1.4 Експлуатаційне утримання

2 Основні вимоги до транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та методи визначення його показників

2.1 Загальні положення

2.2 Вимоги до стану земляного полотна

2.3 Вимоги до дорожнього одягу та покриття

2.4 Вимоги до експлуатаційного стану штучних та водовідвідних споруд

2.5 Вимоги до стану інженерного облаштування доріг та засобів інформаційного забезпечення руху

2.6 Вимоги до стану смуги відведення

2.7 Основні положення оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг

2.8 Планування дорожньо-ремонтних робіт та міжремонтні строки служби дорожніх одягів і покриттів

3 Заходи щодо організації і безпеки дорожнього руху

3.1 Загальні вимоги

3.2 Функції управління безпекою руху

3.3 Облік, порядок визначення і аналіз дорожньо-транспортних подій

3.4 Дорожні знаки

3.5 Розмітка автомобільних доріг

3.6 Огородження дорожні і напрямні пристрої

3.7 Освітлення автомобільних доріг

4 Експлуатаційне утримання доріг у весняний, літній, осінній періоди

4.1 Загальні положення

4.2 Утримання смуги відведення

4.3 Утримання земляного полотна і водовідвідних споруд

4.4 Утримання дорожніх одягів перехідного типу і ґрунтових доріг

4.5 Утримання бруківки

4.6 Утримання щебеневих і гравійних покриттів оброблених органічними в'яжучими матеріалами

4.7 Утримання асфальтобетонних покриттів

4.8 Утримання цементобетонних покриттів

5 Експлуатаційне утримання доріг у зимовий період

5.1 Загальні положення

5.2 Снігозахист доріг

5.3 Снігоочищення доріг

5.4 Боротьба із зимовою слизькістю

5.5 Організація зимового утримання доріг

6 Ремонт земляного полотна і водовідвідних споруд

6.1 Поточний (планово-попереджувальний) ремонт

6.2 Капітальний ремонт

7 Ремонт дорожніх покриттів

7.1 Гравійні і щебеневі покриття

7.2 Бруківки

7.3 Щебеневі і гравійні покриття, оброблені органічними в’яжучими матеріалами

7.4 Асфальтобетонні покриття

7.5 Цементобетонні покриття

7.6 Розширення дорожнього одягу

8 Ремонт та утримання штучних споруд

8.1 Загальні положення

8.2 Підходи, підмостове русло, регуляційні і укріпні споруди

8.3 Мостове полотно

8.4 Опори та фундаменти

8.5 Залізобетонні і сталезалізобетонні прогонові будови

8.6 Кам’яні і бетонні мостові споруди

8.7 Дерев’яні мости

8.8 Шлюзні та переливні мости

8.9 Наплавні мости та паромні переправи

8.10 Водопропускні труби

8.11 Характерні дефекти і пошкодження

9 Зелені насадження та благоустрій автомобільних доріг

9.1 Загальні положення

9.2 Декоративні зелені насадження

9.3 Зелені насадження технічного призначення

9.4 Захисні зелені насадження

9.5 Реконструкція придорожніх зелених насаджень автомобільних доріг

9.6 Благоустрій доріг

10 Технічний облік і паспортизація автомобільних доріг та дорожніх споруд

10.1 Загальні положення

10.2 Порядок проведення технічного обліку і паспортизації

11 Охорона навколишнього середовища, правила забезпечення безпеки руху, техногенної безпеки та охорони праці в місцях виконання робіт

11.1 Загальні положення

11.2 Захист навколишнього середовища при утриманні та ремонті автомобільних доріг

11.3 Забезпечення техногенної безпеки. Правила забезпечення безпеки руху і охорони праці в місцях виконання робіт

Додаток А. Перелік документів, на які є посилання у «Технічних правилах ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України»

1 КЛАСИФІКАЦІЯ РОБІТ З РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

1.1 Класифікація робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг

1.1.1 Роботи з ремонту та утримання автомобільних доріг і дорожніх споруд поділяються на капітальний і поточний (планово-попереджувальний) ремонт (згідно з ВБН Г.1-218-182) та експлуатаційне утримання (згідно з ВБН Г.1-218-530), які спрямовані на забезпечення споживчих властивостей автомобільних доріг - сукупності транспортно-експлуатаційних показників, що безпосередньо відповідають інтересам користувачів та чинними законодавчими актами (згідно з Законами України «Про автомобільні дороги», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух» та «Правилами дорожнього руху»).

1.1.2 Вид ремонту, склад і обсяги робіт по кожній ділянці дороги та окремій дорожній споруді встановлюють на підставі результатів діагностики й оцінки їх фактичного стану, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень, які зафіксовані у відомостях дефектів та інших документах, з врахуванням міжремонтних строків експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування згідно з ВБН Г.1-218-050.

1.1.3 Види робіт з експлуатаційного утримання, терміни їх виконання, склад і обсяги по кожній ділянці дороги та окремій дорожній споруді встановлюють на підставі результатів обстежень і оцінки їх фактичного стану, інженерних вишукувань, випробувань, які зафіксовані у відомостях дефектів та інших документах.

1.2 Капітальний ремонт

1.2.1 Капітальний ремонт (згідно з ВБН Г.1-218-182) - запланований заздалегідь обсяг робіт з комплексного відновлення чи підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг і інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів з врахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантажень до діючих нормативних вимог з урахуванням категорій і значення доріг згідно з ДБН В.2.3-4; ДБН В.2.3-5; ДБН В.2.3-6 та ін.

Критерієм для призначення капітального ремонту є такий транспортно-експлуатаційний стан дороги, який не задовольняє вимогам руху згідно з ДСТУ 3587.

Капітальний ремонт необхідно виконувати комплексно по всіх спорудах і елементах дороги, що ремонтуються. При відповідному обґрунтуванні допускається проведення вибіркового капітального ремонту окремих ділянок і елементів дороги, а також дорожніх споруд (капітальний ремонт мостів, переправ, споруд дорожньої служби та т. ін.). До капітального ремонту можуть бути включені роботи з поточного (планово-попереджувального) ремонту елементів дороги і дорожніх споруд, якщо зазначені роботи не були виконані до його початку.

Капітальний ремонт виконується відповідно до розробленої і затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації з врахуванням міжремонтних термінів.

1.2.2 Перелік робіт з капітального ремонту наведено у ВБН Г.1-218-182 «Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування».

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online